Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Hoe zalig zijn de landenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDie den wille des Heeren / Weet en niet en doet / [...] Het was een proper meysken  
30 Hoe zalig zijn de landen
VhL1552 ([1552-1554]), fD7v [nr. 30]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe salich sijn de landen / daer de wijsheijt regeert [geen wijsaanduiding]  
Haecht, Willem van | lieken van tweede spel Hoe zalig zijn de landen
HsBsKB 21664 (1564 of kort daarna), f32r [nr. 2]
.4a.4B.4a.4B.2B.4c.4D.3D.4cHoe salich sijn die landen daer die wijsheijt regneert [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Florii, Jacobus Hoe zalig zijn de landen (Polyfoon)
P-FloriiMA 1573 (1573), p11 [nr. 2]
txtGhij regeerders opder eerden [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Florii, Jacobus Hoe zalig zijn de landen (Polyfoon)
P-FloriiMA 1573 (1573), p12 [nr. 3]Hoe salich sijn die Landen, / Daer die wijsheyt [...] [geen wijsaanduiding]  
Haecht, Willem van [...] | Noch een Liedt [...] Hoe zalig zijn de landen
NiGeuLb1581 (1581), f97v [nr. 72]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3B
txtMenschen wilt u bekeeren / Van sonden wie dat ghy zijt [geen wijsaanduiding]  
De Roo Roosen] [...] | Een Liedeken Hoe zalig zijn de landen ?
RefDelft1581 (1581 [=1598?]), fK4r [nr. 8]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3BGhy Menschen op der aerden / Die van Godt [...] [geen wijsaanduiding]  
De Roo Roosen [...] | Een Liedeken Hoe zalig zijn de landen ?
RefDelft1581 (1581 [=1598?]), fM4v [nr. 12]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3BOch menschen in dit leven / Die op aerden [...] Hoe salich syn die landen Daer die wysheyt regeert  
Ries, Hans de] | Dat xv. vermaenliet Hoe zalig zijn de landen
De Ries LSV1582 (1582), f27v [nr. 15]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie te Jeruslem binnen / Willen comen voorwaer Hoe salich syn die landen Daer die wysheyt regeert  
Ries, Hans de] | Dat ix. Cruysliet Hoe zalig zijn de landen
De Ries LSV1582 (1582), f109v [nr. 61]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Antwerpen ydone / Die placht te spannen reyn hoe salich sijn die Landen daer die wijsheyt [...]  
Een beclagh Liedeken van de Maecht van Antwerpen Hoe zalig zijn de landen
WaersB1584 (1584), f3v [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3BHoe salich zijn de Landen / Daer de wijsheyt regeert [geen wijsaanduiding]  
Een nieu Liedt Hoe zalig zijn de landen
NiALb1591 (1591), p149 [nr. 154]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck draag een hertelick lijden / Bij dage und [...] [geen wijsaanduiding]  
Hoe zalig zijn de landen ?
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f217r [nr. 14]
.3a.3B.3a.3B.3c.3d.3c.3EO Heere der Heyrscharen, / Ghy zijt die't al vermeucht Daer is nu cleen couragie, by menigen vromen Helt  
Schickt u nae den tijdt. Rom. 12. [naamspreuk] / [...] Hoe zalig zijn de landen ?
Mander Harp1599 (1599), p317 [nr. 112]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNotabel reyn goddinne, / Volmaect schoon paradijs Wel salich zijn de landen   muzieknoot 
Lenaerts vander [...] | Een ander Hoe zalig zijn de landen
LenaertsvanderGoes Druiventros1602 (1602), p113 [nr. 58]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Jonghmans die nu vryen Hoe saligh zijn de landen, &c.  
Elck kan falen [...] | Nieu lied Hoe zalig zijn de landen
NLusthof1602 (1602), 1p47 [nr. 37]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe salich zijn de landen / Daer de wijsheyt regeert [geen wijsaanduiding]  
Haecht, Willem van ] | Een nieu Liedeken Hoe zalig zijn de landen
NiGrAL1605 (1605), p160 [nr. 154]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mijn bedroefde leven sal ick dat Ridder stout / [...] Eylaes schoon lief verheven  
Andromeda antwoordt Perseus Hoe zalig zijn de landen
PrinsesseLb1605 (1605), p58 [nr. 44]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet Menschen al te samen / Hoe goet en [...] Hoe salich zijn de Landen  
Wit Lavendel, Het [...] | Haerlemer [...] Hoe zalig zijn de landen
ConstJuweel1607 (1607), fSss1v [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe saligh zijn de landen / Daer de wysheyt regeert [geen wijsaanduiding]  
Een oudt Liedeken Hoe zalig zijn de landen
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p136 [nr. 93]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoen Luna was verdwenen / Al voor den dagheraet Hoe salig zijn de landen, &c.  
Breughel, G.H. van | Nieu jaer Liedeken Hoe zalig zijn de landen
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p87 [nr. 50]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere der heerscharen / Ghy sijt diet al vermeucht Daer is nu kleyn coragie, By etc.  
Brauwer, M. de / [...] | Een nieu Liedeken Hoe zalig zijn de landen
Brauwer Schalmei1614 (1614), p343 [nr. 63]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaeckt ghy mans en vrouwen, / Met aendacht [...] Van Salich sijn die Landen daer wijsheyt regeert   muzieknoot 
Coster, Gillis de | Dit nieu [...] Hoe zalig zijn de landen
Coster BGL1614 (1614), p182 [nr. 45]Geluckich zijn de Steden / Daer de Heer wort gevreest Hoe salich zijn de landen  
Een Nieuw liedeken hoe de Prince van Parma een [...] Hoe zalig zijn de landen
NiGeuLb(2)1616 (1616), f43v [nr. 38]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3BOntwaeckt ghy mans en vrouwen, / Met aendacht [...] Hoe salich zijn de landen  
G.D.C. / Coster, [...] | XXI Hoe zalig zijn de landen
Paradijs GV1617 (1617), p39 [nr. 21]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3BWel Salich zijn de Rijcken / Daer rust en vrede bloeyt [geen wijsaanduiding]  
't Nassouwsche [...] | [Liet] Vierlingh [...] Hoe zalig zijn de landen
Coevershof NaMeKr1618 (1618), [fA5r?] [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3BWel Salich zijn de Rijcken / Daer rust en vrede bloeyt Wel salich zijn de Landen  
Koningh, A. de [?] | Fame ofte Gherucht. [...] Hoe zalig zijn de landen
Koningh A1618 (1618), fB3v [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3BDe cloecke lofbaer daden / Van menich vrome helt Hoe salich sijn de landen  
Looft den Heer [...] | NIEUW LIEDEKEN Hoe zalig zijn de landen
Schatkist1621 (1621), 1p156 [nr. 49]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenQuo me Deus amore / Ultro complecteris? Hoe salich zijn die landen   muzieknoot 
Haeften, B. van | De sacro-sancto ac [...] Hoe zalig zijn de landen
Haeften LusthCL1622 (1622), p228 [nr. 66]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3BO Dochter uyt-verkooren, / Mijn' alderliefste Bruydt Hoe saligh zijn die landen   muzieknoot 
Haeften, B. van | Lieffelijcke [...] Hoe zalig zijn de landen
Haeften LusthCL1622 (1622), p306 [nr. 89]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3BWel zaligh zyn de Menschen / Wiens Konsi-ensi (!) roerd Hoe Zaligh zyn de Landen  
Poele, F. van / [...] | Een nieu Liedeken Hoe zalig zijn de landen
Gherwen Fonteinader1624 (1624), f33v [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3B


tabelbreedte