Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Ik drink de nieuwe most

Een laat 16e eeuws Frans air de cour, "Je vois toutes les nuits" zal aanleiding hebben gegeven tot deze melodie, die meer dan twee eeuwen populair bleef in liedboeken in de Nederlanden. Zie Van Duyse II 1108-1118. De melodie vinden we zelfs nog in het mondelinge repertoire van Onder de Groene Linde in de 20e eeuw, maar met andere teksten.

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanMijn bange siel die schroomt / alsem mij maer en noemt [geen wijsaanduiding]  
Chanon Ik drink de nieuwe most ?
HsDHHRA Sp86 (1579-1582), f180r [nr. 4]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3EDat Jupiter syn throon / Syn scepter en syn kroon je voij toutes les nuicts  
Minne-Sught Ik drink de nieuwe most
HsDHKB 121C1 ([1600, na]), p71 [nr. 4]
.3A.3A.5B.5B.3C.2d 3C.4d 3E.3ESi ceste malheureuse bande / Se voit attaquée du sort   muzieknoot 
Ik drink de nieuwe most (REF)
Bataille Airs(1)1608 (1608), f43v [nr. 42]
.4a.4B.4a.4BSoetertje doe ick u stemme laest hoorde, / Voelde [...]  
Pels (de Jonge), E. / Al met der tijt / Al met de tijd Ik drink de nieuwe most (REF)
Pels LofCupido1626 (1626), p33 [nr. 4]
.4a.6B.4a.6B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb vaeck ghespot met my meed'gheselle, / [...]  
Pels (de Jonge), E. / Al met der tijt / Al met de tijd Ik drink de nieuwe most (REF)
Pels LofCupido1626 (1626), p106 [nr. 24]
.5a.6B.5a.6B.1c.1c.2D 5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch treurige suchtjens! wilt u verspreyden / Door [...]  
Robbertsen, J. Ik drink de nieuwe most (REF)
AmPegasus1627 (1627), p125 [nr. 89]
.4a.6B.4a.6B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPhillis, werrewaerts drijft ghy met uwe schaepjes [...]   muzieknoot 
Craen, A.P. | Harders-Liedt, [...] Ik drink de nieuwe most (REF)
AmPegasus1627 (1627), p153 [nr. 106]
.5a.6B.5a.6B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Bruydt bemint my dogh, / Laet varen [...]  
EEN ANDER In het welck Godt den Vaeder aen de [...] Ik drink de nieuwe most (ZIE OOK)
KSpiegel1630 (1630), p56 [nr. 28]
3A 3B 3A 3B 3C 3C 3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO dochter uytvercoren, / Mijn alder-liefste Bruydt  
Haeften, Benedictus van] | EEN ANDER; Van Godt [...] Ik drink de nieuwe most (ZIE OOK)
KSpiegel1630 (1630), p58 [nr. 29]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGranida de droefste van d' Harderinne, / Die nu [...]  
Ik drink de nieuwe most (REF)
HNachtegaaltje1633 (1633), p241 [nr. 103]
.4a.6B.4a.6B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe vocht die 't aerde vat, van nieuws gebacken / [...]  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE GODEFRIDUS, [...] Ik drink de nieuwe most (REF)
Stalpart GJF1635 (1635), p1055 [nr. 444]
.5a.2B.4B.5a.2C.4C.2D.2D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEy! wackere Nimphjen hoogh van waerden, / Die my, [...]  
Wesbusch, C.P. van | Liedeken Ik drink de nieuwe most (REF)
Wesbusch HDV1636 (1636), p51 [nr. 33]
.4a.6B.4a.6B.1c.1c.2D.1e.1e.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreet aen met dees hoop, en rent nae den Oever, / [...]   muzieknoot 
Pers, D.P. | Charons Veer Ik drink de nieuwe most (REF)
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p206 [nr. 102]
5a.6B 5a.6B 5C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Courant [instr.] Een Courant   muzieknoot 
Eyck, Jacob van Ik drink de nieuwe most
Eyck FL(1)1649 (1649), f80v [nr. 68] transcr.Waer gaet gy grooten Godt, / Wat kiest gy voor een lot? Ick drinck den nieuwen Most  
Een nieuw devoot en droevigh Liedeken van de [...] Ik drink de nieuwe most
NiDeDroeLi16xx ([16xx?]), plano [nr. 1]Waer is myn Princesje, dat geestige Diertje, / [...]  
Ik drink de nieuwe most (REF)
Baron LP1651 (1651), p33 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenYets komter in myn gedachten soo aerdich, / [...]  
Ik drink de nieuwe most (REF)
Baron LP1651 (1651), p43 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU Stadt is nu meer als met sestich-Schanssen, / [...]  
[Belegeringh voor Leyden.] Baldeus Velt-Overste [...] Ik drink de nieuwe most (REF)
Baron LP1651 (1651), p54 [nr. 22e]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZijt wellekom, lieflijck Meytje (geschoncken) / [...]  
Ik drink de nieuwe most (REF)
Baron LP1651 (1651), p67 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMoordersse [?] van mijn Jeught, / roversse [?] [...] Je voij toute la nuict  
De ontrou die den minnaer siet / die maeckt dat [...] Ik drink de nieuwe most
Redel ET1651 (1651), f58v [nr. 7]
.3A.3A.2b.1b 2C.2d 1d 2C.3E.2f 1f 2E.2g.2g.2g 3E
txt[ontbreekt?] La Silvie  
Minne Liedeken Ik drink de nieuwe most
Redel ET1651 (1651), f92r?] [nr. 9]Waer ick mijn wen of keer / De liefde quelt my seer De daet van Phaëton  
Ik drink de nieuwe most
DCSchichtje(1)1652 (1652), p9 [nr. 3]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d,3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch schoone Rosemont, / Ghy die myn hert doorwont De daet van Phaëton  
j'Ayme tout jours [...] | NIEU-LIEDEKEN Ik drink de nieuwe most
DCSchichtje(1)1652 (1652), p97 [nr. 42]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.7D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe zuchjes, die mijn Min / Zent aan u Herderin De Daat van Phaëton  
Leef in Liefde [...] | Stant-vastige Minnaar Ik drink de nieuwe most
DCSchichtje(1)1652 (1652), p110 [nr. 46]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Fenijn, dat looze Min / Schiet na u Herderin De Daat van Phaëton  
Leef in Liefde [...] | TEGEN-SANG Ik drink de nieuwe most
DCSchichtje(1)1652 (1652), p112 [nr. 47]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls laest de jacht mijn Leen / Met moeytmen had bereen; De daet van Phaëton  
Bon is goet [naamspreuk] / Bon, A.] Ik drink de nieuwe most
DCSchichtje(1)1652 (1652), p162 [nr. 65]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.7D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGrijsel vlucht ghij soo heen / Laet mij int [...] Waer ick mij wend of keer  
Ik drink de nieuwe most
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f28r [nr. 24]
.3A.4A.4B.5B.3C.5C.4D 3E.3EThaumantis mijn' vrindinn' / Vooghdersse van [...] Je voy toute la nuit  
Hanins, Albertus [...] | Den Minnaer [...] Ik drink de nieuwe most
Hanins BC1653 (1653), p16 [nr. 5]
.3A.3A.2B.3A.5B.3A.2c 3A.2c.2c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Herders op het Velt / Waren geheel ontstelt De Doodt van Phaeton  
Ik drink de nieuwe most
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p35 [nr. 10]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.2D.2D 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeluckigh is dees dagh, / Door dien ick wenschen mach Gruselle, 'k bid u toeft  
N.M.V.D. Geboort-wensch Ik drink de nieuwe most
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p68 [nr. 23]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 305

first
next 30
last

tabelbreedte