Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Al is ons prinsje nog zo klein

Melodie, die nog altijd gezongen wordt, onder andere met de tekst "Wie in januari geboren is sta op". De oudste bron in de Nederlandse Liederenbank waarin deze melodie staat, is een tweestemmig handschrift uit het midden van de 18e eeuw voor trompet (of viool) uit de collectie Vlam (HsDHNMI 4G87). Met name in de 19e en 20e eeuw wordt het lied veelvuldig gedrukt op liedblaadjes en in de 20e eeuw opgetekend in het mondelinge circuit (Onder de groene linde). De herkomst van de melodie is vooralsnog onduidelijk. Wellicht afkomstig uit Duitsland? De oudste in Duitsland bekende notatie, voor het lied "Gott grüss dich liebes Mädchen mir Schön Dank", dateert volgens Erk u. Böhme echter pas van 1786. Zie ook Van Duyse II, p1800-1804. Naast de bekende melodie vinden we in een aantal bronnen een tweede melodie, die in de verte verwant lijkt aan de eerste. Zie onder meer BrandtsBuys GZL1875 p96 en J.W. Enschedé in Oude kunst, jrg 3-7 (1-04-1918), 194-196.

There are more melodies with this name, to be identified by the serial number following the name.
sort by melody number

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scan27 [instr.] Aria gij die tanns zijt met mijn ter jagt   muzieknoot 
27 Al is ons prinsje nog zo klein (1)
HsDHNMI 4G87 ([1743 of later]), [p16] [nr. 27] transcr.Gy, die met my thans zyt ter Jagt. ha! ha! / U [...] Laest was ik eensjes aen den dis. ha! ha!  
De Jagt een zinnebeeld der min Al is ons prinsje nog zo klein
ApNwjg(2)1753 (1753), p12 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaast zat ik eensjes aen den disch. ha! ha! / Het [...] Gy die met my thans treedter jagt, &c.  
't Herdenken der Vreugd is zoet Al is ons prinsje nog zo klein
ApNwjg(2)1753 (1753), p81 [nr. 49]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNo309 [instr.] Het Trompettertje   muzieknoot 
No309 Al is ons prinsje nog zo klein (1)
HsVolksmelodieën (1755-1773), [p128] [nr. 306] transcr.255 [instr.] Het Trompettertje   muzieknoot 
255 Al is ons prinsje nog zo klein (1)
NiHSchouwburg(5)1760 ([1760]), p13 [nr. 43] transcr.Het is wie wil horen een Nieuw Lied, aju / Het is [...] Dat's wie wil horen een Nieuw Lied  
Een Nieuw Vermakelyk Lied Al is ons prinsje nog zo klein
GBatavia1767 (1767), p31 [nr. 13]
.4A.1B.4A.1B.4A.4A.1B.1B.1B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGij Bruijgom die haast gaat ter jagt, ha, ha / En [...] [geen wijsaanduiding]  
Bruijlofts gezang Al is ons prinsje nog zo klein
HsLdUB BPL3314 ([1775, na]), p34 [nr. 18]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.1B.1B.1BGy die tans gaet met myn ter Jagt, ha ha / Die [...] Op een Aangenaame Wys  
Een Nieuw Lied Al is ons prinsje nog zo klein
GekrSnoek1778b (1778), p33 [nr. 17]
.4A 1B 1B.4A 1B 1B.4C.4C 1B 1B 1B 1B'k Kwam laestmael door een groene wy, koeckoek / [...] Gy die tans gaat met myn ter jagt  
Een vermakelyk Lied van de Koekkoek Al is ons prinsje nog zo klein
GekrSnoek1778b (1778), p45 [nr. 24]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.1B.1B.1B40 [instr.] Gaarde Mars   muzieknoot 
40 Al is ons prinsje nog zo klein (2)
HsUtUB MSo14 ([1780 ca.]), p56 [nr. 127] transcr.42 [instr.] Air   muzieknoot 
42 Al is ons prinsje nog zo klein (1)
HsUtUB MSo14 ([1780 ca.]), p57 [nr. 129] transcr.Hoor toe gy Nederlanders al / En ha ha Van het Jagertje  
DE AAN BOORD GAANDE MATROOZEN Al is ons prinsje nog zo klein
OpwMatrozenl1781 (1781), p52 [nr. 29]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoor toe gy Nederlanders al / en ha ha Van het Jagertje  
De Dollen Engelschman Al is ons prinsje nog zo klein
OpAdmHol17xx ([1781 ca.?]), p18 [nr. 7]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.1B.1B.1B'k Kwam lestmaal door een groene Mey[!], / Koekoek Op een aangenaame vois  
Een Vermaakelyk Lied van den Koekoek Al is ons prinsje nog zo klein
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p74 [nr. 40]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.1B.1B.1BGy die met myn thans zyt ter jagt, / Koekoek Op een aangename vois  
CHANSON Al is ons prinsje nog zo klein
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p83 [nr. 48]Een Ridder ging ter boeren Jagt, ha ha! / Maer [...] Een braave Jaeger voelt geen Kouw  
Nw. Lied op de Oegst Geestche Vrolykheid [...] Al is ons prinsje nog zo klein
NiLiOegstgeest1783 (1783) [nr. 1]Gy die tans gaet met myn ter jagt, ha ha, / Die [...] Op een aengename Wys  
Een Nieuw Lied Al is ons prinsje nog zo klein
VinoCaser1783 (1783), p6 [nr. 2]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.1B.1B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVreest men in Leyden 't oproer niet? Waarom?.... [...] Gij, die met mij thans zijt ter Jacht  
Loncq, G.J. | BEANTWOORDE VRAGEN Al is ons prinsje nog zo klein
SchelleVreede VL1784 (1784), fL1r [nr. 43]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.1D.1D.1D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaar zouden Heertjes uit Jagen gaan haha / Zy [...] Een frisschen Jager vreest geen kouw  
Lied van de Leidsche Wevers over verscheide [...] Al is ons prinsje nog zo klein
NiLiLeidseWevers1784 ([1784]), p1 [nr. 1]Goddank, ik zie het vaderland, / 'k Voel, dat myn [...] Gy die met my nu zyt ter jagt. haha  
DE BLYDE MATROOS Al is ons prinsje nog zo klein
Loosjes Vliedenboek1785 (1785), p8 [nr. 3]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenToe, jongens, brengt het goed naar boord; / Maakt voort Gy die met my thans zyt ter jagt, enz.  
Lynslager, Philip [...] | ACHATES, tegen het gevolg Al is ons prinsje nog zo klein
Lynslager VluEn1785 (1785), p5 [nr. 1]
.4A.1A.4A.1A.4B.4B.1A.1A.1A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVivat Capellen is 't woord, ha ha / Hy is [...] Gy die thans met my gaat ter jagt, ha, ha  
Op de heugelyke Herstelling van den Hoog wel [...] Al is ons prinsje nog zo klein
AmerKoopman1785 ([1785 ca.]), p76 [nr. 36]
.4A 1B 1B.4A 1B 1B.4C.4C 1B 1B 1B 1B 1B 1B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Is Vreugde door ons Nederland / Hoezé! Vreede best  
Een Nieuw Lied, of Vreugde-bazuin, gezongen tot [...] Al is ons prinsje nog zo klein
VrPrinsman1788 (1788), p3 [nr. 1]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJuich thans, gy Amstels Burgerschaar! hoezée / [...] gy die thans gaat met my ter Jagt  
Lof-lied, op de gelukkige Uitkomst van Prins Willem Al is ons prinsje nog zo klein
VrPrinsman1788 (1788), p24 [nr. 10]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.1B.1D.1B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOns Prinsje is een dappere held, ha, ha, / Ons [...] gy, die thans zyt met my ter Jagt  
Een Nieuw Lied, tot lof van de Prins Al is ons prinsje nog zo klein
VrPrinsman1788 (1788), p74 [nr. 30]
.4A 1B 1B.4A 1B 1B.3A.4A 1B 1B.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaar zouwen vier Heertjes uit Jagen gaan, ha ha, [...] [geen wijsaanduiding]  
No. 6. Op zeeker Geval Al is ons prinsje nog zo klein
Oranjeboom1788 ([1788 ca.]), 1p12 [nr. 6]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.1B.1B.1B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat Vreugd is 'er door 't gantsche Land, / Wy [...] Al is ons Prinsje nog zo klein  
Uit Liefde [naamspreuk] | No. 26. [...] Al is ons prinsje nog zo klein (2)
Oranjeboom1788 ([1788 ca.]), 1p39 [nr. 28]
.4A.4A.4A.3A.4B.4B.4B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet Vrijcorps ging ter Burgerjagt, ha ha, / Maar [...] Een braave Jager voeld geen kouw  
No. 37. EEN ANDER Al is ons prinsje nog zo klein
Oranjeboom1788 ([1788 ca.]), 1p53 [nr. 39]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.1B.1B.1B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen groote troep stroopertjes, op 't geluit, ha, [...] van 't Jagertje  
No. 4. Op het in hegt'nis zetten van 9 Heeren te Delft Al is ons prinsje nog zo klein
Oranjeboom1788 ([1788 ca.]), 2p69 [nr. 59]
.4A 1B 1B.4A 1B 1B.4C.4C 1B 1B 1B 1B 1B 1B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy danken Neêrlands goede God, Hoezée / Die ons [...] Daar zou'er vier Heertjes  
No. 18. Wensch, van allen oprechte oranje vrinden Al is ons prinsje nog zo klein
Oranjeboom1788 ([1788 ca.]), 3p89 [nr. 74]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 475

first
next 30
last

tabelbreedte