Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Het daagt in de oosten

De oudst bekende tekst van de ballade "Het daagt in de oosten" vinden we in het Antwerps Liedboek (1544). Bij deze tekst zijn 2 verschillende melodieën in omloop, waarbij niet met duidelijkheid kan worden gesteld dat de ene (een 4-regelige o.m. in DEPB1539 en Souterliedekens1540) veel ouder is dan de andere (een 5-regelige o.m. in Stalpart ExtrCat1631). Het kan goed zijn dat beide melodieën naast elkaar hebben bestaan. Er blijken melodische overeenkomsten tussen de "oude" en de "nieuwe" melodie te bestaan, het meest zichtbaar in de 2e frase. Bovendien zwenken beide melodieën heen en weer tussen grote terts en kleine terts (met of zonder mol). Er lijkt sprake te zijn van een gemeenschappelijke oorsprong. De tweede melodie telt weliswaar 1 versregel meer, maar in feite is de 5e regel een herhaling van de 3e, zowel tekstueel als muzikaal.

Er zijn verschillende melodieën met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
sorteer op volgnummer van de melodie

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMijn hart dat leit ghevanghen / het doecht so [...] Het daghet int oest  
Het daagt in de oosten
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f180r [nr. 223]
.3a.3B.3a.3B
scanMijn hartge dat leit ghevanghen / Ende doecht so [...] [geen wijsaanduiding]  
Het daagt in de oosten
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f52r [nr. 57]
.3a.3B.3a.3B.3a.3B
txtHet daget inden oosten / Die sonne scijnt over al [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Oosten, Geertruida van?] Het daagt in de oosten (1)
DEPB1539 (1539), f93r [nr. 165]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe gherne soude ic dichten / Een gheestelijc [...] Op die selve wise  
Het daagt in de oosten
DEPB1539 (1539), f93v [nr. 166]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Int soetste vanden jare / Was ic vroech op ghestaen Op die selve wise  
Het daagt in de oosten
DEPB1539 (1539), f95r [nr. 167]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Heer Jesus voer ter sielen / En die goedertieren weert Op die selve wise  
Het daagt in de oosten
DEPB1539 (1539), f95v [nr. 168]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Als ick riep met verlangen / God hoorde al mijn leyt Het daghet inden oosten, het lichtet over[al]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .iiij. psam [!] [...] Het daagt in de oosten (1) audio
Souterliedekens1540a (1540), fA6v [nr. 4] transcr.Het daghet inden oosten / Het lichtet overal / [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Het daagt in de oosten
AntwLb1544 (1544), f43r [nr. 73]
.3a.3B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet daghet inden oosten / Het lichtet over al / [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu liedeken Het daagt in de oosten
AntwLb1544 (1544), f44r [nr. 75]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu compt die sonne op dringhen / Sy verlicht den [...] Het daghet uuten oosten  
156 [?] Het daagt in de oosten
VhL1552 ([1552-1554]), fS8r [nr. 153]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenhet daghet uyten oosten / ick sie der sonnen schijn alset beghindt  
Ghistele, Cornelis van | Een wachter singende Het daagt in de oosten
HsBsKB II369 (1553), f35v [nr. 2]
.3a.3B.3a.3BIck sie der sonnen rayen / lichten over all [geen wijsaanduiding]  
Keyaert, Colijn | Dan blaest hy, [...] Het daagt in de oosten
HsGeUB 900 (1554), f7v [nr. 1]
.3a.3B.3a.3BAurora daegt uyt den oosten / elck baere sijn jolijt [geen wijsaanduiding]  
Keyaert, Colijn | singende Het daagt in de oosten ?
HsGeUB 900 (1554), f14v [nr. 2]
.3a.3B.3a.3BAls ick riep met verlanghen / God hoorde al myn leyt Het daghet inden oosten, het lichtet over   muzieknoot 
Den iiij. Psalm. hooghe te singhen Cum invocarem Het daagt in de oosten (1 POLYFOON)
P-Clemens SoutI1556 (1556), f4r [nr. 4]Nu koemt die sonne op dringhen / Sy verlicht den [...] Het daghet uut den Oosten  
Het daagt in de oosten
VhGL1558 (1558), fU2v [nr. 164]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAfgoderye en bedriegen / Overspel en [...] En ick riep met verlangen  
Het daagt in de oosten
VhL1559 ([1559?] 1598), fC5r [nr. 7]
.3a.3B.3a.3BAenhoort toch altesamen / Die te haerlem binnen [...] Het daget uut den oosten  
Joris? Het daagt in de oosten
VhL1559 ([1559?] 1598), fAa2r [nr. 123]
.3a.3B.3a.3BIck heb droefheyt vernomen / Hoe soud ick sijn verblijt Het daghet uuten oosten  
Het daagt in de oosten
VhL1559 ([1559?] 1598), fMm7v [nr. 177]
.3a.3B.3a.3BAls ick riep met verlanghen / God hoorde al myn leit [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
iij. [!] psalm. Cum invocarem exaudivit me Het daagt in de oosten (1 POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fA3v [nr. 4]Ghegroet zyt heere der heeren / jesu christe Een [...] het daghet huuten oosten / het Lichtet over al  
Dene, Eduard de Het daagt in de oosten
HsGeUB 3330 (1561-1562), f3r [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Thuwaerts hief ick myn ooghen / (tvleesch jeghens [...] het daeghet huuten oosten / het Lichtet over Al  
Dene, Eduard de | Deerste Liedeken / [...] Het daagt in de oosten
HsGeUB 3330 (1561-1562), f83v [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Als ick anRoupen dede / Liefzaemich heeft my verhoort het daghet huuten oosten,, het lichtet over al  
Dene, Eduard de | Derde Liedeken Het daagt in de oosten
HsGeUB 3330 (1561-1562), f96r [nr. 32]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och siet hoe droeve dingen / Ick u hier vertellen sal Het daget uut den Oosten  
Auchy, Jacques d' Het daagt in de oosten
OfferLB1563 (1563), f67v [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ontwaket nu O Here, / Entstoppet de Ohren dyn Idt daget uth den Osten  
Niclaes, Hendrick | Ein Liedt Het daagt in de oosten
Niclaes PsUL1566 ([1566-1567]), fE4r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3BEß tagett vor dem osten, / der tag schein [...] [geen wijsaanduiding]  
Ein annder Het daagt in de oosten
HsBeSPK mgf752 (1568), f66v [nr. 112]
.3a.3B.3c.3B
txtDie op den Heer betrouwen / En quamen noyt ter schandt Het daghet in den Oosten  
Een Liedeken van Mayken Boosers Het daagt in de oosten
OfferB1570 (1570), f242r [nr. 23]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het daget in den Oosten / De Sonne schijnt over al  
Oosten, Geertruida van?] Het daagt in de oosten
SuB1572 ([1572?]), fH1v [nr. 90]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaket nu O Here, / Entstoppet de Ohren dyn Idt daget uth dem Oisten  
Niclaes, Hendrick | Idt Eerste Liedt. [...] Het daagt in de oosten
Niclaes CLG1573 (1573), f2r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3BHet daget inden oosten / Die maen schijnt over al Warent alle vyanden, dat ghoy ghesellekens syn  
Het daagt in de oosten
Hofken1577 (1577), p137 [nr. 68]
.3a.3B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Godt wilt doch vertroosten / De benaude [...] Het daghet uut den Oosten  
Staet nae beste [...] | Na dese Victorie, [...] Het daagt in de oosten
NiGeuLb1578 ([1578?]), f91r [nr. 64]
.3a.3B.3a.3B
txt


tabelbreedte