Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gangbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIck ginc noch gisteravent [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang (Polyfoon)
P-EgenolffLI 1535/14 ([1535]), 2fK1v [nr. 29]O Heer wilt my behouwen / Die heylighe is vergaen Ick ghinck noch ghister avont, so heymelijck [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xi. psalm [...] Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang audio
Souterliedekens1540a (1540), fB6r [nr. 11] transcr.Ick ghenck noch ghister [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang (Polyfoon)
P-PeterszKL 1540 ([1540 ca.]), fH4r [nr. 27]
txtIck ghinck noch ghister avont / so heymelijcken [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
AntwLb1544 (1544), f54r [nr. 94]
.3a.3B.3a.3B.4C.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ginck ghisteravent / so heymelyck eenen ganck [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Souliaert, Carolus Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang (Polyfoon)
P-SusatoTM 1551/19 (1551), f15v [nr. 25]
.3a.3B.3c.3B.4D.3e.3D
txtAensiet uwen roep altesamen / Lieve broeders en [...] Sy lieten my daer alleene staen  
Gerrits, Soetken] | 8 Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
VhL1552 ([1552-1554]), fB3r [nr. 8]
.3a.3B.3a.3B.4B.3c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer wilt my behouwen / Die heylighe is vergaen Ick ghinck noch ghister avont soe heymelyck [...]   muzieknoot 
Den xi Psalm Salvum me fac Domine quoniam Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang (POLYFOON)
P-Clemens SoutI1556 (1556), f9r [nr. 11]Aensiet uwen roep al te samen / Lieve broeders en [...] Sy lieten my daer alleene staen  
Gerrits, Soetken] Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
VhGL1558 (1558), fB7r [nr. 12]
.3a.3B.3a.3B.4B.3c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSalich sijnse die lyden / Om die gerechticheyt Aensiet uwen roep altesamen  
Een ander Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
VhL1559 ([1559?] 1598), fEe5r [nr. 143]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3CO Heer wilt my behouwen / Die heylige is vergaen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Salvum me fac domine. xi. Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fB2v [nr. 11]Heere met huwen ooren / myn woorden tdeser tydt ick ghynck ghister avendt / zo heymelick [...]  
Dene, Eduard de | Derde Liedeken / [...] Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
HsGeUB 3330 (1561-1562), f79r [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.4B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Van de somme der Lieden / Dient wel gheopenbaert Aenhoort uwen roep al tsamen  
Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
NiLB1562 (1562), f351v [nr. 256]
.3a.3B.3a.3B.4B.3a,4BWaer af is Strijt en Kijven / Onder u lieden, [...] Ick ghinck noch ghister avont, Soo [...]  
Concken, Michiel / [...] | Liedeken Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
RefLiedBrus1563 (1563), f151v [nr. 62]
.3a.4B.3a.4B.4B.3a.4BNaer dien ghy van God zijt verkoren / Ghy [...] Aensiet uwen roep te samen  
God werck [!] den wille, Ende tvolbringhen [naamspreuk] Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
VhGL1563 (1563), f187r [nr. 198]
.3a.3B.3a.3B.4B.3c.4BO broeders en weest niet moede / Van Christum te [...] Aensiet uwen roep te samen  
God werckt den wille, Ende tvolbringhen [naamspreuk] Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
VhGL1563 (1563), f215v [nr. 227]
.4a.4B.4a.4B.4B.3c.4BTvolck die hun hier verlaten / op dwase hoop altijt Ick ghingh noch ghister avent Psal[m] xj   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het LXIX. Liedken Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
Fruytiers EWS1565 (1565), p134 [nr. 69] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O Heer wilt myn behouwen / die heylige is vergaen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Psalm 57 Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang (POLYFOON)
P-Buschop Ps1568 (1568), fG2r [nr. 49]Aengesien van de lieden / Wel dient gheopenbaert Aenhoort uwen roep al tsamen  
Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
VhL1569a (1569), f3r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.4B.3a,3BHoe seer sietmen nu dalen / Ons Pauselick [...] De Boer met groot gewelt, al uut de Camer spranck  
Papenklagen | Ofter yemant [...] Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang ?
NiGeuLb1576 ([1576?]), f9r [nr. 8]
.3a,4B.3a.4B.4B.3c.2c,2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort Mannen ende Vrouwen / Jonck, oudt, arm ende rijck Sy lieten my daer alleene staen  
Van de houten Pompen, Een nieu Liedeken Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
NiGeuLb1576 ([1576?]), f64r [nr. 41]
.3a.3B.3a.3B.4B.3a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls wy om t'recht des Heeren / Lieve Broeders, [...] Aenhoort uwen roep al te samen  
G.V.E. | Een nieu Liedeken Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
SomNSL1591 (1591), p44 [nr. 12]
.3a.4B.3a.4B.4C.3a.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort uwen roep altsamen / Lieve Broeders en [...] Sy lieten my daer alleyne staen  
Gerrits, Soetken | Het 3. liedeken Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fA6v [nr. 3]
.3a.3B.3a.3B.4B.3c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ginck noch gister avent / So heijmelick eenen ganck [geen wijsaanduiding]  
Hier compt hans snapop al singende , ontrent de [...] Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
HsTrouG (1600), f74r [nr. 6]
.3a.3B.3c.3D.4E.3f.3fO mensch wilt u verhuegen / In deezen nieuwen tyt Ic ginc noch gister aavont, so heym  
Reael, Laurens [...] | Een Nieu Liedeken Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
HsGeUB 993 ([1600 ca.]), f33v [nr. 10]
.3a.3B.3a.3B.4C.3d.3CAenhoort uwen roep al t'samen, / Lieve broeders [...] Sy lieten my daer alleyne staen  
Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
SomLGL1609 (1609), p27 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan die somme der lieden, / Dient wel gheopenbaert Aenhoort uwen roep al t'samen  
Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
SomLGL1609 (1609), p540 [nr. 174]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBekeert u al ghelijcke / En leert boete gemeen Sy lieten my daer alleene staen  
Het vier en tsestichste Liedeken Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
RijperLb1624 (1624), p148 [nr. 64]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGewend u te erbarmen,, / Gelijck uw' Vader doet [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Mes, G.] / Stalpart [...] | 'T SPLINTER-OOG. Op [...] Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
Stalpart GJZ1628 (1628), p117 [nr. 73]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Liefste uytvercoren! / Aenhoort mijn soete stem! Aenhoort uwen roep al te samen  
Het tachtentichste Liedt, 't Samenspraeck [...] Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
GKruidhofken1631 (1631), p196 [nr. 81]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort uwen roep al t'samen, / Lieve Broeders [...] Sy lieten my daer alleyne staen  
Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang ?
KlHoornsLb1644 (1644), p102 [nr. 48]
.3a.3B.3a.3B.4B.3c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte