Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Ik lijd in het hart pijn ongewoonbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanSoe wie naemael met Christus goedt / wil ewich leven Ick lij int hart pyn ongewoon  
Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsUtUB 1338 (1582), p265 [nr. 183]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.5c.3D.3D.2cIck ly int hert pyn ongewont / En kans voerdraegen tfalt swaer sonder staedygen hooep  
Ik ly in Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f6v [nr. 5]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.3C.2d.3C.3C.2d
txtBelast belaen met druck bevaen / Wert Ick bevonden Ick lij Int hert pijn ongewont en kans voerdraegen  
Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f18r [nr. 16]
.2A.2A.2b.2b.2A.2A.2b.2b.2C.2C.2d 4C,3C.2d
txtSoe haest mijn oech was gedaelt / Op een persoene Ick lij Int hert pijn ongewont  
Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f128v [nr. 103]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.3C.2d.3C.3C.2d
txtT'valt swaer,, sonder stadighen hoep / Van troost [...] Ick lije in't hart pijn ongewoon  
Ik lijd in het hart pijn ongewoon
NiALb1591 (1591), p111 [nr. 120]
.1A,3B.2c.2c.1A.3B.2c.2c.3D.2e.3D.3D.2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch hoe,, vlammich ontsteeckt Cupido godt der [...] Ick lijd int hert pijn ongewoon  
Beaumont, H.] / [...] | Een nieu liedeken Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f79r [nr. 35]
.6a.2a.6a.2a.5b.3C.3C.2bIck lijd,, int hart pijn ongewoon,, ken kans [...] [geen wijsaanduiding]  
Beaumont, H.] / [...] | Liedeken Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f80r [nr. 36]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.3C.2d.3C.3C.2dHeenryc / Der Werelt ghy toont schoon Ick lij, int hert pijn onghewoon  
Clock, Leendert Ik lijd in het hart pijn ongewoon
Clock VhSNL1593 (1593), p226 [nr. 74]
.1A.3B.2c.2c.1A.3B.2c.2c.5d.3E.2E.3E.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick lijd' int hart pijn onghewoon [instr.] Ick lijd' int hart pijn onghewoon   muzieknoot 
Mr. David Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsThysius (1595-1630), f335r [nr. 537][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsThysius (1595-1630), f335r [nr. 538][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsThysius (1595-1630), f335v [nr. 539][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsThysius (1595-1630), f335v [nr. 540][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsThysius (1595-1630), f335v [nr. 541]Aenhoort doch lief het geclach / van myn [...] ick lijdt int hert pijn onghewoon  
Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f35v [nr. 27]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.3C.2d.3C.3C.2d
txtIck ben vol droefheyt nacht en dach / om een [...] ick lij in thert pijn onghewoon  
Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f90v [nr. 58]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.5c.3D.3D.2c
txtIck leyd ynt harsz pijn. / Ongevont yck kans verdragen [geen wijsaanduiding]  
Er passeyrt rijcdom [naamspreuk] Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsArRA 412 (1598-1633), f105r [nr. 4]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.3C.2d.3C.3C.2d[...] Sijn moeder souckt hem [enen] gram / Avont [...] [geen wijsaanduiding]  
Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f43r [nr. 2]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.3C.2d.3C.3C.2dDen lieven claren water-stroom / Van een [...] Ick ly int hert pijn onghewoon, &c.  
Een nieuw-jaer-liedt int amoureus Ik lijd in het hart pijn ongewoon
NLusthof1602 (1602), 1p22 [nr. 19]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.3C.2d.3C.3C.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenmerckt hoe zeer dat ghy doorvliet / Mijn hert [...] Ick ly in 't hert, &c.  
Mathysz, H.] / Wie [...] | Nieuw Liedeken Ik lijd in het hart pijn ongewoon
NLusthof1602 (1602), 1p78 [nr. 62]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.3C.2d.3C.3C.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO lust, des vleys, wat can u cracht / In mans en [...] Ick ly int hert pijn ongewoon, &c.  
Vlack, M.] / N.S.V. [...] | Gemeen liedt, op 's [...] Ik lijd in het hart pijn ongewoon
NLusthof1602 (1602), 2p15 [nr. 74]
.1A.3B.2c.2c.1A.3B.2c.2c.2D.1D.2e.2D.1D.3D.2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO vreucht,, die 't hert alhier vermaect / Met [...] Ic lij, &c.   muzieknoot 
Hofbloemkens, De [...] | LIER. Afscheydt-liedeken Ik lijd in het hart pijn ongewoon
Tsamenkomste1603 ([1603]), fBb1r [nr. 16]
.1A.3B.2c.2c.1A.3B.2c.2c.3D.2e 4D,3D.2eIck lij' int hart pijn onghewoon / Ick en cans [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Ander Ik lijd in het hart pijn ongewoon
PrinsesseLb1605 (1605), p116 [=124] [nr. 93]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.3C.2d.3C.3C.2dIck ben vol droefheyt nacht en dach / Om een [...] Ick lyd' int hert pijn ongewoon  
Een Amoureus Liedeken Ik lijd in het hart pijn ongewoon
PrinsesseLb1605 (1605), p129 [=137] [nr. 105]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.5c.3D.3D.2cO ghy Neptunus, Godt der Zee,, u jonst wilt [...] Ick ly in 't hert pijn onghewoon  
Ketel, Cornelis Ik lijd in het hart pijn ongewoon
NDHelicon1610 (1610), p224 [nr. 13]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.3C.2d.3C.3C.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch hoe veel beter waer het noyt te zijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | Rey van [...] Ik lijd in het hart pijn ongewoon
Hooft GV1613 (1613), fE3r [nr. 4]
.6a.2b.6a.2b.5c.3D.3D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och hoe veel beter waer het noyt te zijn geboren, [...] alst begint  
Hooft, P.C.] | Een Nieu Liedeken Ik lijd in het hart pijn ongewoon
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p143 [nr. 100]
.6a.2b.6a.2b.5c.3D.3D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoddinnen reyn der gheleertheyt / Comt hier ter [...] Ick lijd int hart pijn ongewoon  
Breughel, G.H. van | Nieu-jaerliedt Ik lijd in het hart pijn ongewoon
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p40 [nr. 23]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.3C.2d.3C.3C.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick in mijne eensaemheyt / Gaen overdencken Ick lijd' int hert pijn onghewoon, &c.  
Breughel, G.H. van | Een Nieu Amoureus [...] Ik lijd in het hart pijn ongewoon
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p88 [nr. 51]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.3C.2d.3C.3C.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer, Ick verwonder my zoo seer / Van uwe [...] O Heer aensiet toch Syon teer etc.  
Batavus, Rumoldus | Een liedeken opt [...] Ik lijd in het hart pijn ongewoon
Batavus NLB1614 (1614), p85 [nr. 29]
.1A.3A.2b.2b.4b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe trotse Rijcke die daer leeft / In overdaden [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | Rey der Enghelen. [...] Ik lijd in het hart pijn ongewoon
Coster RM1615 (1615), p195 [nr. 3]
.4A.2b.2b.4A.2c.2c.3D.2e.4D.3D.2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte