Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Het regende zeer en ik word natbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO Heer hoe zijnse so menichfout / Mijn vyanden [...] Het reghende seer, end ick wert nat   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den derden psalm [...] Het regende zeer en ik word nat audio
Souterliedekens1540a (1540), fA6r [nr. 3] transcr.Mijn liefjen is veer des troere ic dick / ic ben [...] alst beghint  
Het regende zeer en ik word nat ?
HsLdUB Ltk218 ([1540 ca.]), f77v [nr. 16]
.4A.4A.2B.3c.4B.3c.4BHet reghende seer ende ick worde nat / Bi mijnen [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Het regende zeer en ik word nat
AntwLb1544 (1544), f46r [nr. 79]
.4A.4A.2B.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer hoe Zynse so menichfout / Myn vyanden seer [...] Het reghende seer, end ick wert nat   muzieknoot 
Den iii. psalm Domine quid multiplicati sunt Het regende zeer en ik word nat (POLYFOON)
P-Clemens SoutI1556 (1556), f3v [nr. 3]O lieve menschen overael [!] / Ter werelt hier [...] van den blinden man  
Het regende zeer en ik word nat
VhL1559 ([1559?] 1598), 2fA1v [nr. 187]
.4A.4A.2B.3c.4BDer heydenen goden sijn seer veel / Van goude [...] Het regende seere en ic was nat  
Een ander Het regende zeer en ik word nat
VhL1559 ([1559?] 1598), 2fD6r [nr. 205]
.4A.4A.2B.3c.4BO Heer hoe synse so menichfout / Myn vyanden seer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
iij psalm Domine quid multiplicati sunt Het regende zeer en ik word nat (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fA3r [nr. 3]O Vader die inden Hemel sit / Alle menschen zijn [...] Het regende seer en ick wort nat  
Het regende zeer en ik word nat
NiLB1562 (1562), f30v [nr. 30]
.4A.4A.2B.3c.4BWy clagent u Heer, ons toch verhoort / Datmen u [...] O Heer, hoe zijnse soo menichfout  
Zegers, Willem? / Simons, Hendrik? Het regende zeer en ik word nat
NiLB1562 (1562), f43v [nr. 40]
.4A.4A.2B.3c.4BDer Heyden Goden zijn seer veel / Van goude, [...] Het regende seer, ende ick werdt nat  
Het regende zeer en ik word nat
NiLB1562 (1562), f133r [nr. 120]
.4A.4A.2B.3c.4BWel haer die laten de werelt quaet / En niet en [...] Het reghende seer en ick was nat  
Het regende zeer en ik word nat
VhGL1563 (1563), f285r [nr. 291]
.4A.4A.2B.3c.4BO Heer ick claghe u mijnen noot / Ick steke lang [...] Het reghende seer, en ick wert nat  
Het regende zeer en ik word nat
VhL1566 (1566), f246r [nr. 218]
.4A.4A.2B.3c.4BIck bedroffde my seer nacht unde dach, / Umme [...] Idt regende seer unde ick, &c.  
Niclaes, Hendrick | Ein Liedt Het regende zeer en ik word nat
Niclaes PsUL1566 ([1566-1567]), fE5r [nr. 2]
.4A.4A.2B.2B.1c.4BIck vorfroude my seer nacht unde dach / Dorch de [...] Idt regende seer unde ick &c.  
Niclaes, Hendrick | Ein Liedt Het regende zeer en ik word nat
Niclaes PsUL1566 ([1566-1567]), fF3v [nr. 8]
.4A.4A.2B.3c.4BDer Heiden Goden zijn seer veel / Van goude, [...] Het regende seer, ende ick werdt nat  
Het regende zeer en ik word nat
VhL1569a (1569), f65v [nr. 28]
.4A.4A.2B.4c.4BO Heere, hoe zijnse so menighfout / Mijn Vyanden [...] Het reghende seer ende ick werdt nat  
Den iii. Psalm, Domine quid multiplicati sunt Het regende zeer en ik word nat
SuB1572 ([1572?]), fF5r [nr. 56]
.4A.4A.2B.3c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck bedroff my seer nacht unde dach, / Um myn [...] Idt regende seer und ick wart nat  
Niclaes, Hendrick | Idt II. Liedt. In [...] Het regende zeer en ik word nat
Niclaes CLG1573 (1573), f2v [nr. 2]
.4A.4A.2B.2B.1c.4BIck vorfrow my seer nacht unde dach / Dorch de [...] Im sulven Thon  
Niclaes, Hendrick | Idt VIII. Liedt. To [...] Het regende zeer en ik word nat
Niclaes CLG1573 (1573), f6v [nr. 8]
.4A.4A.2B.3c.4BUut de woestijn roepen wy heer tot dy / Die ons [...] Het regende seer en ic wert nat  
Dort, Jan van | Een nieuwe Liedt Het regende zeer en ik word nat
Cuyck SB1579 (1579), fL7r [nr. 2]
.4A.4A.2B.3c.4BO lieve menschen vaet en schaft / Hoe God de [...] Het regende seer en ick wert nat  
Het regende zeer en ik word nat
TwLB1583 (1583), f67v [nr. 65]
.4A.4A.2B 4c.4BHoort alle ghy geloovige fijn / En vreest nu niet [...] O Heer hoe zijnse so menichfout  
Het regende zeer en ik word nat
TwLB1583 (1583), f232v [nr. 186]
.4A.4A.2B.3c.4BDie wijn maect vrolijck ende rijck, / Ick min een [...] Het reghende seer en ick wort nat  
Een nieu Liedeken Het regende zeer en ik word nat
AALb1589 (1589), p22 [nr. 18]
.4A.4A.2A.2A.1b.4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet regende zeer en ick wert nat [geen wijsaanduiding]  
Het regende zeer en ik word nat
AALb1589 (1589) [nr. 130]Dees wijn maeckt vrolijck ende rijck / Ick min [...] Het regende seer en ick wordt nat  
Het regende zeer en ik word nat
NiALb1591 (1591), p27 [nr. 27]
.4A.4A.2A.1b.4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhenade ende vrede wensch ick u, / Mijn broeder [...] Het regende seer en ick wort nat  
Gerrits, Soetken | Dat 41. Liedeken Het regende zeer en ik word nat
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fK4v [nr. 41]
.4A.4A.2B.3c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlmachtich God, my stercheyt geeft / Als my [...] Het reghende seer, end' ick werdt nadt  
Clock, Leendert | Een Ghebedt-liedeken Het regende zeer en ik word nat
Clock VhSNL1593 (1593), p61 [nr. 23]
.4A.4A.2B.3c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Almachtich God my sterckheyt geeft / Als my [...] Het reghende seer, end' ick wert nat  
Clock, Leendert] | Een ghebedt-liedeken Het regende zeer en ik word nat
SomALGLP1597 (1597), f24v [nr. 17]
.4A.4A.2B.3c.4BTot u roep ick, o Schepper mijn, / Toont my u [...] Het reghende seer end' ick werdt nat  
Clock, Leendert | Het CC xxxj. Liedeken Het regende zeer en ik word nat
Clock VhSNL1598 (1598), p513 [nr. 230]
.4A.4A.2B.3c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEenen gheboren blinden sat / Die voor den Tempel [...] van den blinden Man  
Mander, Karel van / [...] | Een nieu Liedt Het regende zeer en ik word nat
Mander Harp1599 (1599), p151 [nr. 54]
.4A.4A.2B.3c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt nu al hier en zijt verblijt, / Die door den [...] O Heer hoe zijnse zoo menichvout  
Deught wint [naamspreuk] | Een Gheestelijck Liedt Het regende zeer en ik word nat
GLB1603 ([1603]), fC5v [nr. 16]
.4A.4A.2B.3c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte