Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Ik had een gestadig minnetje

De melodie van Ik had een gestadig minnetje (Souterliedekens 1540 psalm 18) is duidelijk verwant aan die van "Nun wollen wir singen jederzeit", zie Bäumker, Das katholische deutsche Kirchenlied, I, p333 en III, p318.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIch hett ain stedig minneken, / kain schonners [...] [geen wijsaanduiding]  
Nr.1. 1537 Ik had een gestadig minnetje
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f1r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick weet een suverlike / Gheen schoonder niet en leeft Ick had een ghestadich minneken   muzieknoot 
Ik had een gestadig minnetje
DEPB1539 (1539), f55v [nr. 93]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Maria suyver kerssouwe / Moeder ende maghet fijn Op die selve wise  
Ik had een gestadig minnetje
DEPB1539 (1539), f56v [nr. 94]
.3a.3B.3a.3B.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Alle minen troost die is bereyt / Waer ic keere [...] Op die selve wise  
Ik had een gestadig minnetje ?
DEPB1539 (1539), f56v [nr. 95]
.4A.3B.4A.3B.4B.4C.4B.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Laet ons met vruechden singen / Ende blidelijck [...] Op die selve wise  
Ik had een gestadig minnetje
DEPB1539 (1539), f57r [nr. 96]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick wil mi gaen verbliden / In Jesus minne soet Op die selve wise  
Ik had een gestadig minnetje
DEPB1539 (1539), f58r [nr. 97]
.3a.3B.3a.3B.4B.3C.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Gods glory ende heerlicheyt / Den hemel tfirmament Ick had een ghestadich minneken, gheen schoon   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xviij. psalm [...] Ik had een gestadig minnetje audio
Souterliedekens1540a (1540), fC5r [nr. 18] transcr.Maria suyver kerssouwe / moeder ende maghet fijn Ick hadde een ghestadich  
Ik had een gestadig minnetje
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f15v] [nr. 11]
.3a.3B.3a.3B.3B.3a.3a.3BIc hadde een gestadich minneken / zoe fier en [...] [geen wijsaanduiding]  
Een schoon liedeken Ik had een gestadig minnetje
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f29v] [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3BAdieu reyn bloemkens rosiere / die mi bi uwer duecht [geen wijsaanduiding]  
Een amoreus liedeken Ik had een gestadig minnetje
AntwLb1544 (1544), f6r [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc hadde een gestadich minneken. / Geen scoonder [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Ik had een gestadig minnetje
AntwLb1544 (1544), f56r [nr. 98]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe wordy aldus moede / Als u die Heere proeft? Ick had een ghestadich minneken  
92 Ik had een gestadig minnetje
VhL1552 ([1552-1554]), fL5r [nr. 92]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer al inder eewicheyt / Hoe zijn wy dus [...] Ick had een ghestadich minneken  
169 Ik had een gestadig minnetje
VhL1552 ([1552-1554]), fU4r [nr. 169]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c,3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere al inder eewicheyt / Hoe zijn wy dus [...] Ick had een ghestadich minneken  
182 Ik had een gestadig minnetje
VhL1552 ([1552-1554]), fX7v [nr. 182]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c,3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGods glory ende herlicheyt / Den hemel tfirmament Ick had een ghestadich minneken, gheen schoon   muzieknoot 
Den xviij Psalm hooch te singhen Celi enarrant [...] Ik had een gestadig minnetje (POLYFOON)
P-Clemens SoutI1556 (1556), f13r [nr. 18]Ick hadde een ghestadich minneken Ick hadde een ghestadich minneken  
Ik had een gestadig minnetje ?
VhGL1558 (1558), fH3r [nr. 59]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGods liefde is groot van prijse / Die hy ons [...] Ick hadde een ghestadich minneken  
Ik had een gestadig minnetje
VhGL1558 (1558), fK1r [nr. 75]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe soudick my verblijden / In al mijn boosheyt quaet Ick had een ghestadich minneken  
Ik had een gestadig minnetje
VhGL1558 (1558), fL5r [nr. 88]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe wordy aldus moede / Als u die Heere proeft Ick had een ghestadich minneken  
Ik had een gestadig minnetje
VhGL1558 (1558), fN5v [nr. 108]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere al inder eewicheyt / Hoe zijn wy dus verstoort Ick hadde een ghestadich minneken  
Ik had een gestadig minnetje
VhGL1558 (1558), fY8r [nr. 189]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Vorsten der werelt wilt hooren / Merct toch [...] Als ick trecke uut der stede, so bid ick u [...]  
Een liedeken Ik had een gestadig minnetje
VhL1559 ([1559?] 1598), 2fA6r [nr. 190]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B.3c.3c.3BO God Vader in der eeuwicheyt / Helpt ons uut [...] Ick had een ghestadich minneken]  
Ik had een gestadig minnetje
VhL1559 ([1559?] 1598), f134v [nr. 208]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3BGods glory en de heerlicheyt / Den hemel tfirmament [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Celi enarrant gloriam dei xviij Ik had een gestadig minnetje (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fC2r [nr. 18]Ghy Vorsten der werelt, wilt hooren / Merckt toch [...] Als ick treck uuten lande  
Ik had een gestadig minnetje
NiLB1562 (1562), f64v [nr. 59]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B.3c.3c.3BO God Vader in der eeuwicheyt / Helpt ons uut [...] Ick had een ghestadich minneken  
Ik had een gestadig minnetje
NiLB1562 (1562), f134v [nr. 122]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3BAenhoort God Hemelsche Vader / Ons claghen in [...] Adieu reyn bloemken rosiere  
Ik had een gestadig minnetje
NiLB1562 (1562), f301r [nr. 219]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3BGhy Christen altesamen / Bereyt u totten strijt O Heer al inder eewicheyt  
Ik had een gestadig minnetje
OfferLB1563 (1563), f21v [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Aenhoort God hemelsche Vader / Ons clagen in [...] Adieu reyn bloemken rosiere  
Ik had een gestadig minnetje
OfferLB1563 (1563), f42r [nr. 16]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Verheught nu inden Heere, / Ghy Rechtveerdighe, siet Ick had een ghestadich Minneken. &c.  
Dominus providebit [...] | Liedeken Ik had een gestadig minnetje
RefLiedBrus1563 (1563), f49v [nr. 21]
.3a.3B.3a,3B.3B.3c.3c.3BIck had een gestaedich minneken [instr.] Ick had een gestaedich minneken   muzieknoot 
Viaera, Frederic Ik had een gestadig minnetje
I-Viaera NEEI1564-7 (1564), f30r [nr. 53]


tabelbreedte