Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Het zou een meisje gaan om wijnfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanEs sout een meiskin halen wein [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sampson, [Colijn?] Het zou een meisje gaan om wijn (Polyfoon)
P-ForsterTL 1540/21 (1540) [nr. 1]
txtGod heeft zijn rijc ghenomen aen / Sijn [...] Het soude een meysken gaen om wijn   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xcii. psalm [...] Het zou een meisje gaan om wijn audio
Souterliedekens1540a (1540), fN7v [nr. 92] transcr.Es sold ein meidlin holen wein [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Het zou een meisje gaan om wijn (Polyfoon)
P-RhawBG 1545/7 (1545) [nr. 1]
txtGod heeft Zyn ryck ghenomen aen / Syn schoonheit [...] Het soude een meysken gaen om wyn   muzieknoot 
Den xcii. Psalm Dominus regnavit decorem indutus est Het zou een meisje gaan om wijn (POLYFOON)
P-Clemens SoutIII1556 (1556), fB3r [nr. 92]Heth sold ein meisken gaen om win [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Het zou een meisje gaan om wijn (Polyfoon)
P-RegB 940-1 (1557-1559) [nr. 1]God heeft Zyn ryck ghenomen aen / Syn schoonheyt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
xcii. psalm Domino regnavit decorem indutus est Het zou een meisje gaan om wijn (POLYFOON)
P-Mes SoutVII1561 (1561), fB1v [nr. 92]Verhueghet inden heere hu / ghy Rechtveerdeghe Coene Tzoude een meysken ghaen om wyn / Tsnavents [...]  
Dene, Eduard de | Tweede Liedeken / [...] Het zou een meisje gaan om wijn
HsGeUB 3330 (1561-1562), f90v [nr. 28]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3d.2C.2C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Tzoud Een meysken ghaen om wyn / Tsnavents inde mane [geen wijsaanduiding]  
Dene, Eduard de | Een andere liedeken Het zou een meisje gaan om wijn
HsGeUB 3330 (1561-1562), f270r [nr. 56]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.2C.3b.2D.2D.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Dat sou een moey meisje te reyden gaen / Te reyde [...] alst begint  
Het zou een meisje gaan om wijn ?
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f111v [nr. 90]
.4A.3b.4A.3b
txtTsoude een meijsgen gaen om wijn / tsaevens inder [...] [geen wijsaanduiding]  
De ongeleerde?] [...] | Singende Het zou een meisje gaan om wijn
HsTrouG (1600), f50r [nr. 5]
.4A 4A.4B.4B.3cHet sou een meijsgen gaen om wijn / tsavonts [...] [geen wijsaanduiding]  
Boerdelijck geck compt al singende Het zou een meisje gaan om wijn
HsTrouG (1600), f126v [nr. 12]
.4A 4A.1B.1B.3A.1B.2cHoe deerlijck veel hen selfs verleydt / Waer zijn [...] Van den Haselaer boom  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt Het zou een meisje gaan om wijn ?
GLB1616a (1616), fF6r [nr. 43]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat Jaer is langher als den Dagh / Wie in Godt [...] Van den Haselaer boom  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liedt Het zou een meisje gaan om wijn ?
GLB1616a (1616), fF7r [nr. 45]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck werd bedroeft langher hoe meer / Rijck Godt [...] Van den Haselaer boom  
Deught wint [naamspreuk] | Een Gheestelijck [...] Het zou een meisje gaan om wijn ?
GLB1616a (1616), fG1r [nr. 47]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeer selden dat men yemant vint / diet [...] Van den Haselaer boom  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt: Het zou een meisje gaan om wijn ?
GLB1616a (1616), fH2v [nr. 58]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSo wie wil hooren een nieu Liedt / Hoort wat ick [...] Van den Haselaer boom  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liedt Het zou een meisje gaan om wijn ?
GLB1616a (1616), fI2v [nr. 68]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is de Dochter van Syon, / Van Godt reyn [...] Van den Haselaer boom  
Deught wint [naamspreuk] | Een Leysen Het zou een meisje gaan om wijn ?
GLB1616a (1616), fI8r [nr. 74]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer zou een Meysje gaen halen Wijn, / Het was [...] Op een aengename Voys  
Zamenspraak, tusschen een Hazelaers-Boom en een [...] Het zou een meisje gaan om wijn
VrSpeelpop1730 (1730), p43 [nr. 31]Daer sou een meysje gaen halen wyn / het was 's [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
200. Daer sou een meysje gaen halen wyn A. Het zou een meisje gaan om wijn
Van Duyse (1903-1908), I, p725 [nr. 335] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Het zou een meisken gaan halen wijn, / Het was 's [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
HET ZOU EEN MEISKEN GAAN HALEN WIJN Het zou een meisje gaan om wijn
Pollmann BB1938 ([1938]), p46 [nr. 23] transcr.Es sout een Meiskin halen wijn / Snavens al so spade [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
6. Het soude een meysken gaen om wijn Het zou een meisje gaan om wijn
Mincoff DV1939(1550) (1939), p14 [nr. 7] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Het zou een meisken gaan halen wijn, / Het was 's [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
HET ZOU EEN MEISKEN GAAN HALEN WIJN Het zou een meisje gaan om wijn
PollmannTiggers NV1941 (1941), p154 [nr. 75] transcr.


22 results

tabelbreedte