Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Ik heb gedragen wel zeven jaarThere are more melodies with this name, to be identified by the serial number following the name.
sort by melody number

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAls ic aensie mijns levens lanc / so peyns ic om [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik heb gedragen wel zeven jaar (1)
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f102r [nr. 122]
.4A.4A.2B.4C.2B
scanAls ic aensie mijn leven lanc / so peyns ic om [...] Ic voer uut meyen over al. in dat corn in [...]  
Ik heb gedragen wel zeven jaar
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f136r [nr. 169]
.4A.4A.2B.4C.2B
scanHelp ryker here god wat is dit leven / als icket [...] Ic voer uut meyen aver al in corten tyden  
Ik heb gedragen wel zeven jaar
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p158 [nr. 45]
.4a.4a.2B.4c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ic aensie dit leven al / So peynse ic om den doot [geen wijsaanduiding]  
Ik heb gedragen wel zeven jaar
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f51r [nr. 55]
.4A.4A.2b.4C.2b.4C.2b
txtIck hebbe ghedraghen wel seven jaer / Een pacxken [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Ik heb gedragen wel zeven jaar
AntwLb1544 (1544), f51v [nr. 90]
.4a.4a.2B.4c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBroeders en susters in dit crijt, / Die uijt den [...] Broeder en susters vreest doch niet  
Arentsz, Jan | Een schriftuerlijk [...] Ik heb gedragen wel zeven jaar
Loslied 16e eeuw ([1501-1600]) [nr. 3]
.4A.4A.3B.4A.3BBroeders en susters en vreest toch niet / Al sijt [...] Ick hebbe ghedragen wel seven jaer  
Noch een nieu liedeken Ik heb gedragen wel zeven jaar
VhL1559 ([1559?] 1598), 2fB2r [nr. 193]
.4A.4A.2B.4A.2BIck hope den Tijt noch comen sal / Datmen sal [...] Broeders en Susters, en vreest doch niet  
Een schoon ny Liedt. Van die Eedele, ende [...] Ik heb gedragen wel zeven jaar
SN Lied GoG1560 ([1560 ca.?]), fA1r [nr. 1]
.4A.4A.3B.4A.2B
txtBroeders en susters en vreest doch niet / Al zijt [...] Ick heb ghedraghen wel seven Jaer  
Ik heb gedragen wel zeven jaar
NiLB1562 (1562), f27r [nr. 27]
.4A.4A.2B.4A.2BDit Liet soudick wel willen dichten / Om mijnen [...] Ick ben ghehout meer dan een Jaer  
Ik heb gedragen wel zeven jaar
NiLB1562 (1562), f34r [nr. 34]
.4a.4a.2B.2c.2c.2BChristen Broeders en verwondert u niet / Als of u [...] Ick hebbe ghedraghen wel seven Jaer  
God werckt den wille, Ende tvolbringhen [naamspreuk] Ik heb gedragen wel zeven jaar
VhGL1563 (1563), f41v [nr. 43]
.4A.4A.2B.4A.2BEer dat ick wert verleyt in mijn juecht / Soo [...] Ick heb ghedraghen wel seven jaer   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het CXV. Liedeken Ik heb gedragen wel zeven jaar (2)
Fruytiers EWS1565 (1565), p213 [nr. 115] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Asfuerus Coninck wijt verbreyt / Heeft een groote [...] Broeders en Susters en vreest doch niet  
De Historie van Hester Ik heb gedragen wel zeven jaar
VhL1569a (1569), f9r [nr. 4]
.4A.4A.2B.4A.2BBroeders en Susters en vreest doch niet / Al zijt [...] Ick heb ghedraghen wel seven Jaer  
Ik heb gedragen wel zeven jaar
VhL1569a (1569), f39v [nr. 14]
.4A.4A.2B.4A.2BIck hope dat de tijt noch comen sal, / Datmen sal [...] Broeders en Susters en, &c.  
Hier beghinnen de Liedekens v[an] Paepken uut, [...] Ik heb gedragen wel zeven jaar
NiGeuLb1576 ([1576?]), f6r [nr. 6]
.4A.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer blijft ghy nu ghy boos gheslacht, / Ghy die [...] van Vive le Geus  
Reael, Laurens [...] | Van de ghene die [...] Ik heb gedragen wel zeven jaar
NiGeuLb1576 ([1576?]), f39r [nr. 25]
.4A.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut de woestijn roepen wy heer tot dy / Die ons [...] Broeders en zusters en vreest doch niet  
Dort, Jan van | Een nieuwe Liedt Ik heb gedragen wel zeven jaar
Cuyck SB1579 (1579), fL7r [nr. 2]
.4A.4A.2B.3c.4BBroeders en Susters en vreest doch niet / Al zijt [...] Ick heb gedragen wel seven Jaer  
Ik heb gedragen wel zeven jaar
SchrL1580 (1580), f51v [nr. 48]
.4A.4A.2B.4A.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Kust den Soon lievelick O lief getal / En wilt [...] broeders en susters vreest doch niet  
Christus is mijn ghewin [naamspreuk] Ik heb gedragen wel zeven jaar
SchrL1580 (1580), f185v [nr. 182]
.5A.5A.3B.5A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick moet suchten en claghen / Om dat de waerheyt [...] Broeders en Susters en vreest toch niet  
Ik heb gedragen wel zeven jaar
VhL1582 (1582), f185v [nr. 162]
.3a.5B.2B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen goet dinck ist, den Heere wijs / Te geven [...] Broeders en Susters en vreest doch niet  
Den 92. Psalm Ik heb gedragen wel zeven jaar
TwLB1583 (1583), f202v [nr. 166]
.4A.4A.2B.4A.3BEen Liet wil ick beginnen / Ter liefden de [...] Broeders en susters en vreest toch niet  
Gerrits, Soetken | Dat 12. Liet Ik heb gedragen wel zeven jaar ?
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fC8v [nr. 12]
.3a.5a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhenade ende vrede / wensch ick u toe hier binnen [...] Broeders en Susters en vreest toch niet  
Gerrits, Soetken | Na die wijse [...] [...] Ik heb gedragen wel zeven jaar ?
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fF8r [nr. 25]
.3a.5a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhenade vrede te samen / Wijsheyt Christus geest [...] Ick roep uut luyder keelen  
Gerrits, Soetken Ik heb gedragen wel zeven jaar ?
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fG2v [nr. 26]
.3a.5a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhenade vrede wensch ick dijn / Mijn seer [...] Broeders en susters en vreest toch niet  
Gerrits, Soetken | Dat 27. Liedeken Ik heb gedragen wel zeven jaar
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fG3v [nr. 27]
.4A.4A.2B.4A.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Liedt wil ick beginnen / Uut liefde van die u [...] Broeders en Susters en vreest  
Gerrits, Soetken | Het 31. Liedeken Ik heb gedragen wel zeven jaar ?
Gerrits NGL1592 (1592), fH3r [nr. 31]
.3a.4a.3B.4a.3BWaect unde bidt Böeders [!] alle gemeyn / [...] Broder unde Suster en vreest doch niet  
Wybo, Joris] | Een nieu liedt Ik heb gedragen wel zeven jaar
NiLiedeken NS1592 ([1592]), plano [nr. 4]
.5A.5A.3B.5A.3BEen blijde maer is comen hoort, / Al uut den [...] Broeders en Susters en vreest doch niet  
Clock, Leendert Ik heb gedragen wel zeven jaar
Clock VhSNL1593 (1593), p126 [nr. 43]
.4A.4A.2B.4A.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Emanuel Gods lieve kindt, / Zy altijt in u hert' [...] Broeders en Susters en vreest doch niet  
Clock, Leendert Ik heb gedragen wel zeven jaar
Clock VhSNL1593 (1593), p128 [nr. 44]
.4A.4A.2B.4A.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Juychen wilt doch en zijn verblijdt / Gods lieve [...] Broeders en Susters en vreest doch niet, etc.  
Clock, Leendert | Een ander Ik heb gedragen wel zeven jaar
Clock VhSNL1593 (1593), p305 [nr. 98]
.4A.4A.2B.4A.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


1-30 of 71

first
next 30
last

tabelbreedte