Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaanbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHoe lustelick is ons die cole mey ontdaen / het [...] [geen wijsaanduiding]  
Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
HsBeSPK mgo62 (2e helft 15e eeuw), f6v [nr. 2]
.5A.5b.5A.5b
txtOch hoe lustelick is ons die coele mey ghedaen. / [...] hoe lustelick is ons die coele mey ghedaen  
Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p181 [nr. 52]
.5A.5b.5A.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe minnelic is ons des crucen boom ontdaen / het [...] Hoe lustelic is ons dye coele mey ghedaen  
Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
SuB1508 (1508), fd5r [nr. 17]
.5A.5b.5A.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch ligdi nu en slaept / o levende gods sone [ELDERS:] Hoe lustelijck is ons de coele Mey [...]  
Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan ?
SuB1508 (1508), ff4v [nr. 28]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAensiet hoe lustelijc is ons die meye ontdaen / [...] [geen wijsaanduiding]  
Een suverlijc lyedeken van die mey int geestelijc Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f36r [nr. 27]
.5A.5b.5A.5b.5b
txtHoe schone ende ghenoegelijc is ons des crucen [...] Hoe lustelijc is ons den coelen mey gedaen   muzieknoot 
Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
DEPB1539 (1539), f102v [nr. 184]
.5A.5b.5A.5b.1b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe lustelijc is ons dat hemels foreest ontdaen / [...] Op die selve wise  
Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
DEPB1539 (1539), f103v [nr. 185]
.5A.5b.5A.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O crancheyt des vleeschs wilt nu u trueren laten [...] Op die selve wise  
Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
DEPB1539 (1539), f103v [nr. 186]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een mensche mach wel seer verlangen / Die van [...] Op die selve wise  
Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan ?
DEPB1539 (1539), f104v [nr. 187]
.4a.4a.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Aen sijet hoe lustelijc is ons die koele meij [...] alst beghint  
Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
HsLdUB Ltk218 ([1540 ca.]), f69r [nr. 6]
.5A.5b.5A.5b.5b
txtDe Hemelen schueren, waer zijnse die God beminnen [...] O cranckheyt des vleeschs, nu wilt u trueren laten  
Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
NiLB1562 (1562), f97v [nr. 88]
.5a.5B.5a.5BDe Hemelen schueren, waer zijnse die God beminnen [...] O cranckheyt des vleesch, nu wilt u trueren laten  
Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
VhL1569a (1569), f64v [nr. 27]
.5a.5B.5a.5BO cranckheyt des vleesch, wilt u treuren laten, / [...] Hoe lustelijck is ons die coele Mey ghedaen  
Een nieu Liedeken Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
SuB1572 ([1572?]), fE5r [nr. 46]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBereyt u huys terstont, / Niet langer meughdy leven Hoe lustelijck is ons die coele Mey gedaen  
Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan (FOUTIEF) ?
SuB1572 ([1572?]), fG8v [nr. 88]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch kranckelijcke Vleysch, noyt heb Ick u beth [...] [ELDERS:] Alst begint   muzieknoot 
Joris, David Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f1r [nr. 1]
.5A.5b.5A.5b.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHollant Zeelant, wilt ghy u nu bekeeren, / Doet [...]  
Van het Pardoen des Commanduers Een nieu Liedeken Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan ?
NiGeuLb1576 ([1576?]), f92r [nr. 61]
.5a.3a.3B.5c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe minlijc is ons des cruycen boom ontdaen / Het [...] Hoe lustelijcken is ons de coelen Mey gedaen  
Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
Hofken1577 (1577), p125 [nr. 62]
.5A.5b.5A.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWu leiflick is uns des cruces boem untdaen! / eth [...] [geen wijsaanduiding]  
Eyn ander Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
HsTirs (1588), p35 [nr. 18]
.5A.5b.5A.5bGods edel kinderen wilt doch ghedachtich wesen / [...] crancheit des vleys  
Een Liedeken Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan !
SuB1599 ([1599?]), fC7r [nr. 28]
.5a.5B.5a.5BMathias die was een Jode gheboren / Hij was vande [...] O Crancheyt des vleys etc.  
Batavus, Rumoldus | Een liedeken vanden [...] Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
Batavus NLB1614 (1614), p29 [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan S. Johannes diemen noemt den Dooper / Wilen [...] O crancheyt des vleesch wilt u treuren laten etc.  
Batavus, Rumoldus | Een liedeken vanden [...] Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
Batavus NLB1614 (1614), p66 [nr. 22]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons loven die glorioose vrienden / Die by [...] O Crancheyt des vleisch etc.  
Batavus, Rumoldus | Een liedeken opt [...] Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
Batavus NLB1614 (1614), p101 [nr. 37]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Adam wilt u trueren vergeten / Laet vaeren u [...] O crancheyt des vleis wilt u trueren laten etc.  
Batavus, Rumoldus | Een schriftelick [...] Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
Batavus NLB1614 (1614), p117 [nr. 42]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jhesu, bruydegom soet / Godes eenighen zoone Hoe Lustelyck is ons de coele Mey ghedaen etc.  
Batavus, Rumoldus | Een Liet vanden H. [...] Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan ?
Batavus NLB1614 (1614), p120 [nr. 43]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy willen ons nu alle gader verblijden / In desen [...] O crancheyt des vleisch, wilt u trueren laten  
Batavus, Rumoldus | Een schoon liedeken [...] Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
Batavus NLB1614 (1614), p125 [nr. 46]
.4a.3B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBereydt u huys terstondt, / Niet langh en moocht [...] Hoe lustelijck is ons den koelen Mey ghedaen  
CVII Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan ?
Paradijs GV1617 (1617), p208 [nr. 107]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3dWilt Maeghde van Marg'reta leeren, / Dat ghy 't [...] Kranckheyt des vlees wilt treure laten  
Buitendyck, Albertus | Een Ander, Van S. [...] Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p219 [nr. 89]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO crancheyt des vleeschs wilt u treuren laten, / [...] Hoe lustelijcken is ons den coelen Mey ghedaen  
Een nieu Geestelijck Liedeken Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
VhSL1678 ([1678 ca.]), fG4v [nr. 57]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe minlijc is ons des Cruycen boom ontda[en] / [...] Hoe lustelijck is ons den coelen Mey ghedaen  
Een nieu Liedeken Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
VhSL1678 ([1678 ca.]), fH2v [nr. 64]
.5A.5b.5A.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere, staet doch altijt in mijnen sinne, / [...] O Kranckheyt des vleys nu wilt u truiren laten  
Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
VhL1700 (1700), p270 [nr. 144]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte