Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Fortuin helaas

De tekst "Fortuin helaas bedroefd" is een navolging van de Franse liefdesklacht "Fortune helas pourquoy". Zowel de Nederlandse bewerking als het Franse origineel treffen we opvallend veel aan in het circuit van de 16e eeuwse alba amicorum. Getuige het grote aantal contrafacten (meer dan 100) tot in de 18e eeuw aan toe, was het lied zeer populair. In de Franse bundel Pieuse Alouette (1619) wordt ten onrechte gesuggereerd dat de melodie van "Cur mundus militat" sterk lijkt op die van "Fortune helas", hetgeen door Van Duyse wordt overgenomen.

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanFortune helas bedroefft / Ben ick tot deser stondt [geen wijsaanduiding]  
Fortuin helaas
HsLdUB BPL2267 (1578-1593), f32v [nr. 6]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3DFortune helas pourquoy / Rends tu tant langoureux [geen wijsaanduiding]  
Fortuin helaas
HsDHHRA Sp86 (1579-1582), f17v [nr. 1]
.3A.3B.3A.3B.3B.3C.3B.3CTot u soe roep ic heer / als mij prangt lijden swaer Fortuijn elaes bedroeft  
Toevlucht tot god, int vervolch. Fortuin helaas
HsUtUB 1338 (1582), p275 [nr. 187]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3DAlmande Fortune helas [instr.] Almande Fortune helas   muzieknoot 
Adriaenssen, Emanuel Fortuin helaas
Adriaenssen PM1584 (1584), f87r [nr. 38]Droefheyt heeft mij bevangen, / Rouwe heeft myn [...] SCHOON LIEF ICK MOET U CLAEGEN, WOUDYT INT [...]  
Boudewijns, Katherina] | EEN SCHOON [...] Fortuin helaas ?
Boudewijns PGW1587 (1587), p15 [nr. 6]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Heere Jesus lief vercoren, / Myn lyden moet ick u [...] Fortune helas pourquoy  
Boudewijns, Katherina] | Een gheestelyck liedeken Fortuin helaas
Boudewijns PGW1587 (1587), [p36] [nr. 16]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Fortune helas bedroefft / Ben ick tot aller stondt [geen wijsaanduiding]  
Fortuin helaas
HsDHKB 135J53 (1587-1600), f23r [nr. 2]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3DFortuyna eylaes bedroeft / Maeckt ghy tot alder stont alsoot begint  
Een nieu liedeken Fortuin helaas
AALb1589 (1589), p54 [nr. 46]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenClaer marghen Steeren seer schonne / Die daer [...] Mijn droeffheit moet ick klaeghen  
Een Nijuw Lydeken Fortuin helaas
HsDHHRA Sp87c (1590-1609), f130v [nr. 19]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3DAensiet u dienaers staet / Schoon bloemken excellent Fortuyn eylaes bedroeft  
Fortuin helaas
NiALb1591 (1591), p40 [nr. 45]
,3A.3B.3A.3B.3C.3C,3D,3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFortuyn eylaes bedroeft / Ben ick tot aller stont [geen wijsaanduiding]  
Een Amoureus Liedeken Fortuin helaas
NiALb1591 (1591), p73 [nr. 79]
.3A.3B.3A.3B.3C.3C.3D.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe zijt ghy t'aller stont / Lief op my dus ghestoort Fortuyn elaes pourquoy  
Fortuin helaas
NiALb1591 (1591), p78 [nr. 83]
.3A.3B.3A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeer vast in't hart gheprent / Heb ick op dit termijn Fortuyn elaes bedroeft  
Fortuin helaas
NiALb1591 (1591), p104 [nr. 112]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPharao light versoncken / Door Godes sterke macht [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Fortuin helaas
SpVlote1591 (1591), fA2r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3DPharao light versoncken,, door Godes sterke macht [...] Mijn droefheyt moet ick klaghen, Fortuyn is [...]  
Nae dat de Coninck van Spaengien sach dat hy niet [...] Fortuin helaas
NiGeuLb1592 (1592), f65v [nr. 50]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
txtFortune helas pourquoij / Rendt tu tant langureux [geen wijsaanduiding]  
Chanson Fortuin helaas
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f13v [nr. 8]
.3A.3B.3A.3B.3B.3C.3B.3CBedruct belast voorwaer / vind ick mij taller tijt Fortuyn helas pourquoy  
Razet, Jacob] / Na dit een beter [naamspreuk] Fortuin helaas
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f15r [nr. 9]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3DFortuijne onghestadich / heeft mij geheel verneert van fortuyne helas pourquoy  
Beaumont, H.] / R.V.D. [naamspreuk] / Raad voor [...] Fortuin helaas
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f54r [nr. 25]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3CCupido ongenaedich / die in mijne ellendt Fortuijna ongestaedich  
Beaumont, H.] / [...] | Een nieu liedeken Fortuin helaas
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f85r [nr. 39]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3CVoorwaer nu wel te recht / jammerlijck ick claegen mach Van fortuijn helas pourquoij  
Beaumont, H.] / [...] | Liedeken Fortuin helaas
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f91v [nr. 42]
.3A.3B.3A.3B.3B.3C.3B.3CAl staen wy nu als bloemen / En bloeyen op het Veldt Met droefheydt moet ick claghen, fortce is [...]  
Clock, Leendert Fortuin helaas
Clock VhSNL1593 (1593), p13 [nr. 5]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ghy goede Godt verheven / Ghy die mijn schepper zijdt Al staen wy nu als bloemen en bloeyen op het veldt  
Clock, Leendert Fortuin helaas
Clock VhSNL1593 (1593), p148 [nr. 50]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe zijt ghij t'aller stunt / Lieff op mij dus [...] Fortuun Eelas pourquoi  
Fortuin helaas
HsZWSM 773 (1593-1596), f17r [nr. 7]
.3A.3B.3A.3B.3c.3D.3c.3DAlmande Fortuijne helas porquoij [instr.] Almande Fortuijne helas porquoij   muzieknoot 
Fortuin helaas
HsThysius (1595-1630), f477r [nr. 861][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Fortuin helaas
HsThysius (1595-1630), f477r [nr. 862][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Fortuin helaas
HsThysius (1595-1630), f477v [nr. 863][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Fortuin helaas
HsThysius (1595-1630), f478r [nr. 864][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Fortuin helaas
HsThysius (1595-1630), f478v [nr. 865]Met droefheyt moet ick Spaengnien, beklaghen de [...] Myn droefheyt moet ick, etc.  
Batman, J.F. | Volght een klaegh [...] Fortuin helaas
Batman SE1598 (1598), fA2v [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
txtEen aerdich meysghen soet / seer fray en wel gedaen fortuijn eylaes bedroeft  
Een nieu Liedeken Fortuin helaas
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f25v [nr. 18]
.3A.3B.3A.3B.3B.3C.3B.3C
txt


1-30 of 275

first
next 30
last

tabelbreedte