Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Ik ben een arme pelgrim hier

De tekst van dit (eind 16e eeuwse?) pelgrimslied is waarschijnlijk in de zuidelijke Nederlanden ontstaan. De melodie lijkt voornamelijk in het doopsgezinde circuit te hebben gecirculeerd. We vinden nog tot ver in de 19e eeuw contrafacten in druk of in handschriften, met name in het huidige Vlaanderen (o.m. op liedbladen). De vrij eenvoudige melodie (daterend van ca. 1600) werd in licht gevarieerde vorm nog steeds op dezelfde manier door bedevaartgangers gezongen in de tijd van Van Duyse (rond 1900). Zie ook Matter 1979, p146-7.

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanMyn kind'ren ghaet voort, in Godes Woort, / Doet [...] Ick bender een armen Pelgrom siet  
Ik ben een arme pelgrim hier
Joris GLb1582 ([1600 ca.?]), f88v [nr. 32]
.2A.2A.3b.2A.2A.3bO coninghinne vroet / Ghegroet zijt en ghepresen Ontrent den mey  
Den Lofsanck Salve Regina Ik ben een arme pelgrim hier
HofkenBeth1607 (1607), p51 [nr. 23]
.3A.3b.3A.2bKomt tot ons Heylich Gheest, / Wilt in ons herte dalen O Koninginne vroet   muzieknoot 
Van Godt den Heylighen Gheest Ik ben een arme pelgrim hier
Prieel1614 (1614), p9 [nr. 5]Komt schepper heylich Gheest, / Wilt in ons herte dalen Al in dat groene  
VI Ik ben een arme pelgrim hier
Paradijs GV1617 (1617), p11 [nr. 6]
.3A.3b.3A.2bIck ben een arme Pelgrim hier, / Ick moet gaen [...] alsoo't beghint  
CXI Ik ben een arme pelgrim hier
Paradijs GV1617 (1617), p214 [nr. 111]
.4A.4b.4A.3bO koninghinne vroet, / Ghegroet zijt en ghepresen Al in dat groene  
CXLII Ik ben een arme pelgrim hier
Paradijs GV1617 (1617), p261 [nr. 142]
.3A.3b.3A.2bKomt schepper Heylich Gheest / Wilt in ons herte dalen O Koninginne vroet   muzieknoot 
Van Godt den Heylighen Gheest Ik ben een arme pelgrim hier
Prieel1617 (1617), p9 [nr. 5]
.3A.3b.3A.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO koninghinne vroet / Ghegroet zijt en ghepresen Komt schepper Heylich gheest  
Salve Regina Ik ben een arme pelgrim hier
Prieel1617 (1617), p29 [nr. 16]
.3A.3b.3A.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ben een arme Pilgrem hier / Ick moet gaen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Vanden pilgrem. Ik ben een arme pelgrim hier
Prieel1617 (1617), p200 [nr. 103]
.4A.4b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe wonderlyck ist Rat van avontuer / Dat men [...] Ick ben een arme Pelgrim siet  
Haerlem Soetendal | Haerlem Soetendals [...] Ik ben een arme pelgrim hier
HaSoetendal LR1618 (1618), p63 [nr. 28]
.4A.4b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt tot ons Heylich Gheest, / Wilt in ons herte dalen O koninghinne vroet   muzieknoot 
Vanden Heylighen Gheest Ik ben een arme pelgrim hier
Pretere GPW(1)1619 (1619), p27 [nr. 14]O Koninginne vroet, / Ghegroet zijt en ghepresen Komt tot ons Heyligh Gheest   muzieknoot 
Salve Regina Ik ben een arme pelgrim hier
Pretere GPW(4)1619 (1619), p38 [nr. 20]Ick ben een arme Pilgrem hier, / Ick moet gaen [...] Alsoo't beghint   muzieknoot 
Van d'ijdelheydt des werelts Ik ben een arme pelgrim hier
Pretere GPW(6)1619 (1619), p41 [nr. 21]De Minne die in mijn hartje leyt, / Die sal niet [...] Ick bender een arme Pellegrim siet  
Bredero, G.A. | AMOUREUS-LIEDT Ik ben een arme pelgrim hier
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p346 [nr. 91]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGUEReuck gheeft als de bloemkens schoon / Die [...] Ick ben een arme Pelgrim siet  
Het tiende Liedeken ghemaeckt aende Ihsper Jeucht Ik ben een arme pelgrim hier
RijperLb1624 (1624), p19 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMy verlanght na die rijcke Stadt / 'Tnieuwe [...] Ick ben een arme pelgerim siet  
Ik ben een arme pelgrim hier
Clock Lb1625 (1625), fCcc4v [nr. 393]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNaer u laet my verlangen Heer / Want vol smerten [...] Ick ben een arme Pelgerim siet, etc.  
Ik ben een arme pelgrim hier
Clock Lb1625 (1625), fEee4r [nr. 410]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer God, die in d'hemel zijt, / En niet en [...] van den armen pelgrim  
Boodt, Anselmus [...] | Ghebed ende Lied Ik ben een arme pelgrim hier
Boodt BHD1628 (1628), p110 [nr. 19]
.4A.4b.4A.3bGod groet u Mannen! goed geley / Gewerd' u d'een [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | EMMAUS. TWEEDE PAES-LIED Ik ben een arme pelgrim hier
Stalpart GJZ1628 (1628), p88 [nr. 51]
.4A.4b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wilt ghy een Pilgrims wech ingaen, / En vrede en [...] Ic bender een arme Pilgrim siet, &c.  
Het achtste Liedt, Een onderwysinge, hoe dat een [...] Ik ben een arme pelgrim hier
GKruidhofken1631 (1631), p18 [nr. 8]
.4A.4b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO vrede soet! ghenuchte pur! / Daer alle goet in [...] Ick ben een armen Pelgrim   muzieknoot 
[Mechelen, Lucas [...] | Die Innighe: Dat [...] Ik ben een arme pelgrim hier
MechelenBrussel BRGU1631 (1631), p197 [nr. 80]
.4A.4b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLud'vicus Coninck vroet / Blinckt claer in suyverhede Comt tot ons H. Geest   muzieknoot 
LIEDEKEN VAN DEN H. LUDOVICUS CONINCK VAN [...] Ik ben een arme pelgrim hier
TriumphusJesu1633 (1633), p110 [nr. 37]
.3A.3b.3A.2bWilt ghy een Christen zijn ghenaemt / Ghy moet [...] Ick ben een arme Pilgrom siet  
Ik ben een arme pelgrim hier
Twisck KLb1633 (1633), p242 [nr. 95]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt Schepper heyligh Gheest, / Wilt in ons herte dalen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Synxen liedt, vanden H. Geest Ik ben een arme pelgrim hier
GNachtegaal1634 (1634), 1p106 [nr. 28]
.3A.3b.3A.2bRichardus nam een grauwen rock / In plaets van 't [...] Ick ben een armen Pelgrim hier   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE RICHARDUS, [...] Ik ben een arme pelgrim hier
Stalpart GJF1635 (1635), p191 [nr. 65]
.4A.4b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJuli Rooms Senateur! / Wel saligh was den seghen O Koninginne vroet   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE JULIUS, [...] Ik ben een arme pelgrim hier
Stalpart GJF1635 (1635), p799 [nr. 326]
.3A.3b.3A.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt ghy een Pilgrims wegh ingaen, / En vreed' en [...] Ick bender een arme Pilgrim siet  
Het hondertste Liedt, Een onderwijsinge, hoe dat [...] Ik ben een arme pelgrim hier
GeestBloem1637 (1637), p590 [nr. 100]
.4A.4b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt groet u Mannen! goed geley / Ghewerd' u [...] Ick ben een armen Pelgrim hier, &c.   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | Den tweeden [...] Ik ben een arme pelgrim hier
Theodotus GKL1638 (1638), p199 [nr. 58]
.4A.4b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ben een armen Pelgrim hier, / Ick moet gaen [...] Godt groet u mannen! &c.pag.199  
Noch van de Doodt Ik ben een arme pelgrim hier
Theodotus GKL1638 (1638), p567 [nr. 174]
.4A.4b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodts wille was den Reghel daer, / Daer ick in [...] Ick ben eenen armen Pelgrim  
Mechelen, Lucas van] | De [...] Ik ben een arme pelgrim hier
Mechelen CGV1639 (1639), p76 [nr. 32]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 90

first
next 30
last

tabelbreedte