Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

A solis ortus cardineThere are more melodies with this name, to be identified by the serial number following the name.
sort by melody number

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanA solis ortus cardine / ad usque terre limite [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
A solis ortus cardine (2)
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f32v [nr. 39]
.4A.4A.4B.4B
scanMijn siel maect groot, en prijst den Heer: / Mijn [...] A solis ortus cardi[ne]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den lof sanc der [...] A solis ortus cardine audio
Souterliedekens1540a (1540), fZ4v [nr. 159] transcr.Nu laet o Heere dinen knaep / Dat hy mach slapen [...] A solis ortus cardine   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Symeons lof sanck A solis ortus cardine audio
Souterliedekens1540a (1540), fZ5v [nr. 160] transcr.Vader ons, die bist in hemelrijck, / Maect ons [...] A solis ortus cardine  
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den Pater noster. [...] A solis ortus cardine
Souterliedekens1540a (1540), fZ6r [nr. 161]
.4A.3B.4A.3BChristum willen wy loven schoon, / Der reyner [...] Op den naevolghenden thoon   muzieknoot 
Luther, Maarten] | Den Hymnus van die [...] A solis ortus cardine (1)
Hantboecxken1565 (1565), 2f22v [nr. 175]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristum wy souden loven schoon, / Der reynder [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | Vande Gheboorte [...] A solis ortus cardine (1)
Haecht Ps1579 (1579), 2p63 [nr. 180]
.4A.4A.4B.4BVande sons eersten opgaen / tot endt des werels [...] A solis ortus cardine  
Sedulius | Inden morgenstondt. [...] A solis ortus cardine
HsUtUB 1338 (1582), p42 [nr. 42]
.4A.4B.4A.4B
txtJhesus es myn lief en niemant el, / Waer ick by [...] vande Hymne, A solis, &c.  
Boudewijns, Katherina] | Een gheestelijck [...] A solis ortus cardine
Boudewijns PGW1587 (1587), [p40] [nr. 18]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Al wat hier op der Aerden woont / Om prijs in [...] A Solis ortu cardine   muzieknoot 
Sedulius, Coelius | Den iij. [...] A solis ortus cardine (1)
Hymni1615a (1615), f2v [nr. 3]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Hert een schoon nieu Liet begint, / Van eenen [...] Van hemel quam der Enghel schaer  
Ligarius | Psalm XLV. Eructavit cor. A solis ortus cardine
Ligarius Psalmen1625 (1625), f52v [nr. 46]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy knecht des Heeren Looft den Heer, / Wilt [...] Christum wy sullen loven schoon   muzieknoot 
Ligarius | Psalm CXIII. [...] A solis ortus cardine
Ligarius Psalmen1625 (1625), f134v [nr. 117]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Hert is niet verhoocht O Heer, / Noch [...] Van Hemel quam der Enghel schaer  
Ligarius | Psalm CXXXI. Domine [...] A solis ortus cardine
Ligarius Psalmen1625 (1625), f161r [nr. 139]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet nu end Looft den Heer met vlijt, / Ghy all' [...] Van hemel quam der Enghel schaer  
Ligarius | Psalm CXXXIIII. [...] A solis ortus cardine
Ligarius Psalmen1625 (1625), f163v [nr. 143]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristum wy sullen Loven schoon, / Der Reynen [...] A solis ortus cardine   muzieknoot 
Ligarius / Luther, [...] | Die Hymnus, A solis [...] A solis ortus cardine (1)
Ligarius Psalmen1625 (1625), f182v [nr. 164]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan opganck der claer sonnen schijn, / Al tot des [...] A solis ortus cardine  
Liedekens ende Leysenen van Kersmisse A solis ortus cardine
GHarmonie1637 (1637), p15 [nr. 9]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesu, mijn Al, en mijnen Een, / Die ick bemin, en [...] JESUS mijn lief en niemandt el &c.  
Lixbona, Joannes de | Liedeken, waer in [...] A solis ortus cardine
Lixbona HN1639 (1639), p44 [nr. 10]
,4A,4A,4B,4BVan 't oosten daer den dagh beghint / Aen 't [...] A solis ortus cardine  
Sedulius, C.] / [...] | A solis ortus cardine A solis ortus cardine
Groot Bewijs1648 (1648), fK8r [nr. 20]
.4A.4A.4B.4BDe helre Son so wydt en breed / Sijn glinsterende [...] Christum wir sollen loben schon   muzieknoot 
Sonnema, T. A solis ortus cardine (1)
Sonnema BK1662 (1662), f77v [nr. 57]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristum wy sullen Loven schoon, / Der Reynen [...] A solis ortus cardine  
Camerata Trajectina | Die Hymnus, A solis [...] A solis ortus cardine
CD: Een nieuw liedt wy heven [...], 1: 4
txt


19 results

tabelbreedte