Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Ik ging nog hedenmorgenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAl verzaamt-men hier blydelyck / By een uyt [...] Ick ghing noch huyde morghen  
Tafel-Liedeken Ik ging nog hedenmorgen (FOUTIEF?) ?
Gherwen Fontein1618 (1618), f12v [nr. 12]
.3a 1B.3C.3a 1B.3C.4D.3a 1B.3DWy dancken de Vrienden t'samen / En al't [...] Ick ghing noch huyde morghen  
Een Scheyd-liedeken Ik ging nog hedenmorgen
Gherwen Fontein1618 (1618), f106v [nr. 81]
.3a.3B.3a.3B.2c.2D.2E 3E.3DO Here Ghod verheven ghoed / Ghy zijt een machtigh Heer Ick ghing noch huyde morghen  
G.V.B. | Een nieu Liedeken Ik ging nog hedenmorgen (FOUTIEF?) ?
Gherwen Fontein1618 (1618), f113v [nr. 88]
.4A.3B.4A.3B.5B.4B.3BAdieu Lissebon schoone / Hooft-stadt van Portugael Ick ghingh op eenen morghen  
Haerlem Soetendal | Een afscheyt liet [...] Ik ging nog hedenmorgen
HaSoetendal LR1618 (1618), p20 [nr. 8]
.3a.3B.3a.3B.4C.4D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy jonge Jeught gepresen / Die hier vergadert zijn Ick gingh op eenen morghen al deur den  
Het vijf en veertichste Liedeken Ik ging nog hedenmorgen
RijperLb1624 (1624), p99 [nr. 45]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCortlijck nu wy gaen varen,, weer, / En steken [...] Ick ginck noch huyden morghen  
Ik ging nog hedenmorgen
Clock Lb1625 (1625), fNn2r [nr. 283]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFondeert op die ootmoedichheyt, / Soo sal u huys [...] Ick stont op eenen morghen  
Ik ging nog hedenmorgen
Clock Lb1625 (1625), fBbb7r [nr. 388]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLieve Vrienden al-t'samen / Zijt ghy te recht verlicht? Ick ginck op eenen Morghen  
Liedeken Ik ging nog hedenmorgen
Fortuijn GLb1626 (1626), p423 [nr. 66]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl die hebben verlanghen, / Al door ghenade groot Ick ginck op eenen Morghen Al door den Aerden Hout  
Liedeken Ik ging nog hedenmorgen
Fortuijn GLb1626 (1626), p654 [nr. 101]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy dancken de vriende te saem / En al 't [...] Ick gingh noch huyden morgen  
Een Scheyd-liedt Ik ging nog hedenmorgen
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p74 [nr. 24]Wie op het vleesche saeyet, / Hy die verderffenis Ick ginck op eenen morgen al door den aerden [...]  
Het vijf-en-twintigste Lied Ik ging nog hedenmorgen
GKruidhofken1631 (1631), p69 [nr. 25]
.3a.3B.3a.3B.2c.2D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ben op deser eerden / Mijns heeren instrument Ick ginck op eenen morgen, &c.  
Het acht-en-dertigste Lied, Op den voorgaenden [...] Ik ging nog hedenmorgen
GKruidhofken1631 (1631), p101 [nr. 38]
.3a.3B.3a.3B.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiieve[!] jonghe ghesellen / En maeghden onbelaen Ick ginck op eenen morghen  
Ik ging nog hedenmorgen
Twisck KLb1633 (1633), p46 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe komt het, Alexander! / Dat onder u gebied Een van vrou Venus knapen  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE URBANUS, Paus [...] Ik ging nog hedenmorgen ?
Stalpart GJF1635 (1635), p509 [nr. 202]
.3a.3B.3a.3B.2C.3C.4D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO helden van Sofand'ren! / Mijn Soonen Machabeen Ick gingh noch huyden morgen  
Stalpart v. d. Wiele, J. | DE SEVEN MACHABEEN, [...] Ik ging nog hedenmorgen
Stalpart GJF1635 (1635), p737 [nr. 299]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.4D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy dancken u te saemen / Voor de vriend'lijcke groet Ick ginck noch huyden morgen  
Het hondert drie-en-tsestigste Liedt, Zijnde [...] Ik ging nog hedenmorgen
RijperLb1636-37 (1636-1637), p414 [nr. 163]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer wilt my troost gheven, / Mijn hert is seer [...] Ick gingh noch huyden morghen   muzieknoot 
Theodotus, S. | Noch van Penitenti' Ik ging nog hedenmorgen
Theodotus GKL1638 (1638), p624 [nr. 192]
.3a.3B.3a.3B.4C.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck gingh op eenen morghen / Al door den Aerden-hout Ick ging noch huyden morgen  
Ik ging nog hedenmorgen
HOLb1640 ([1640 ca. / 1630-1640]), p10 [nr. 5]
.3a.3B.3a.3B.4C.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ginck op eenen morghen / Al door den Aerden hout Adieu Lissebon schoone, etc.  
Ik ging nog hedenmorgen
Laurierkrans1643 (1643), 2p44 [nr. 95]
.3a.3B.3a.3B.4C.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls men recht gaet aenmercken / Des Heeren wijs beleydt Ick gingh noch huyden morghen, &c.  
Wits, C.J. | Tucht baert vrucht. [...] Ik ging nog hedenmorgen
Wits SBOLST1649 (1649), p46 [nr. 18]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jesu, lieve Heere / Wanneer sal zyn den dach? Ick gingh noch huyden morgen,, Al deur den &c.  
Wits, C.J. | Hertelijcke wensch [...] Ik ging nog hedenmorgen
Wits SBOLST1649 (1649), p143 [nr. 57]
.3a.3B.3a.3B.4C.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl versaemtmen hier blydelijck / By een uyt jonste reen Ick ginck noch huyden-morghen so heymelijck [...]  
Ik ging nog hedenmorgen ?
NiSb1650 (1650), 2p198 [nr. 108]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFondeert op der oodtmoedigheyt / Soo sal u huys bestaen Ick ginck op eenen morghen, al door der [...]  
Ik ging nog hedenmorgen
NiSb1650 (1650), 2p329 [nr. 127]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie op het vleesche zaeyet / Hy die verderffenis Ick gingh al op een morgen al door den [...]  
Ik ging nog hedenmorgen
NiSb1650 (1650), 2p339 [nr. 129]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan Jezus heeft vernoomen / Een Man, heel vol Melaets Ik gingh noch heeden morgen  
Rosant, Jacob | 87. Jesus geneest [...] Ik ging nog hedenmorgen
Rosant ETW1654 (1654), p148 [nr. 91]
.3a.3B.3a.3B.2c.2D.2c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe valsche Pharise├źn, / Die sloegen t'samen raet Ik gingh nogh heden morgen  
Rosant, Jacob | 196. Den [...] Ik ging nog hedenmorgen
Rosant ETW1654 (1654), p315 [nr. 201]
.3a.3B.3a.3B.4C.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoen David was getreden / Doodts baen die jeder vreest Ick gingh op eenen morgen, &c.  
Liet op Salomons eerste Oordeel, siet 't 1. Boeck [...] Ik ging nog hedenmorgen
BijbHlLz1655 (1655), p136 [nr. 37]
.3a.3B.3a.3B.4C.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerlosser van mijn ziele, / Nadat al uwe le'en O Heer! wilt mijn troost geven  
Buitendyck, Albertus | Vijfde Sangh van [...] Ik ging nog hedenmorgen
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p106 [nr. 45]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet Schepper hede dalen / Uyt uwe milden handt Ick gingh op eenen Morgen  
Buitendyck, Albertus | Sinte MICHIEL [...] Ik ging nog hedenmorgen
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p276 [nr. 109]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSint Michiel! vroome strijder / Van Godes eer, en volck Op de voorgaende Wijze  
Buitendyck, Albertus | Sangh-Ghebedt Tot [...] Ik ging nog hedenmorgen
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p279 [nr. 110]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte