Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Het waren negen soldatenfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanHet waren Negen Soldaten / Des morgens vröch opgestaen [geen wijsaanduiding]  
Een nieu Liedeken vande Negen Soldaten, Die op [...] Het waren negen soldaten
NiLiedeken NS1592 ([1592]), plano [nr. 1]
.3a.3B.3a.3a.3BLydtsaemich wilt doch wesen / Op sheeren Toecoemst snel van den neghen Soldaten, te Randenrayd [...]  
Clock, Leendert Het waren negen soldaten
Clock VhSNL1593 (1593), p345 [nr. 112]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wilt doch nu hooren singhen / Een corte nieuwe Liedt van negen Soldaten tot Ranghelray ghevanghen  
Clock, Leendert Het waren negen soldaten
Clock VhSNL1593 (1593), p505 [nr. 166]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Met recht mach ick beclaghen, / die sonden van [...] van die 9 Soldaten  
Jacobszoon, Israel | Dat 5e Liedt Het waren negen soldaten
HsLnBL Add24339 (1593-na 1600), f6v [nr. 5]
.3a.3B.3a.3a.3BAlle die hier zijn gheseten, / Ende in Christus [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander Liedeken Het waren negen soldaten
Wybo GL1596 (1596), fH8r [nr. 38]
3a.3B.3a.3a.3BDie knechten die daer weten / Den wille des Heeren wel Daer waren neghen soldaten, S'morgens, etc.  
[Brauwer, M. de] / [...] | Een nieu Liedeken Het waren negen soldaten
Mander HLS1598a (1598), p181 [nr. 50]
.3a.3B.3a.3a.3BGheluck welvaert en Eere, / Moet u van Godt [...] Siet hoe fijn en lieflick mede, En hoe [...]  
Het waren negen soldaten
Straten SomNSL1599 (1599), fH7r [nr. 43]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus in sijn leven / sprack een parabele fijn het waren negen soldaten sy waren vroch opgestaen  
Janssens van [...] | Noch een ander liedeken Het waren negen soldaten
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f3r [nr. 2]
.3a.3B.3a.3a.3BChristus ons Heer en leven, / Sprack een parabole fijn Het waren neghen soldaten, sy waren vorech [...]  
Janssens van [...] | Noch een ander nieu [...] Het waren negen soldaten
Janssens NDGL1605 (1605), p131 [nr. 68]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDees Beker met de Wijne / Set ick al aen myn mont Het waren neghen Soldaten  
Het waren negen soldaten
NiGrAL1605 (1605), p43 [nr. 55]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKlaer stemmigh reyn met vreughden, / Na lusts [...] Ongespecificeerd: open  
Celosse, Jacob | Sanger singt Het waren negen soldaten ?
NDHelicon1610 (1610), p28 [nr. 2]
.3a.2b 1C.3a.3a.3b 1C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie knechten die daer weten / Den wille des heeren wel Daer waren neghen Soldaten  
Brauwer, M. de / [...] | Een nieu Liedeken Het waren negen soldaten
Brauwer Schalmei1614 (1614), p154 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedrijft hier vry u kueren, / Weereltsche Dienaers coen van de neghen Soldaten  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt Het waren negen soldaten
GLB1616a (1616), fF6v [nr. 44]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus ons Meester verheven / Leerd ons met [...] Het waren neghen lansknechten  
P.K. / Niet zonder [...] | Een Lied uyt [...] Het waren negen soldaten
Gherwen Fontein1618 (1618), f16v [nr. 15]
.3a.3B.3a.3a.3BLijdtsamich wilt doch wesen, / Op 's Heeren [...] De negen soldaten te Randenrayd gevangen  
Het waren negen soldaten
Clock Lb1625 (1625), fV6v [nr. 155]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt doch nu hooren singhen, / Een corte nieuwe Liedt Van de neghen Soldaten  
Het waren negen soldaten
Clock Lb1625 (1625), fHh5r [nr. 247]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen dienstmaecht t'uwer eeren / Ben ick begeven Heer Wilt doch nu hooren singhen, Een corte, etc.  
Het waren negen soldaten
Clock Lb1625 (1625), fOo4v [nr. 293]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIndachtich der weldaden, / Van Godt aen ons voldaen Alle die hier zijn gheseten  
Het waren negen soldaten
Clock Lb1625 (1625), fSs2v [nr. 321]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu wy, (o Heere), goedich, / Van uwer milden handt Al die hier zijn gheseten, etc.  
Het waren negen soldaten
Clock Lb1625 (1625), fXx3r [nr. 348]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSalt moeten zijn ghescheyden / Van een op dit termijn Al die hier zijn gheseten  
Het waren negen soldaten
Clock Lb1625 (1625), fYy3r [nr. 358]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJoannes seer voordrachtigh / Ons klaer [...] Al die hier zijn gheseten  
Mander, Karel van / Een is noodigh Het waren negen soldaten
Mander GH1627 (1627), p341 [nr. 139]
.3a.2b.1C.3a.3a 3b.1C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl die hier sijn gheseten / Door Christum [...] Het waren neghen Soldaten  
Een Tafel-liedt Het waren negen soldaten
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p114 [nr. 42]
.3a.3B.3a.3a.3BLaet ons des Heeren zeghen / En weldaed nemen acht Al die hier zijn geseten, &c   muzieknoot 
Pers, D.P. | Danck-Liedeken nae [...] Het waren negen soldaten
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p44 [nr. 10]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle die hier zijn geseten, / Door Christum [...] Het waren negen Soldaten  
Een Gratie-Liedt Het waren negen soldaten
Vreugdebeekje1645 (1645), p51 [nr. 31]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons des Heeren segen, / En weldaed nemen acht: Al die hier zijn geseten, &c.  
Pers, D.P.] | Danck-Liedeken nae [...] Het waren negen soldaten
Vreugdebeekje1645 (1645), p85 [nr. 55]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort Maeghden: Leert al heden, / Wat Sint Aeght [...] 't Waren nege Soldaten  
Buitendyck, Albertus | Sinte AGATHA Ofte [...] Het waren negen soldaten
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p58 [nr. 24]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus troost, en genaden / Zal geven u ô Maeght! Christus ons Heer en leven  
Buitendyck, Albertus | Een Ander van SINT AEGHT Het waren negen soldaten
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p60 [nr. 25]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt heden vroolijck wesen / Want Christus onsen Heer 't Waren nege Soldaten  
Buitendyck, Albertus | PAESCH-LIEDT, Van [...] Het waren negen soldaten
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p133 [nr. 55]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn Godt en Al, wilt geven, / Aen my u nietigh [...] Christus ons Heer en leven  
Buitendyck, Albertus | S. PIETER, Prins [...] Het waren negen soldaten
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p202 [nr. 82]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe heyligh ghy meught weezen, / Leert van Sint [...] Op de voorgaende Wijze  
Buitendyck, Albertus | Een Ander, VAN [...] Het waren negen soldaten
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p205 [nr. 83]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 45

first
next 15
last

tabelbreedte