Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Ik arm schaapje aan de heide

Het Ierste Musijck Boexken, gedrukt door Tielman Susato (1551) bevat een vierstemmige zetting van "Ic arm schaep", de eerste meerstemmige zetting van een schriftuurlijk lied.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO Heer mijn God almachtich / Op u staet minen hoep Ick arm scaep aen gheen groen heyde   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .vii. psalm [...] Ik arm schaapje aan de heide audio
Souterliedekens1540a (1540), fB1r [nr. 7] transcr.Ick arm schaepken aender heyden, / Waer sal ic [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Ik arm schaapje aan de heide
AntwLb1544 (1544), f53v [nr. 93]
.3a.3B.3a.3B.3c.4D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck arm schaep aen gheen heijden / waer sal ick [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik arm schaapje aan de heide (Polyfoon)
P-SusatoIM 1551/18 (1551), f12v [nr. 20]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.2D.3c
txtIck arm Schaepken aender heyden / Waer sal ick [...] Alst beghint  
114 Ik arm schaapje aan de heide
VhL1552 ([1552-1554]), fO2v [nr. 114]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wil my ghaen vermeyden / ons naect een suete tijt Ick arm schaep aender heyden  
Menich mensch uytcomender singt Ik arm schaapje aan de heide
HsBsKB 21651 ([1555 ca.]), f2v [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3cO Heer myn God almachtich / Op u staet minen hoep Ick arm schaep aen gheen groen heyde   muzieknoot 
Den vii. Psalm Domine deus meus in Ik arm schaapje aan de heide (POLYFOON)
P-Clemens SoutI1556 (1556), f6r [nr. 7]Wilt u nu ledich stellen / Van al uwe wercken quaet Ick arm schaepken aen die groen heyde  
Ik arm schaapje aan de heide
VhL1556 (1556), fAa7v [nr. 209]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3cIck arm schaepken aender heyden / Waer sal ick [...] Alst beghint  
Ik arm schaapje aan de heide
VhGL1558 (1558), fP8v [nr. 127]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn Heeren merct te degen / Eer ghy int oordeel gaet Ick arm schaep aen geen groen heyde  
Ik arm schaapje aan de heide
VhL1559 ([1559?] 1598), fAa5v [nr. 125]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3cAlsmen schreef vijftien hondert / En acht en [...] Ick arm schaep aen groen heyde  
Ik arm schaapje aan de heide
VhL1559 ([1559?] 1598), fCc6r [nr. 136]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3cVrienden Christi ingienich / Hoort naer Matheus woordt Ick arm schaepken aender heyden  
Ik arm schaapje aan de heide
VhL1559 ([1559?] 1598), 2fC8r [nr. 203]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3cO Heer myn god almachtich / Op u staet minen hoep [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Domine deus meus vii. Ik arm schaapje aan de heide (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fA4v [nr. 7]Wy die nu zijn in banden / Int Babyloonsche lant Ick arm Schaep aen de groen Heyde  
Heyndrick? / Hendrik? Ik arm schaapje aan de heide
NiLB1562 (1562), f107r [nr. 96]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3cVrienden Christi ingienich / Hoort nae Mattheus woort Ick aerm Schaepken aen der heyden  
Ik arm schaapje aan de heide
NiLB1562 (1562), f131v [nr. 119]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3cEen Liedt wil ick beghinnen / In wijsheyt ben ick cleyn Ick arm Schaep aen de groen Heyde  
Ik arm schaapje aan de heide
NiLB1562 (1562), f196r [nr. 153]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3cSijt vroet, wijs, en voordachtich, / Ghy Princen [...] Ick erm schaep aen ghene groen heyde  
Gheertsberghe [...] | Liedeken Ik arm schaapje aan de heide
RefLiedBrus1563 (1563), f91r [nr. 39]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3cO Christen mensch, wilt u verblijden / Met den [...] Ick erm schaepken lancx ter heyen. &c.  
Jeucht sticht [...] | Liedeken Ik arm schaapje aan de heide
RefLiedBrus1563 (1563), f124v [nr. 51]
.4a.4B.4a.4B,4c.3D.3D.4cErm Schaepkens van Christus Weyden, / Waer wildy [...] Ick erm Schaepken aen die groene heyde, Waer [...]  
Elck suckt, raept, [...] | Liedeken Ik arm schaapje aan de heide
RefLiedBrus1563 (1563), f149r [nr. 61]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3D.3cDat werck altijt synen meester prijst / [...] Ick aerm schaep aen gheen groen, &c   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XVIII. Liedeken Ik arm schaapje aan de heide
Fruytiers EWS1565 (1565), p44 [nr. 18] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ick arm schaep aender heyden / Wat sal ick nu aengaen Alst beghint  
Ik arm schaapje aan de heide
VhL1566 (1566), f165r [nr. 140]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3cO Heere groot van machte / Aenhoort mijnen [...] Ick arm Schaep aen de groen heyde  
Ik arm schaapje aan de heide
VhL1566 (1566), f253v [nr. 223]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3cO Heere Godt almachtich / En siet mijn sonden niet aen Ick arm Schaep aen de groen heyde  
Ik arm schaapje aan de heide
VhL1566 (1566), f266r [nr. 234]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3cCoemt, siet, aen alle zijden / Waer dat ghy keert [...] Ick arm schaepken aender heyden  
De Historie van Joseph Ik arm schaapje aan de heide
VhL1569a (1569), f56v [nr. 21]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3cFijn Godvresende Helden / Waren in Israel Ick arm schaep aender Heyden  
De Historie van Jephtha Ik arm schaapje aan de heide
VhL1569a (1569), f96r [nr. 43]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3cVrienden Christi ingienich / Hoort na Mattheus woort Ick arm schaepken aen der heyden  
Ik arm schaapje aan de heide
VhL1569a (1569), f221v [nr. 109]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3cO Heer, ick moth dy klagen, / Dat my nu wederfaert Ick erm Schaep an groender  
Niclaes, Hendrick | Idt XXVII. Liedt. [...] Ik arm schaapje aan de heide
Niclaes CLG1573 (1573), f21v [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3cO Heer, Ick moth dy klagen / Dat my nu wederstaet Ik erm Schaep aen groender Heide  
Niclaes, Hendrick | Idt Eerste Liedt. [...] Ik arm schaapje aan de heide
Niclaes EtK1575 (1575), fA2r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3cO Christen Gheesten wilt hier op achten, / Die [...] [ELDERS:] Ick arme Schaepken aen groender heyde   muzieknoot 
Joris, David] Ik arm schaapje aan de heide
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f41r [nr. 16]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc arm Schaepken aen groen heyde / waer sal ick [...]  
Ik arm schaapje aan de heide ?
Ayssesz SBSS1579 ([1579?]), fM7r [nr. 2b]
.3a.3B.3a.3B
txtIck arm schapken aender heyden / Waer zal ick [...] [geen wijsaanduiding]  
Ik arm schaapje aan de heide
HsBsKB 14275 (1580-1620), f43v [nr. 20]
.3a.3B.3a.3B.3c.2D.2D.3c


tabelbreedte