Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Gelukkig is de mensfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanPigmeni! hebt geduld / Het gantsche Rijck van Romen Ce que j'avois predict   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE PIGMENIUS, [...] Gelukkig is de mens
Stalpart GJF1635 (1635), p314 [nr. 119]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls van liefde ghewont / De ziel haer gaet in keeren Gheluckich is den mensch, hoe wel, &c.  
Liedeken, hoe de ziele in Godt treckende, alle [...] Gelukkig is de mens
Lixbona HN1644 (1644), p201 [nr. 46]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt maeckt nu al jolijt, / D' allend is wegh ghenomen Gheluckich is den mensch  
Bolognino, H. Guil. Gelukkig is de mens
Bolognino GL1645 (1645), p64 [nr. 31]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeluckigh leeft die Mensch, / Die zich laet [...] Is dit niet wel gevrijt  
Godt betert [naamspreuk] | In noodt kent men [...] Gelukkig is de mens
HaZomerbloempjes1646 (1646), p37 [nr. 14]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeluckich is de mens hoe wel hij veel moet lijden [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Nieu Liet Gelukkig is de mens
HsTerBorchM1646 (1646), f22v [nr. 8]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3DWat meent ghy mensch (eylaes!) / Die steunt op [...] Is 't nou niet wel ghevrijdt  
Gelukkig is de mens
Ockes HZ1649 (1649), p81 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSylvia reyne Maeght, / Die mijn hert hebt ontsteken Gheluckigh is den mensch  
Zyt Baes van uwen [...] | Klaegh-liedt Gelukkig is de mens
Mommaert BrN1650 (1650), p52 [nr. 15]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGod-lijck-vercierde,,Vrouw, / Die vierig in mijn [...] Gheluckigh is den mensch  
[Fornenbergh, A. [...] | Liefde-lof Gelukkig is de mens
Mommaert BrN1650 (1650), p80 [nr. 27]
.2a 1B.3c 1D.3a 1B.3c 1D.2c 1D.2e 1F.2e 1F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAdieux Philis ick gae / U onvolmaeckte weelde  
Chanson nouvelle Gelukkig is de mens ?
HsChansAmour1650 ([1650 ca.]), f35v [nr. 26]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3DGeluckich is den mensch, / Die hem hier laet ghenoegen  
Baron, Johannes Zachariasz Gelukkig is de mens (REF) !
Baron LP1651 (1651), p127 [nr. 55]
a b : / / c c c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeluickich is de Mensch / Hoe wel hij veel moet lijden [geen wijsaanduiding]  
Gelukkig is de mens
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f61r [nr. 50]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3DMayn hoot sta may zo kroes, / Pots hundert slapermasten Gelukkig is den M.  
Schellinks, W. | De Jaloersze BRABANDER Gelukkig is de mens
Olipodrigo(2)1654a (1654), p93 [nr. 17]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.3CBarbara reyne Maeght! / In Godts liefde ontsteken Geluckich is den mensch hoe wel hy veel moet [...]  
Liedeken ter eeren de Heylighe Maghet ende [...] Gelukkig is de mens
Loemel GOrpheus1660 (1660), p91 [nr. 34]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt vrienden weest verblijd, / Met mij dit Lied [...] Geluckig is den Mensch  
Kermislied Gelukkig is de mens
LVreugdenhof1662 ([1662 ca.]), p62 [nr. 24]Voor-by een Kercke quam / Een seker man gereden Geluckigh is den mensch  
Sambeeck, J. van Gelukkig is de mens
Sambeeck GJ1663 (1663), p68 [nr. 21]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEens eer den dagh begon / Weer onder ons te dalen Geluckigh is de mensch  
Sambeeck, J. van | Het begin, ende [...] Gelukkig is de mens
Sambeeck GJ1663 (1663), p73 [nr. 23]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Man, die 't acht gewin, / Sich, na Gods-wil [...] Gelukkig is den mensch, die sich, etc.  
Steendam, J.J. / [...] | SANG, op den selfden sin. Gelukkig is de mens
Zoet Parnas1663 (1663), p72 [nr. 37]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet vosken van 't ghesicht, / Doet menigh ziel [...] Gheluckig is den Mensch  
Van 't Vosken, van 't Ghesicht Gelukkig is de mens
SpeelhofLG1666 (1666), p16 [nr. 14]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.3CS'nachts saghen eenen blick, gheheel des Herders [...] Geluckigh is den mensch  
De ootmoedighe kleene Herderkens, commen het [...] Gelukkig is de mens
SpeelhofLG1666 (1666), [p78] [nr. 66]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.3CWel hoe wat vrolijckheyt, / Comt haer int velt [...] Gheluckigh is den mensch  
Meditatie op de Gheboorte JESU CHRISTI Gelukkig is de mens
GSpeelwagen1671 (1671), p66 [nr. 47]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3DO mensch hoe can het syn, / Hoe can't u hert [...] Gheluckig is den mensch  
Mys, Joannes | Sy woude wel dat [...] Gelukkig is de mens
Mys GP1675 (1675), p37 [nr. 14]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeluckigh is den Echt, / Voor die met Godt vergaren Geluckigh is den mensch  
Op den tweeden Sondagh na dry Koningen. LUC. 2 Gelukkig is de mens
Visser Visnet1676 (1676), p71 [nr. 32]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn 't Koningh-ryck der min, / En komt noch Stael [...] Geluckigh is den Mensch  
Minnen, Livinus vander | Liefde is eenen [...] Gelukkig is de mens
Minnen EP1677 (1677), p151 [nr. 56]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Weereld is het perk, / Waar in de Menschen draaven Gelukkig is den Mensch  
Wittenoom de Oude, [...] | Gebruik van de maat [...] Gelukkig is de mens
Stapel LusthofZ1681 (1681), p155 [nr. 68]
.3A.3b.3A.3b.6C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie dat hier wilt de vreught, / Al van het Cruys [...] hoe gheluckigh is den Mensch  
Wilant, Petrus | Een ander Gelukkig is de mens
Wilant HL1681 (1681), p163 [nr. 58]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3DOnder de sanghen al, der soet-stemmigher kelen / [...] [Als van liefde ghewont]  
VOOR-REDEN Gelukkig is de mens
SNachtegaal1684 (1684), p1 [nr. 2]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D
txtFrancisce eer ghy quaemt tot dat verheven wonder [...] [Als van liefde ghewont]  
Franciscus in de werelt gheneghen tot ydelheyt [...] Gelukkig is de mens
SNachtegaal1684 (1684), p3 [nr. 3]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DMaer als in dat vermaeck, den tijdt nu was [...] [Als van liefde ghewont]  
De Goddelijcke in-spraecke tot Franciscus Gelukkig is de mens
SNachtegaal1684 (1684), p5 [nr. 4]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DDen Nacht daer ick in leef, die wegen die ick [...] [Als van liefde ghewont]  
Franciscus door de Goddelijcke in-spraecke, [...] Gelukkig is de mens
SNachtegaal1684 (1684), p7 [nr. 6]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DHier was 't dat hem begost, den Nacht wat te [...] [Als van liefde ghewont]  
Franciscus door de voorgaende consideratien [...] Gelukkig is de mens
SNachtegaal1684 (1684), p10 [nr. 7]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D


1-30 of 54

first
next 24
last

tabelbreedte