Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Het was een klerkje dat ging ter schoolbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanEen ander boelken zoude ic kiesen / Oorst ick [...] [geen wijsaanduiding]  
Bijns, Anna?] | Een ander amorues [...] Het was een klerkje dat ging ter school ?
HsGeUB 901-I (1517-1518), f41r [nr. 9]
.4a.4B.4a.4B.4C.4D.4DDatt was ain Meyke [!] fan twintich jaren / [...] [geen wijsaanduiding]  
23. Annders Het was een klerkje dat ging ter school
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f25r [nr. 23]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Salich is die man, en goet gheheten / Die tot den [...] Het was een clercxken dat ghinc ter scholen   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den eersten psalm [...] Het was een klerkje dat ging ter school audio
Souterliedekens1540a (1540), fA4v [nr. 1] transcr.U sal ick hier beliden Heere / Want ghi op mi [...] Het was een clercxken ghinc ter scholen. [...]  
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den lof sanck [...] Het was een klerkje dat ging ter school
Souterliedekens1540a (1540), fY2r [nr. 151]
.4a.4B.4a.4BHet wayt een windeken coel uuten oosten. / Hoe [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Het was een klerkje dat ging ter school
AntwLb1544 (1544), f41r [nr. 69]
.4a.4B.4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn hertelic lief wel schoon joncfrouwe / ghi [...] [geen wijsaanduiding]  
Een amoreus liedeken Het was een klerkje dat ging ter school ?
AntwLb1544 (1544), f63r [nr. 112]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan lieve te dichten wil ic beginnen / Al en ist [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Het was een klerkje dat ging ter school ?
AntwLb1544 (1544), f86r [nr. 156]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe suyver is der liefden gheslachte / Die liefde [...] Ick was een clercxken ick ghinck ter scholen  
79 Het was een klerkje dat ging ter school
VhL1552 ([1552-1554]), fK3r [nr. 79]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere weest doch mijns ghenadich / Want teghen [...] Ick was een clercxken ick lach ter scholen  
165 Het was een klerkje dat ging ter school
VhL1552 ([1552-1554]), fT8v [nr. 165]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSalich is die man, en goet gheheten / Die tot den [...] Het was een clercxken dat ginck ter scholen   muzieknoot 
Den eersten psalm Beatus vir qui non abyt Het was een klerkje dat ging ter school (POLYFOON)
P-Clemens SoutI1556 (1556), f2v [nr. 1]U sal ick hier beliden Heere / Want ghi op my [...] Het was een clercxken dat ghinc ter scholen. [...]  
Den lof sanck Esaye. Esay.xij.cap. Confitebor [...] Het was een klerkje dat ging ter school (POLYFOON)
P-Clemens SoutIV1557 (1557), fE1v [nr. 151]Hoe suyver is der liefden gheslachte / Die liefde [...] Ick was een clercxken ick ghinck ter scholen  
Het was een klerkje dat ging ter school
VhGL1558 (1558), fM7r [nr. 100]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere weest doch mijns ghenadich / Want teghen [...] Ick was een klercxken ick lach ter scholen  
Het was een klerkje dat ging ter school
VhGL1558 (1558), fX8r [nr. 181]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGabriel was van God ghesonden / In eene stadt van [...] Ic was een clerxken ick lach ter scholen  
Het was een klerkje dat ging ter school
VhL1559 ([1559?] 1598), fH4v [nr. 33]
.4a.4B.4a.4BGhy Heeren rechters inden landen / Siet toch wel [...] Salich is de man en goet gheheeten  
Het was een klerkje dat ging ter school
VhL1559 ([1559?] 1598), fLl2v [nr. 169]
.4a.4B.4a.4BSalich is die man, en goet gheheten / Die tot den [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Beatus vir qui non abyt. i. psalm Het was een klerkje dat ging ter school (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fA2r [nr. 1]U sal ick hier beliden Heere / Want ghi op my [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den lof sanck Esaye. Esay.xij.cap. Confitebor [...] Het was een klerkje dat ging ter school (POLYFOON)
P-Mes SoutVIII1561 (1561), fD3r [nr. 151]Vertorent u niet al op de boose / Noch op de [...] Ick was een Clercxken, en ghinck ter Scholen  
Den xxxvii. Psalm Het was een klerkje dat ging ter school
NiLB1562 (1562), f51r [nr. 47]
.4a.4B.4a.4BSyon (Heere) wort nu bestreden / Al met soo [...] Gabriel was van God gesonden, in een stadt [...]  
Het was een klerkje dat ging ter school
NiLB1562 (1562), f330v [nr. 239]
.4a.4B.4a.4BEn straeft my niet Heere in uwen thoren, / En [...] Ick was een Clercxken, en lach ter scholen  
Costere, Jan de / [...] | Een Liedeken Het was een klerkje dat ging ter school
RefLiedBrus1563 (1563), f9v [nr. 4]
,4a.4B.4a.4BDe vreese Gods die can hier maken / dat men hier [...] Ick was een clercsken   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XXXIIII. Liedeken Het was een klerkje dat ging ter school
Fruytiers EWS1565 (1565), p76 [nr. 34] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Salomon besat sijns vaders stede / Hy was seer [...] Salich is de man en goet gheheeten. Psal[m] 1   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het CV. Liedeken Het was een klerkje dat ging ter school
Fruytiers EWS1565 (1565), p196 [nr. 105] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Merct wel wat God doet openbaren / Door Jeremiam [...] Salich is de man en goet gheheeten  
Het was een klerkje dat ging ter school
VhL1566 (1566), f200r [nr. 171]
.4a.4B.4a.4BSyon (Heere) wort nu bestreden / Al met soo [...] Gabriel was van God gesonden  
Het was een klerkje dat ging ter school
VhL1569a (1569), f209r [nr. 102]
.4a.4B.4a.4BDe duister werelt mach niet verdragen / Het clare [...] Vanden eersten Psam  
Een Liedeken gemaect uut de belijdinghe Stephani Het was een klerkje dat ging ter school
OfferB1570 (1570), f7r [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het weit een windeken koel uut den osten / hoe [...] [geen wijsaanduiding]  
Het was een klerkje dat ging ter school
HsDHHRA Sp87a (1575-1598), f45v [nr. 6]
.4a.4B.4a.4BLiefd' en begheert zyn onderscheyden, / Liefd' is [...] Het was een klerxken dat ghing ter scholen  
Coornhert, D.V. | xlii. Onderscheyd [...] Het was een klerkje dat ging ter school
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fK8v [nr. 98]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie Salichmaecker pleyn, is gheborn kleyn, / Hy [...] ELDERS: Hoort alle die Ooren hebt om hooren   muzieknoot 
Joris, David] Het was een klerkje dat ging ter school
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f5v [nr. 3]
.2A.2A.2A.2B.2A.2A.2A.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort alle die ooren hebt om hooren, / Und' oogen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] Het was een klerkje dat ging ter school !
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f19v [nr. 9]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet wayt een windeken coel uuten oosten / Hoe [...] Ick was een Clercxken, ick lach ter scholen  
Een oudt Liedeken Het was een klerkje dat ging ter school
AALb1589 (1589), p81 [nr. 57]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte