Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Al hebben de prinsen haar wens

De titel van dit herderslied verschijnt veelvuldig als wijsaanduiding in liedboeken in de Nederlanden tussen 1620 en 1650 en wordt nog aangetroffen aan het begin van de18e eeuw. De melodie is die van het Franse Air de cour "Auparavant que je vis" van G. Bataille (1614).

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIck quaem onlanch philiander tegen / drijvende [...] Al hebben de prinsen haeren wens  
Een nieu liedeken Al hebben de prinsen haar wens
HsVerhee1608 (1608[-1609]), p205 [nr. 43]Harderinnen siert u soete reij / nu ter eeren van [...] Al hebben de prinsen haren wens  
Een nieu liedeken Al hebben de prinsen haar wens
HsVerhee1608 (1608[-1609]), p208 [nr. 44]Au paravant que je vi / Ces beaux yeux qui m'ont ravi [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Al hebben de prinsen haar wens
Bataille Airs(5)1614 (1614), f22v [nr. 22]
4A 4A 4B 4BWel Suyghelincskkens teer weest dan gegroet, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Harduyn, Justus de | Lof-sangh tot de [...] Al hebben de prinsen haar wens
Harduyn GL1620 (1620), p20 [nr. 6]
.5A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria schoone bruyd, schoon Coninghin, / Ghy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Harduyn, Justus de | Lof-sangh tot Maria [...] Al hebben de prinsen haar wens
Harduyn GL1620 (1620), p42 [nr. 13]
.5A.4A 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt Schepper aller dinghen, u zy lof, / Die ons [...] Maria schoone Bruydt, schoon' Koninghin   muzieknoot 
Haeften, B. van | Liedeken van de [...] Al hebben de prinsen haar wens
Haeften LusthCL1622 (1622), p264 [nr. 76]
.5A.4A 4B 4BOnbedwonghen dertele Jeucht / Soect een heylsaem [...] Al hebben de Princen haren wens  
Het twintichste Liedt tot waerschouwinghe aende Jeucht Al hebben de prinsen haar wens
RijperLb1624 (1624), p43 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl hebben de Princen haren wensch / So zijnse [...] Den arbeyd valt den Mensch soo suyr  
Al hebben de prinsen haar wens
AmDoelenvreugd1627 (1627), p21 [nr. 25]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe langh sal noch in bittere rouw / My martelen [...] Den Arrebeyt valt den Mensch soo suur  
Robbertsen, J. Al hebben de prinsen haar wens
AmPegasus1627 (1627), p119 [nr. 85]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon of mijn stem als een Basuyn, / Klonck over [...] 'k Heb 't wercken uyt mijn sin gestelt   muzieknoot 
Craen, A.P. | Liedt Al hebben de prinsen haar wens
AmPegasus1627 (1627), p164 [nr. 112]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl hebben de Princen haren wensch / Sy en sijn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ysermans, J. | LIEDEKEN. Coridon [...] Al hebben de prinsen haar wens
Ysermans TC1628 (1628), p64 [nr. 12]
4A 4A 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheen volmaeckter vreucht natuer hier baert / Dan [...] Al hebben de Princen haren wensch   muzieknoot 
Ysermans, J. | LIEDEKEN. Een [...] Al hebben de prinsen haar wens
Ysermans TC1628 (1628), p111 [nr. 23]
5A 5A 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl hebben de Princen haren wensch, / Sy en zijn [...] Auparavant que je vis, &c.  
Ysermans, Joan] [?] | Liedeken van het [...] Al hebben de prinsen haar wens
KSpiegel1630 (1630), p8 [nr. 6]
.4A.4A.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt Schepper aller dinghen u zy lof, / Die ons [...] MARIA schoon Bruyt, schoon Coningin  
Haeften, Benedictus van] | LIEDEKEN Van de [...] Al hebben de prinsen haar wens
KSpiegel1630 (1630), p66 [nr. 33]
.5A.4A 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is aertrijck o Heer'! o Heer'! / Dat ons [...] Al hebben de Princen haren wensch   muzieknoot 
[Mechelen, Lucas [...] | Die Begheerighe: [...] Al hebben de prinsen haar wens
MechelenBrussel BRGU1631 (1631), p31 [nr. 13]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTroost boven troost voorwaer naer s' herten [...] Maria schoone Bruyt schoon Coninghinn'   muzieknoot 
[Mechelen, Lucas [...] | Die Innighe: Dat [...] Al hebben de prinsen haar wens
MechelenBrussel BRGU1631 (1631), p103 [nr. 43]
.5A.4A.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDienaer Gods! als g'u te rust,, / Wilt begeven, [...] 'k Heb 't werken uit mijn zin gesteld   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | Derde Dosis. KRUIS-ZEGEN Al hebben de prinsen haar wens
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p7 [nr. 5]
4A 4A 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe schurfde hand, en d'aerde pot / Wel vougen op [...] Op de kruis-zegen [Dosis 3]   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CLVI. Dosis. [...] Al hebben de prinsen haar wens
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p492 [nr. 158]
.4A.4A 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe wonderbaerich siet met vlijt, / Ginck Maria [...] Al hebben de Princen haeren wensch   muzieknoot 
Liedeken Al hebben de prinsen haar wens
TriumphusJesu1633 (1633), p86 [nr. 27]
.4A.4A.4B.4B
txtWel suyghelinxkens teer weest dan ghegroet, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Van de Onnoosele Kinderkens Al hebben de prinsen haar wens
GNachtegaal1634 (1634), 1p214 [nr. 58]
.5A.4A.4B.4BMaria schoone bruyd, schoon Coninghin, / Ghy [...] Wel zuyghelincxkens teer  
Harduyn, Justus de] | 7. Lof-sangh tot [...] Al hebben de prinsen haar wens
GNachtegaal1634 (1634), 2p62 [nr. 72]
.5A.4A.4B.4BHoe naerder aen de sourc' men 'twater haelt / Van [...] Wel zuygelincxkens teer  
Van S. Anna Moeder van Maria de Moeder Gods. Al hebben de prinsen haar wens
GNachtegaal1634 (1634), 3p129 [nr. 141]
.5A.4A.4B.4BGodt Schepper aller dingen u zy lof, / Die ons [...] Wel Suyghelincxkens teer, &c.  
Haeften, B. van] | De vijf Sinnen Al hebben de prinsen haar wens
GNachtegaal1634 (1634), 3p172 [nr. 153]
.5A.4A.4B.4BFlorius zeer deugdelijck / Wort bemint door [...] Al hebben de prinsen haren wensch  
Al hebben de prinsen haar wens
HsDHKB 78H12 (1634-1635), f8r [nr. 3]
4A 4A 4B 4BMachtildis, die Heer JESUM bad / Te hebben hier [...] 'k Heb 't wercken uyt mijn zin gestelt   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE MACHTILDIS, [...] Al hebben de prinsen haar wens
Stalpart GJF1635 (1635), p283 [nr. 106]
.4A.4A 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelooft sy Godes stercke hand / Die, sulcks hy [...] 'k Hebt wercken uyt mijn' sin gestelt [GJF 106]  
Stalpart v. d. Wiele, J. | TER HEYLIGER STEE, [...] Al hebben de prinsen haar wens
Stalpart GJF1635 (1635), p287 [nr. 108]
.4A.4A 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'T is wel te beklaghen, / Dat heden ten daghe Ick heb het wercken ghestelt, &c.  
Wesbusch, C.P. van | Klaegh-Liedeken, [...] Al hebben de prinsen haar wens
Wesbusch HDV1636 (1636), p21 [nr. 15]
.2a.2a.2a.2B.2c.2c.2c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is't aertrijck o Heer, o Heer, / Dat ons [...] Al hebben de Princen haren wensch  
Mechelen, Lucas van] | Een geestelijck Liedeken Al hebben de prinsen haar wens
Theodotus GKL1638 (1638), 2p45 [nr. 250]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesu, mijn Al, en mijnen Een, / Die ick bemin, en [...] Al hebben de Princen haren wensch &c.  
Lixbona, Joannes de | Liedeken, waer in [...] Al hebben de prinsen haar wens
Lixbona HN1639 (1639), p44 [nr. 10]
,4A,4A,4B,4BHoe vrolijck heb' ick u ghehoort, / Ey jae [...] Al hebben de Princen haeren wensch  
Mechelen, Lucas van] | De Godt-soeckende [...] Al hebben de prinsen haar wens
Mechelen CGV1639 (1639), p10 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte