Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Ik peins om een persoonfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanIch peis om min persone / dach onde nach so saer [geen wijsaanduiding]  
Ik peins om een persoon
HsDHHRA Sp87b (1583-1587), f28r [nr. 7]Ik truer om een Jonck frouwe / met alsoe groet geklach Ick peins om een persoene  
Ik peins om een persoon
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f92r [nr. 79]
txtTe rotterdam binnen Der steden / Daer wont een [...] te brugghen binnen der mueren Daer wont een [...]  
Een nieu lijedeken Ik peins om een persoon ?
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f146r [nr. 114]
txtChristen broeders vercoren, / Die door dat eeuwich zaet Ick peyns om een persoone, etc.  
Mander, Karel van / Een is noodich [naamspreuk] Ik peins om een persoon
Mander HLS1595 (1595), p163 [nr. 40]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeeft my, O lieve Heere, / Een herte tot der deucht Ick peyns' om een persoone, nacht ende dach [...]  
Clock, Leendert | Het xcv. Liedeken Ik peins om een persoon
Clock VhSNL1598 (1598), p213 [nr. 94]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck bid u lieve Heere / U gunst bewijst doch my Ick peyns om een persoone  
Clock, Leendert | Het C xlj. Liedeken Ik peins om een persoon
Clock VhSNL1598 (1598), p318 [nr. 140]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTot my neyght uwe ooren, / Ick sal u doen verstaen Ick peyns om een persoone  
Clock, Leendert | Ses Broederlijcke [...] Ik peins om een persoon
Clock VhSNL1598 (1598), p505 [nr. 227]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGratieuste divyne, / Reyn overschoncken vat Ick peyns om een persoone   muzieknoot 
Lenaerts vander [...] | Een ander Ik peins om een persoon
LenaertsvanderGoes Druiventros1602 (1602), p45 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEerbaer beeldeken soete, / Peerle gulden ciraet Op de voorgaende wijse  
Lenaerts vander [...] | Een dialogue van [...] Ik peins om een persoon
LenaertsvanderGoes Druiventros1602 (1602), p47 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen oude Quene cluchtich Te Brugghe binnen de mueren, &c.  
Ik peins om een persoon ?
NLusthof1602 (1602), 1p77 [nr. 61]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck peyns om een persoone, / Nacht ende dach so swaer Alsoot begint  
Een nieu Liedeken met zijn antwoordt Ik peins om een persoon
NiGrAL1605 (1605), p52 [nr. 64]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck peyns om een persoone / Nacht ende dach so swaer alst beghint  
Een nieu Liet met zijn antwoort Ik peins om een persoon
PrinsesseLb1605 (1605), p74 [nr. 57]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBy my meucht ghy wel wesen / In eer vroomicheyt [...] alst beghint]  
Antwoort Ik peins om een persoon
PrinsesseLb1605 (1605), p75 [nr. 58]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristen broeders vercooren, / Die door dat [...] ick Peyns om een persoone  
Ik peins om een persoon
SomLGL1609 (1609), p656 [nr. 209]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWend t'schip en keert u strate, / O Jongman obstinaet Ik peyns om een persone  
Hamans [?] | Nieu Liedt/ [...] Ik peins om een persoon
Wellens VJ1612 (1612), p134 [nr. 79b]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck peyns om een persoone / Nacht ende dach soo zwaer [geen wijsaanduiding]  
Een oudt Liedeken Ik peins om een persoon
AmoureuzeL1613 ([1613+]), 2p35 [nr. 127]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO schoonste aller wijven, / dewijl' u onbekent Christen Broeders vercoren   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het tweede Liedt, [...] Ik peins om een persoon
Beeckman Hoogl1616 (1616), fA4r [nr. 2]O Heer wilt mijn verhooren / Ick bidt, my eens aen-siet Ick peyns op een Persoone  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt Ik peins om een persoon
GLB1616a (1616), fH1r [nr. 57]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHaarlemsche drooghe harten nu, / Komt toont hier [...] Te brug al binnen de Muren, &c  
Bredero, G.A. | NIEUW LIEDEKEN Ik peins om een persoon ?
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p161 [nr. 37]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenK'heb u noyt lief geheeten / Om u kost'lijck gheweyt Ic peyns om een persoone, nacht ende dach  
Bredero, G.A. | NIEU DROEF-SCHEY LIEDEKEN Ik peins om een persoon
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p485 [nr. 135]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBroeders en Susters tsamen / In Christo, hoort na mij Ick peyns om een persoone  
Het negen en veertighste Liedeken Ik peins om een persoon
RijperLb1624 (1624), p109 [nr. 49]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeeft my, O lieve Heere, / Een herte tot der deucht Ick peyns' om een Persoone  
Ik peins om een persoon
Clock Lb1625 (1625), fN1v [nr. 95]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck bid u lieve Heere, / U gunst bewijst doch my Ick peyns om een persoone  
Ik peins om een persoon
Clock Lb1625 (1625), fT1v [nr. 141]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTot my neyght uwe ooren, / Ick sal u doen verstaen Ick peyns om een persoone  
Ik peins om een persoon
Clock Lb1625 (1625), fFf3r [nr. 228]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristen broeders vercoren, / Die door dat eeuwigh zaet Ick peyns om een persoone, etc.  
Mander, Karel van / Een is noodigh [naamspreuk] Ik peins om een persoon
Mander GH1627 (1627), p85 [nr. 33]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMoyses Gods knecht ghepresen, / Leyde leven en Doot Te Brugg' al bin de mueren  
Mander, Karel van / [...] | Verklaringe op de [...] Ik peins om een persoon ?
Mander GH1627 (1627), p480 [nr. 170]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan 's Cruycen boom verheven, / Hebb'ick een nieu [...] Te Brugghe bin die mueren  
Mander, Karel van / Een is noodigh [naamspreuk] Ik peins om een persoon ?
Mander GH1627 (1627), p586 [nr. 249]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPaulus een vat vercoren / Van Godt den vader goet Ick peyns om een persone  
Het hondert seventhiende Lied, History Liedt van [...] Ik peins om een persoon
GKruidhofken1631 (1631), p312 [nr. 118]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodts salighe vriendinn' hadd' claer ghesicht' / [...] Ick peys' op een persoon nacht ende dach   muzieknoot 
[Mechelen, Lucas [...] | Die Innighe: Hoe [...] Ik peins om een persoon
MechelenBrussel BRGU1631 (1631), p149 [nr. 61]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFonteyne der ghenaden! siet hoe mijn siel' [...] Ick peys' op een persoone   muzieknoot 
[Mechelen, Lucas [...] | Die Begheerighe: [...] Ik peins om een persoon
MechelenBrussel BRGU1631 (1631), p270 [nr. 106]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 50

first
next 20
last

tabelbreedte