Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Frog's galliard

De Frog Galliard is dezelfde melodie als een lied van Dowland, genaamd "Now o now I needs must part" uit zijn First Book of Songs or Ayres (1597). De melodie genoot een enorme populariteit in Engeland, en ook in de Nederlanden werd de melodie in de 17e eeuw in een aantal belangrijke liedboeken gebruikt.

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanFrayge Gallarde [instr.] Frayge Gallarde   muzieknoot 
Frog's galliard
HsThysius (1595-1630), f28v [nr. 81]Van te strijden wil ik zingen, / zingen een [...] Frogs Gailiarde   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Christelijck Gevecht. I Frog's galliard
Camphuysen SR1624 (1624), p24 [nr. 14] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.'tWapen dat ghy aen moet hebben, daer ghy mede [...] Als op 't voorgaende [Frogs Gailiarde]   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | [Christelijk Gevecht] II Frog's galliard
Camphuysen SR1624 (1624), p26 [nr. 15] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Als een herder zijne schapen in een groen [...] Frogs Gaillarde  
Camphuysen, D.R. | [Toeverlaet der [...] Frog's galliard
Camphuysen SR1624 (1624), p60 [nr. 37]
8A 8A 8B 8B 8C 8C 8D 8D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDichter, die de blinde werelt, door een [...] ELDERS(1): Frogs Gaillarde. met 8. regels  
Camphuysen, D.R. | [Wel-Rymens Wet] [...] Frog's galliard
Camphuysen SR1624 (1624), p176 [nr. 92]
8A 8A 8B 8B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeere! keere van ons af / U vertoorent aengesicht, Engels Nou, nou   muzieknoot 
Valerius, A. Frog's galliard
Valerius NGK1968(1626) (1626), p54 [nr. 16] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Heere, groot en machtigh Coninck,stercke strijder [...] Forghs Galliaerde  
Janssen, A. / [...] | Boosheyt der [...] Frog's galliard
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p139 [nr. 31]
8A 8A 8B 8B 8C 8C 8D 8D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie voor noodt en groote plaghen is [...] Forgs Galiaerde  
Janssen, A. | Gheestelijcke Strijdt Frog's galliard
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p218 [nr. 54]
8A 8A 8B 8B 8C 8C 8D 8D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren2. Courant [instr.] 2. Courant   muzieknoot 
Eyck, Jacob van / Dowland, John] Frog's galliard
Eyck FL(2)1654 (1654), f38v [nr. 32] transcr.Heere waarom zijn uw oogen van den vroomen [...] Van te strijden   muzieknoot 
Lefevre, S. | Boosheit der [...] Frog's galliard
Zederijmen1656 (1656), p102 [nr. 23]
8A 8A 8B 8B 8C 8C 8D 8D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Zy wat menschen datter woelen uit een [...] Als een Herder zijne schapen   muzieknoot 
Lefevre, S. | Vasten troost aen [...] Frog's galliard
Zederijmen1656 (1656), p133 [nr. 32]
.8A.8A.8B.8B.8C.8C.8D.8D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp, mijn ziel, om Godt te loven, / Komt de snelle [...] (2. versen voor 1. genomen) [...] Van te [...]   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Morgen-wekker der ziele Frog's galliard
Sluiter PL1661 (1661), p16 [nr. 7]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWereld met uw ydelheeden! / Ik zeg u voortaan adju Vante strijden wil ik zingen  
Alleen-spraake van een bekeerde opgeheeven Ziele, [...] Frog's galliard
Stapel LusthofZ1681 (1681), p55 [nr. 24]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D 4e 4F 4e 4F 4g 4H 4g 4H
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls de Zon op 't laagst gekomen van den schutter [...] Als een herder zijne Schaapen  
Reyers, J.] / J.R. | Nieuwe-Jaars gezang Frog's galliard
Stapel LusthofZ1681 (1681), p583 [nr. 246]
8A 8A 8B 8B 8C 8C 8D 8D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp! mijn ziel! stijg op naa booven, daar uw [...] Als een Herder zijne Schaapen, &c.  
Terwe, L. / L.T.] | Lijdens Kroon Frog's galliard
Stapel LusthofZ1681 (1681), p593 [nr. 250]
8A 8A 8B 8B 8C 8C 8D 8D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoor uw plicht gy nieuw getrouden, op dat gy die [...] Als een Herder zijne Schaapen  
Stapel, C.] / C.S. | Plicht der getroude Frog's galliard
Stapel LusthofZ1681 (1681), p691 [nr. 289]
8A 8A 8B 8B 8A 8A 8C 8C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHaarloo, schoon ghy ons wat verder / Dan ons' [...] ELDERS: Van te stryden wil ik singen  
Sluiter, Willem | Aan onse Gemeinte [...] Frog's galliard
Sluiter VL1682 (1682), p11 [nr. 2]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMallem, waardste na-gebueren, / Die by ons ter [...] ELDERS: Als 't voorgaande  
Sluiter, Willem | Aan onse Gemeinte [...] Frog's galliard
Sluiter VL1682 (1682), p16 [nr. 3]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet de wereldt, los van sinne, / Singen, met [...] ELDERS: Siet het derde lied van dees Liefde Zangen  
Sluiter, Willem | Aan de samentlijke [...] Frog's galliard
Sluiter VL1682 (1682), p41 [nr. 8]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAll' gy volcken klapt in d'handen, / Met [...] Van te strijden wil ick zingen   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Lof-en [...] Frog's galliard
Sluiter EB1687 (1687), p123 [nr. 27]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNiemand kan gelyk twee Heeren, / Die malkander [...] Als een herder sijne schaepen   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Christus [...] Frog's galliard
Sluiter Gz1687 (1687), p149 [nr. 73]
a b : / / c d : / /
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenYdelheyd der ydelheden, / Heeft de Prediker geseyd Als een Herder sijne schapen. met 8 regels   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Ydelheyd en onrust [...] Frog's galliard
Sluiter Gz1687 (1687), p357 [nr. 162]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWereld, die de naem van Werreld, / Om u te werren [...] Siet meer voisen op ons eerste gesang in dit [...]   muzieknoot 
Sluiter, Willem | De Wereld is een [...] Frog's galliard
Sluiter Gz1687 (1687), p361 [nr. 164]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet my nooit zijn afgetrokken, / Door mijn quae [...] Als een Herder syne Schapen   muzieknoot 
III. Pause Frog's galliard
Sluiter TC1688 (1688), p44 [nr. 9]O! hoe sal ik d'Eng'lechooren / Dan met blydschap [...] Als 't voorgaande   muzieknoot 
IV. Pause Frog's galliard
Sluiter TC1688 (1688), p48 [nr. 10]Wie schreydt niet, van groote vreughde, / Die [...] Als een Herder sijne schapen &c.  
Abele, A. van den / [...] | Op 't Lijden [...] Frog's galliard
GeurGS1690 ([1690 ca.]), p16 [nr. 6]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D 4e 4F 4e 4F 4g 4H 4g 4H
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer mijn God hoor mijn gebeeden, / Laatze daalen [...] Van te strijden wil ik zingen. 2 regels op een  
Joosten, B. | Aanhoudend' gebed [...] Frog's galliard
Stapel LusthofZ1692 (1692), p577 [nr. 294]
a a b bOch, mijn oog thans moe van blikken / [...] Van te strijden wil ik zingen  
Beuzekom, A. van | Verheemelde ziel. [...] Frog's galliard
Stapel LusthofZ1692 (1692), p650 [nr. 334]Alle tonge, mond en kéle, / Zy den geest nu een [...] Als een herder zyne schàpen &c.  
Eeke, Cornelis van | Het cV. Harp-lied Frog's galliard
Eeke KHL1698 (1698), p352 [nr. 105]
a b a b c d c d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlbestierend Opperwezen, / Onafhang'lijk van u zelf Forgs [!] Gaillarde  
Tuinman, Carolus | Lof van Gods [...] Frog's galliard
Tuinman MSG1709 (1709), p8 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 42

first
next 12
last

tabelbreedte