Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Gerrit van Velsenfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanEt viel in eenen tyt voerleden, / verstaet mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Dit is [van] den g[...] Gerrit van Velsen
HsLdUB Ltk194 (2e helft 15e eeuw), f15r [nr. 1]
.4a.4B.4a.4BHet geschiede in eenen tyt voorleden / Verstaet [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken van Grave Floris de v. [...] Gerrit van Velsen
HsJochems (midden 16e eeuw (voor 1576)), f1r [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4BWie wil hooren een nieu Liet, / En dat sal ick u [...] den Oudenman by de vyere sadt, etc.  
Een ander nieu Liedeken van Duckdalba Gerrit van Velsen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f70v [nr. 46]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil horen een nieu liet / Hoort toe ick salt [...] [geen wijsaanduiding]  
History liedt van Graef Floris ende Geraert van Velsen Gerrit van Velsen
Stoke RK1591 (1591), f101r [nr. 1]
,4A.4b 4A.4bGerrit van Velsen [instr.] Gerrit van Velsen   muzieknoot 
Gerrit van Velsen
HsThysius (1595-1630), f342r [nr. 556]Wie wil hooren een nieu liedt / En dat sal ick [...] [geen wijsaanduiding]  
Een out Liedeken Van Graef Floris ende Geraert [...] Gerrit van Velsen
OudLiedeken GFGV1602 ([1602 ca.]) [nr. 1]
.4A.4b.4A.4bWie wil hooren een nieu Liedt / Hoort toe ick sal [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt Liedeken, van Graef Floris ende Geraert [...] Gerrit van Velsen
PrinsesseLb1605 (1605), p76 [nr. 59]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick ghedenck op u begheer / Mijn beminde [...] Die oude man by der vyere sat  
Gerrit van Velsen
ENGL1612 (1612), f44v [nr. 19]
.4A.3b.4A.3bWie sal in Prinssen dienst voortaen / Sich quyten [...] [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | Rey van [...] Gerrit van Velsen
Hooft GV1613 (1613), fB4r [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wie wil hooren een nieu liet / Hoort toe ick salt [...] [geen wijsaanduiding]  
Een out Liedeken Van Graef Floris ende Gerrit van [...] Gerrit van Velsen
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p128 [nr. 88]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe glorioos ende wonderlijck, Hoe / Soo zijn ons [...] Ick wurp een Roose-boomen struyck  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt Gerrit van Velsen
GLB1616a (1616), fF8r [nr. 46]
.4A.4A.3b.4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoo wie wel doet als hy vermach, / Sal Gods [...] Van Gerrit van Velsen  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestlijc [...] Gerrit van Velsen
GLB1616a (1616), fH5v [nr. 62]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAensiet o Heer, Heer, onse Godt / Hoe wonderlijck [...] Van Gerrit van Velsen  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liedt Gerrit van Velsen
GLB1616a (1616), fH7r [nr. 64]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSo wie wil hooren een nieu Liedt / Hoort wat ick [...] Van Gerrit van Velsen  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liedt Gerrit van Velsen
GLB1616a (1616), fI2v [nr. 68]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoe God sijn volck wou helpen uut / O Memphis u [...] Van Gerrit van Velsen  
Revius, J. | Roode see Gerrit van Velsen
Revius OYS1630 (1630), p62 [nr. 4]
.4A.4b.4A.4bWat is de werelt hoogh ghe-eert, / Anders dan sno [...] Van welcke landt soo komstu her  
Gerrit van Velsen
Twisck KLb1633 (1633), p156 [nr. 60]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt ghy die smalle wegh in gaen, / Die daer leyt [...] Van welcken landt soo comst du her  
Gerrit van Velsen
Twisck KLb1633 (1633), p255 [nr. 100]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren een nieuw Liedt / En dat sal ick [...] [geen wijsaanduiding]  
Van Graef Floris ende Geeraert van Velsen Gerrit van Velsen
HOLb1640 ([1640 ca. / 1630-1640]), p97 [nr. 72]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrouw Bruydt gepresen, schoone Bloem / Pronck, [...] Wie sal in 's Princen dienst voortaen  
Kleyn-Sorg, J.Y. | Bruydts Lof en Plicht Gerrit van Velsen
Zoeteboom KL1649 (1649), p210 [nr. 51]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEn wie wil hooren een nieu liet / Hoort toe ik [...] [geen wijsaanduiding]  
Nooseman, J.] / [...] | Hy singt Gerrit van Velsen
Nooseman KO1671 (1671), p10 [nr. 2]
.4A.3b.4A 4bIk worp een Roosebloms Ruyker &c / Ik worp het [...] Als't begint  
Een Nieuw Liedeken Gerrit van Velsen
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p631 [nr. 276]
.4A.3b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren een Nieu Liet, / En dat sal ick u zingen [geen wijsaanduiding]  
Een out Lied van Graef Floris ende van Gerart van [...] Gerrit van Velsen
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p793 [nr. 343]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren een Nieuw Lied, / En dat sal ik [...] Als 't Begint  
Van Graef FLORIS en GERAERD van Velzen Gerrit van Velsen
HlDuinvreugd1718 (1718), 2p35 [nr. 45]Wie wil hooren een nieuw lied, / En dat zal ik u zingen [geen wijsaanduiding]  
III. Een oud lied: van Graaf Floris en van Gerard [...] Gerrit van Velsen
LeJeune NVz1828 (1828), p87 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet viel in enen tijt voerleden, / verstaet mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Dit is vanden ...... Gerrit van Velsen
HoraeBelgicae HVl1833 (1833), p93 [nr. 29b]Jonkheid hoort eens myn vermaan / Ik zal u gaan [...] Van den ouden Man  
Klugtig Liedeken, op een Koe die een Kalf heeft [...] Gerrit van Velsen
Lbl KB Wouters 03095 ([1840 ca.]), p4 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanJongheid hoort eens mijn vermaan, / Ik zal u gaan [...] Van den ouden Man  
EEN KLUCHTIG LIEDEKE op een Koe die een Kalf [...] Gerrit van Velsen
ZingKruier1855 ([1854+]), p26 [nr. 18]
,4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.4E.3d.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil horen een nieu liet? / en dat sal ic u singhen [geen wijsaanduiding]  
Nr. 3. Graf Floris und Gerhard van Velsen Gerrit van Velsen
HoraeBelgicae NVl1856 (1856), p19 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet viel in enen tijt voorleden, / verstaet mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Gerrit van Velsen
HoraeBelgicae NVl1856 (1856), p24 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren een nieu liet, / En dat sal ick u [...] Den ouden man by de viere zat  
LXXIX. EEN NIEU LIEDEKEN VAN DUCK D'ALVA Gerrit van Velsen
Lummel NGLb1874(1600) (1874), p181 [nr. 73]


1-30 of 39

first
next 9
last

tabelbreedte