Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Gaillarde Margriet

Deze melodie, ook wel als Gaillarde Angloise aangeduid, komt ook voor in Playford's "The dancing master" (1686) onder de naam "Joan Sanderson or the Cushion Dance, an old Round Dance".

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanLest was ick in mijn moet soo seer ontstelt / Met [...] Van d'Enghelsche Galiaerde  
Voor ruste op Godt in tegenspoedt Gaillarde Margriet
Pretere GPW(5)1619 (1619), p17 [nr. 10]Ontkomen uut de pijn daer 'k in verteerde schier d'Engelsche Galiaert  
Bergh, A. van den] / Uut d'een in d'ander Crijgh [...] Gaillarde Margriet
Starter LH1620 ([1621, kort voor]), f93r [nr. 93]
a a b b c d c dGhy vrienden van dit paer, soo wel vernoeghd, / [...] Galjarde Anglois  
Starter, J.J. | Bruydt-Lofs-Gesangh Gaillarde Margriet
Starter FL1621 (1621), p73 [nr. 20]
.5A.5A.6b.6b.4C.4C.4D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu treurt, mijn ziel, in dezen droeven standt. / [...] d'Engelsche Gaillarde   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Doodt-troost. [...] Gaillarde Margriet
Camphuysen SR1624 (1624), p93 [nr. 56] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O Heer; die daer des Hemels tente spreyt, / End' [...] Gaillarde Suit Margriet   muzieknoot 
Valerius, A. Gaillarde Margriet
Valerius NGK1968(1626) (1626), p142 [nr. 39] txt transcr.Waerom laet g'u Papou / Berechten met een deel Klaer uitgeleze schoon   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | LXX. Dosis. 'TWEE-GEDAENT Gaillarde Margriet
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p220 [nr. 72]
.3A.3B.3A.3B.4c.4c.4D.3E.4D.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedurven is de struik / Van Adam, en 't misdaed Op de twee gedaent [Dosis 70]   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CXXII. Dosis. [...] Gaillarde Margriet
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p390 [nr. 124]
.3A.3B.3A.3B.4c.4c.4D.3E.4D.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer ist, dat was, so ras, Ist dan soo schielyck [...] Gailliarde Anglese  
Gaillarde Margriet ?
Leliehof1632 (1632), p145 [nr. 40]Swijght, nijght, en duyckt, ghy relligh / moedigh [...] Galiaarde Anglosse  
Gaillarde Margriet ?
Leliehof1632 (1632), p165 [nr. 57]Een Minnaer die oprechte liefde draegt: / Wat [...] Ick droomde dat ick by een Roosjen lagh  
Wesbusch, C.P. van | Liedeken; ghesongen [...] Gaillarde Margriet
Wesbusch HDV1636 (1636), p69 [nr. 50]
.5A.5A.2b.3b.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenXIV [instr.] Gaillarde Angloise   muzieknoot 
XIV Gaillarde Margriet
Vallet ASL1642 (1642), f40v [nr. 122]Heylich Godt, ghy die ons so menichmael behoedt / [...] Engelsche Galliaerde  
Janssen, A. / Liever [naamspreuk] Gaillarde Margriet
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p56 [nr. 11]
.6A.5A.2b.3b 6C.4D.4C 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie't Eeuwigh leven in sen rechten gront verstaet [...] Enghelsche Galliaerde  
Janssen, A. / [...] | 't Eeuwigh Leven Gaillarde Margriet
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p165 [nr. 37]
.6A.5A.2b.3b.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat stoft de Mensch op al sijn groote goed, / Dat [...] Engelsche Gailliarde  
Pers, D.P. | De verdoolde Mensch Gaillarde Margriet ?
Pers GZ1648 ([1648]), p53 [nr. 25]
.5A.5A.5B.5BPhoebus verguldt, ontdeckt u glanzigh hooft, / [...] Engelsche Galiarde   muzieknoot 
Vaerlen, I.A. van Gaillarde Margriet
HMeibloempjes1649 (1649), p145 [nr. 55]
.5A.5A.2b.3b.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt en Heer die ons soo heeft bemint, / En [...] Nu Truyrt mijn ziel in desen droeven standt  
Gaillarde Margriet
NiSb1650 (1650), 2p494 [nr. 160]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen groot Cieraat, wel weerdigh hoog geacht, / 't [...]   muzieknoot 
Lefevre, S. | Ware verdraaghzaamheit Gaillarde Margriet (ZIE OOK)
Zederijmen1656 (1656), p197 [nr. 46]
.5A.5A.5B.5B.5C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeyligh Godt, ghy die ons soo menighmael behoedt, [...] Engelsche Galliaerde]  
Gaillarde Margriet
AchterhofkenGL1657a (1657), p84 [nr. 41]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Als mijnen geest daelt in een schoon valley / Tot [...] Gailiarde Anglois  
Sambeeck, J. van | Hoe vuyl is my de [...] Gaillarde Margriet
Sambeeck GJ1663 (1663), p368 [nr. 159]
.5A.5A.6b.6b.4C.4C.4D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt en Heer die ons so heeft bemindt, / En [...] Nu Truyrt mijn ziel in dezen droeven standt  
Gaillarde Margriet
JanSentsLb1679 (1679), 416 [nr. 416]Myn vrienden zoet, die na het beste staat, / En [...] Nu treurd mijn Ziel in een zo droeven staat  
Gerritsz, Willem] / W.G. | Vermaan-Lied om [...] Gaillarde Margriet
Stapel LusthofZ1681 (1681), p121 [nr. 52]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Adams kinders hier in 't aertsche dal / Gelijck [...] Galiard Anglois   muzieknoot 
Placker, Chr. de | SEPTUAGESIMA. [...] Gaillarde Margriet
Placker EvLeeuwerik(1)1682 (1682), p42 [nr. 24]
.5A.5A.3B.3c.3B.3c.4D.4D.4E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLof prijs en eer, U zy Wilielmus Graef / Eertijt [...] Galiard' Anglois  
Placker, Chr. de | X. FEBRUARII. Van [...] Gaillarde Margriet
Placker EvLeeuwerik(2)1682 (1682), p32 [nr. 23]
.2A.3B.2A.3B.3C.3d.3C.3d.2E.2E.4F.2G.2G.3FLof Heyligh man Philippus Nerius / Eertyt [...] Galiard's Anglois  
Placker, Chr. de | XXVI. MEY. Van S. [...] Gaillarde Margriet
Placker EvLeeuwerik(2)1682 (1682), p60 [nr. 45]
.2A.3B.2A.3B.3C.3d.3C.3d.2E.2E.4F.3G.3G.3FO Sinte Clara, Die door 's Hemels Licht, / En [...] Courante Mansfelt  
Placker, Chr. de | XII. AUGUSTI Van S. [...] Gaillarde Margriet
Placker EvLeeuwerik(2)1682 (1682), p115 [nr. 88]
.2A.3B.2A.3B.3C.3d.3C.3d.2E.2E.4F.2G 2G 3FBoetveerd'ge ziel, volhard ten eynde toe: / Ey! [...] Nu treurt mijn ziel in deesen droeven stand   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Troost der Vromen [...] Gaillarde Margriet
Sluiter Gz1687 (1687), p282 [nr. 129]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn zoete Jesus! lieve waerde Heer, / Ey hoor na [...] Nu treurt mijn Ziel &c.  
Altijdt aendachtigh [...] | De suchtende [...] Gaillarde Margriet
GeurGS1690 ([1690 ca.]), p24 [nr. 8]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wilder mee, naer 't nieuw Jerusalem / Die [...] Nu treurt mijn ziel  
EMANUEL altyd [...] | Weghwijse, naer 's [...] Gaillarde Margriet
GeurGS1690 ([1690 ca.]), p32 [nr. 11]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon Goodes liefde weinig lievers heeft: / 't [...] Nu treurt mijn ziel in, &c.  
Eeke, Cornelis van | God is 't Al Gaillarde Margriet
Stapel LusthofZ1692 (1692), p535 [nr. 270]
a a b bNu ik geen vrugt,, bevinde in wé'erstand [...] Nu treur myn ziel in dézen droeven stand!  
Eeke, Cornelis van | Het XXXV Harp-lied Gaillarde Margriet
Eeke KHL1698 (1698), p115 [nr. 35]
a b a b c d c d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte