Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Herders hij is geboren

Melodie onder meer in Den boeck vanden voorslag van Ghendt, beiaardboek p30, gesteld in het jaar 1662. Zie Van Duyse III, p1923.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHuc ad regem pastorum / pastores currite Herders hy is geboren  
Vande geboorte Christi Herders hij is geboren
HsBsKB 4858 ([1621 ca.]), p55 [nr. 5]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c 3DComt, Herderkens, comt paeien / Mijn alderliefste kindt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Bolognino, H. Guil. | MARIA Tot de [...] Herders hij is geboren
Bolognino GL1645 (1645), p93 [nr. 46]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHerders hy is gheboren, / In eenen couden nacht Alsoo 't beghint  
Een ander Herders hij is geboren
BWBeth1645 (1645), p65 [nr. 44]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoor Godes minne treken / Ick s'werels Jock verfoey Huc ad Regem pastorum pastores pergite, &c   muzieknoot 
Bie, Cornelis de | Nieuw-Liedeken Herders hij is geboren
Bie GLB1650 (1650), p127 [=143] [nr. 40]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHerders hy is geboren / Int midden van den nacht Als 't begint  
Van de Herders Herders hij is geboren
LBloemenhof1660 (1660), p48 [nr. 23]
.3a.3B.3a.3B 3C 3C 3D 3DComt siet hy is verresen, / Soo d'Engel ons verklaert Huc ad Regem Pastorum Pastores currite  
Herders hij is geboren
Loemel GOrpheus1660 (1660), p49 [nr. 17]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Maria die voor desen, / Ghy ons hier hebt gebaert Huc ad Regem Pastorum  
De Verrijssenisse Christi, Het eerste Mysteri Herders hij is geboren
Loemel GOrpheus1660 (1660), p58 [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodts Geest die u woonstede, / In suijver herten neemt Huc ad Regem Pastorum  
Herders hij is geboren
Loemel GOrpheus1660 (1660), p68 [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBoven all' hoogh gepresen, / O Aldersoetste Broodt! Huc ad Regem Pastorum  
Herders hij is geboren
Loemel GOrpheus1660 (1660), p73 [nr. 28]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEertijdts placht ick eens te achten / Op u [...] O Maria die voor desen  
Herders hij is geboren ?
Loemel GOrpheus1660 (1660), p99 [nr. 37]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoovaerdigheydt is 't snootste / Dat oyt de Reden wist: Hoort ghy lieden ter percken  
Maertsz, C. | Hoovaerdigheydt Herders hij is geboren
Maertsz SG1661 (1661), p329 [nr. 156]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWonderlijck sijn de wercken, / Groot is des [...] Herders ons is geboren  
Herders hij is geboren
LVreugdenhof1662 ([1662 ca.]), p92 [nr. 36]Herders, hy is gheboren / In 't midden vanden nacht [geen wijsaanduiding]  
Kers-liedeken van de blijschap der Enghelen ende [...] Herders hij is geboren
Lixbona HN1663 (1663), III, p82 [nr. 49]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3DIn 't hoogste glori' Gode, / En op-der aerde peys Herders hy is ghe-boren, In 't midden van [...]  
Vleeschoudere, P. | Liedeken van den [...] Herders hij is geboren
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p338 [nr. 108]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3DLieve Herders, 't is heden den tijdt van [...] Huc ad Regem Pastores, Pastores curite  
J.G. | Liedeken vande [...] Herders hij is geboren
Orgelp1664 (1664), p7 [nr. 3]
6A 2b.1b.3A.3C.3C.3D.3DHoe bitter is het Minne / Wat baert sy druck, en pyn! Hoe wonder sijn u wercken  
Herders hij is geboren
MRozenknop1667 (1667), p48 [nr. 25]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSpeelnootjes wilt Vercieren / Haer Hoofde met een Krans Wonderlijck zijn de wercken  
Mr. D.N. / Noch [...] | [Drie-voysig [...] Herders hij is geboren
NiRommelzootje1670 (1670), p126 [nr. 24c]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons t' samen beghinnen / Een airken uyt den gheest Herderkens hy is gheboren  
Herders hij is geboren
GSpeelwagen1671 (1671), p220 [nr. 149]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3DWonderlijck zijn de wercken, / Groot is de liefde [...] Harders ons is geboren  
Herders hij is geboren
NeptZeewagen1671 (1671), p57 [nr. 40]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSpeelnootjes wilt vercieren / Haer hoofde met een krans Wonderlijck sijn de Wercken  
Noch vreest noch [...] | Drie-Voysig [...] Herders hij is geboren
NeptZeewagen1671 (1671), p78 [nr. 51c]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons t'samen beginnen / Een airken uyt den gheest Herderkens hy is gheboren  
Een schoon Liedeken Herders hij is geboren
VhSL1678 ([1678 ca.]), fA2v [nr. 3]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort na dit Liet seer aerdich, / Dat ick u singen sal Wonderlijck zijn de wercken  
De Bedroogen Venus Juffer, met de betrapte Venus [...] Herders hij is geboren
NiAmMinnebeekje1680 ([1679+][c. 1715?]), p55 [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHerders hij is Geboren [instr.] Herders hij is Geboren   muzieknoot 
Herders hij is geboren
I-HsGresse ([1680 ca.]), f6r [nr. 10]Wonderlijck zijn de Wercken, / Groot is des [...] Harder is hy gebooren  
Een Nieuw Amoreus Liedeken Herders hij is geboren
Botschuitje1681 (1681), p72 [nr. 42]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet, wie hier leyt ghewonden, / In desen armen stal Herders hy is gheboren  
Wilant, Petrus | Ander kers Liedeken Herders hij is geboren
Wilant HL1681 (1681), p25 [nr. 11]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3DTreurt Amstels ondersaten / Dewijl 't is treurens tijd Wonderlijck zijn de Wercken, &c.  
Een ander Herders hij is geboren
NiPrinsesseLb1682 (1682), p58 [nr. 22]
3a.3B.3a 3B.3C 3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Ware Geloof met wercken, / Is als het schip in Zee Herders hy is geboren   muzieknoot 
Placker, Chr. de | EEN ANDER 't Ware [...] Herders hij is geboren
Placker EvLeeuwerik(1)1682 (1682), p36 [nr. 19]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus 't Rijck sijnder Kercken / Gelijckt by [...] Herders hy is geboren  
Placker, Chr. de | EEN ANDER Herders hij is geboren
Placker EvLeeuwerik(1)1682 (1682), p41 [nr. 23]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Is een te groote blintheyt / Van 't [...] Herders hy is geboren  
Placker, Chr. de | IV. Sondagh na [...] Herders hij is geboren
Placker EvLeeuwerik(1)1682 (1682), p82 [nr. 54]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Lam Godts, die de zonden / Des Werelts doet te niet! Herders hy is gebooren  
Placker, Chr. de | Christi weldaden [...] Herders hij is geboren
Placker EvLeeuwerik(2)1682 (1682), p272 [nr. 213]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D


tabelbreedte