Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Al mijn gepeins doet mij zo weeEr zijn verschillende melodie├źn met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
sorteer op volgnummer van de melodie

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO mensche wairop wildi u verlaten / want ghi moet [...] [geen wijsaanduiding]  
Al mijn gepeins doet mij zo wee
HsWoHAB Augoct68.14 (eind 15e eeuw?), f140v [nr. 1]
.4a.4B.4c.4B.4c.4D.4e.4DAlle mijn gepeijs doet mij soe wee [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Al mijn gepeins doet mij zo wee (Polyfoon)
P-EgenolffLI 1535/14 ([1535]), 2fK6r [nr. 34]Alle mijn gepeys doet mi so wee / Wien sal ick [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Al mijn gepeins doet mij zo wee (1)
DEPB1539 (1539), f100v [nr. 181]
.4A.4B.4A.4B.4B.4B.4c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och mensche waer toe wildy u verlaten / Ghi moet [...] Op die selve wise  
Al mijn gepeins doet mij zo wee
DEPB1539 (1539), f101v [nr. 182]
.4a.4B.4c.4B.4D.4c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Bloemkens blauwe staen int coren / Si staen [...] Op die selve wise  
Al mijn gepeins doet mij zo wee
DEPB1539 (1539), f102r [nr. 183]
.4a.4b.4a.4b.4b.4C.4d.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Reyn maechdeken schoon onbesmet / Ghi waert van [...] Alle mijn ghepeys doet mi so wee  
Mathijs Compere | Op die wise [...], [...] Al mijn gepeins doet mij zo wee
DEPB1539 (1539), f140v [=142v] [nr. 258]
.4A.3b.3A.3b.4C.4C.4C.2C.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Heer verhoort doch mijn ghebet / Rechtverdich [...] Alle mijn ghepeys doet mi soe wee   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xvi. psalm [...] Al mijn gepeins doet mij zo wee (2) audio
Souterliedekens1540a (1540), fC1v [nr. 16] transcr.Mijn herte heeft hem so seer verblijt. / End dat [...] Alle mijn ghepeys doet mi soe wee. Soectse [...]  
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den lof sanck van [...] Al mijn gepeins doet mij zo wee
Souterliedekens1540a (1540), fY3v [nr. 153]
.4A.4B.4A.4B.4B.4c.4B.3cOch mensche waer op wildy u verlaten / en ghy [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander vander doot Al mijn gepeins doet mij zo wee !
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f8r] [nr. 5]
.4a.4B.4c.4B.4D.4D.4DAlle mijn ghepeis [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Al mijn gepeins doet mij zo wee (Polyfoon)
P-PeterszKL 1540 ([1540 ca.]), fK3r [nr. 32]Alle myn gepeis doet my so we / wien sal ic [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Al mijn gepeins doet mij zo wee (Polyfoon)
P-RhawTR 1542/8 (1542) [nr. 3]Alle mijn gepeys doet mi so wee / Wien so sal ick [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Al mijn gepeins doet mij zo wee
AntwLb1544 (1544), f2r [nr. 3]
.4A.4B.4A.4B.4B.3c.4B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl mijn gepeysen doen my so wee / God moet ic [...] ghelijct beghint  
Al mijn gepeins doet mij zo wee
VierL1550 ([1550 ca.]), fA1v [nr. 1]
.4A.4B.4A.4B.4B.3c.4B.3cAl mijn gepeynsen doen my so wee / God moet ic [...] Des eersten is ghelijckt beghint  
1 Al mijn gepeins doet mij zo wee
VhL1552 ([1552-1554]), fA3r [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch wee des anxst die mi omvangen heeft / Die [...] Alle mijn ghepeys doet my soo wee  
170 Al mijn gepeins doet mij zo wee
VhL1552 ([1552-1554]), fU4v [nr. 170]
.4A.4B.4A.4B.4B.4c.4B.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle mijn ghepeijs doet mij soo wee [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Clemens non Papa, Jacobus Al mijn gepeins doet mij zo wee (Polyfoon)
P-BaethenND 1554/31 (1554), fB1v [nr. 5]O Heer verhoort doch myn ghebet / Rechtverdich is [...] Alle myn ghepeys doet mi soe wee   muzieknoot 
Den xvi psalm Exaudi domine justiciam meam. [...] Al mijn gepeins doet mij zo wee (2 POLYFOON)
P-Clemens SoutI1556 (1556), f11v [nr. 16]Myn herte heeft hem soe seer verblyt. / end dat [...] Alle myn ghepeyns doet mi soe wee. Soectse [...]  
Den lof sanc van Anna. i. Regum.ij.ca. Exultavit [...] Al mijn gepeins doet mij zo wee
P-Clemens SoutIV1557 (1557), fE2v [nr. 153]Al mijn ghepeynsen doen my so wee / God moet ic [...] Des eersten is ghelijck beghint  
Al mijn gepeins doet mij zo wee
VhGL1558 (1558), fB1r [nr. 7]
.4A.4B.4A.4B.4C.4d.4C.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch wee des ancxst die my omvangen heeft / Die [...] Alle mijn ghepeys doet my so wee  
Al mijn gepeins doet mij zo wee
VhGL1558 (1558), fY1v [nr. 183]
.4A.4B.4A.4B.4B.4c.4B.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer verhoort doch myn ghebet / Rechtvaerdich [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Exaudi domine justiciam meam xvi Al mijn gepeins doet mij zo wee (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fC1r [nr. 16]Myn herte heeft hem so seer verblyt / end dat in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den lof sanc van Anna. in Regum.ij.cap. Exultavit [...] Al mijn gepeins doet mij zo wee (POLYFOON)
P-Mes SoutVIII1561 (1561), fD4r [nr. 153]Alle mijn gepeijs doet mij so wee [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Latre, Petit Jean de Al mijn gepeins doet mij zo wee (Polyfoon)
P-LatreCM 1563 (1563), fG1v [nr. 14]
txtSo Christus thooft voren is ghegaen / Tot synen [...] Al mijn ghepeyns doet my so wee  
Al mijn gepeins doet mij zo wee
VhGL1563 (1563), f249r [nr. 257]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4dWaer tweedracht, haet, nijdt, confuys, discoort / [...] Al mijn ghepeyns doet my so wee  
Al mijn gepeins doet mij zo wee
VhGL1563 (1563), f284r [nr. 290]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4dBewijst hier eere den medecijn / Op dat ghy hem [...] Alle mijn ghepeys doet my soo wee Psal. 16   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het LXXIX. Liedeken Al mijn gepeins doet mij zo wee (2)
Fruytiers EWS1565 (1565), p151 [nr. 79] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Wilt ghy hooren watter is gheschiet / Int [...] Alle myn gepeyns doen my soo wee  
Een niew Liet van eenen Drucker Geselle, Thomas [...] Al mijn gepeins doet mij zo wee
NiLiet TI1565 ([1565 ca.]), [f1r] [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3dGhy cleynen hoop weest nu wel gemoet / Wilt al om [...] Al mijn ghepeynsen doen my soo wee  
Al mijn gepeins doet mij zo wee
VhL1566 (1566), f86v [nr. 70]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4dZyt ghy O Heer myn thovorlaet, / Dyn anschyn lath [...] Alle myn gepeins deit my so weh, Wie sal ick, &c.  
Niclaes, Hendrick | Ein Liedt Al mijn gepeins doet mij zo wee
Niclaes PsUL1566 ([1566-1567]), f4r [nr. 4]
.4A.4b.4A.4b.4b.4c.4b.4cAll mein gepens thuitt mir so wee, / wem sall ich [...] [geen wijsaanduiding]  
Ein annders Al mijn gepeins doet mij zo wee
HsBeSPK mgf752 (1568), f73r [nr. 120]
.4A.4B.4A.4B.4B.3c.4B
txt


tabelbreedte