Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Ik wil mij gaan verheugenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIch will mij ghan ferhogen, / Verbliden minnen [...] [geen wijsaanduiding]  
9. Annders Ik wil mij gaan verheugen
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f10r [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.2B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Heer in u toornicheyden / En wilt mi straffen niet Ic wil mi gaen verhuegen, verbliden minen moet   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xxxvij. psalm. [...] Ik wil mij gaan verheugen audio
Souterliedekens1540a (1540), fF4r [nr. 37] transcr.Ick wil mij gaen verhueghen / en verblijden [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander Ik wil mij gaan verheugen
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f16v] [nr. 12]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.2B.3cIck wil mi gaen verhuegen / Verblijden mijnen [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Ik wil mij gaan verheugen
AntwLb1544 (1544), f57r [nr. 101]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.2B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie tijt van onse jaren / Die zijn seer cort en cleyn Ick wil my ghaen verhueghen  
Joris, David] | 38 Ik wil mij gaan verheugen
VhL1552 ([1552-1554]), fE5v [nr. 38]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wil my gaen verhueghen / Verblyden in minen [...] Soot tbeghint  
115 Ik wil mij gaan verheugen
VhL1552 ([1552-1554]), fO3v [nr. 115]
.3a.3B.3a.3B,3B.3c,3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons in Godt verblijden / Nu ende tot alder tijt Ick wil my ghaen verhueghen  
129 Ik wil mij gaan verheugen
VhL1552 ([1552-1554]), fQ2r [nr. 129]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons gaen verblijden / Christen menschen goet [geen wijsaanduiding]  
Een ander. 137 Ik wil mij gaan verheugen ?
VhL1552 ([1552-1554]), fR2r [nr. 137]
,3a,3B,3a,3B,3B,3c,3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer in u toornicheyden / En wilt mi straffen niet Ick wil mi gaen verhueghen, verbliden minen moet   muzieknoot 
Den xxxvij. Psalm. Domine ne in Ik wil mij gaan verheugen (POLYFOON)
P-Clemens SoutI1556 (1556), f26r [nr. 37]Den tijt van onsen jaren / Die valt hier cort en cleyn Hoort toe ghy jonge gesellen als ghy dat [...]  
Ik wil mij gaan verheugen
VhGL1558 (1558), fF7v [nr. 46]
.3a.3B.3a.3B,3B.3c,3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wil my gaen verhueghen / Verblijden in mynen [...] Soot beghint  
Ik wil mij gaan verheugen
VhGL1558 (1558), fQ1v [nr. 128]
.3a.3B.3a.3B.3B,3c.3B,3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons gaen verblijden / Christen menschen goet [geen wijsaanduiding]  
Een ander Ik wil mij gaan verheugen ?
VhGL1558 (1558), fS4v [nr. 148]
,3a,3B,3a,3B,3B,3c,2B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDroevich mach ick wel claghen / Aen God ons Prince reyn Ten sal niet eewich dueren  
Ik wil mij gaan verheugen
VhL1559 ([1559?] 1598), fKk2v [nr. 164]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.3B.3cOm Syon wil ick niet swygen / Tot dat haer licht opgaet Ic wil my gaen verhuegen  
Ik wil mij gaan verheugen
VhL1559 ([1559?] 1598), fOo3v [nr. 185]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.2B.3cHeer in u toornicheyden / En wilt mi straffen niet [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Domine ne in furore. xxxvij. Ik wil mij gaan verheugen (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fE3r [nr. 37]Vervult is tPropheteeren / Van Esaias claer Den tijt van onse Jaren  
Ik wil mij gaan verheugen
NiLB1562 (1562), f158r [nr. 134]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.2B.3cBroeders, Susters ghemeene / Hebbende Christus aert Den tijt van onsen Jaren  
Ik wil mij gaan verheugen
NiLB1562 (1562), f159r [nr. 135]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.2B.3cHoort al te gaer met Sinnen, / In dese feest vergaert Ick wil my ghaen verheughen  
Blast / In Liefden [...] | Liedeken Ik wil mij gaan verheugen
RefLiedBrus1563 (1563), f156v [nr. 64]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.2B.3cOver een vrome vrouwe / wilt jaloers hier sijn Ick wil my gaen verheughen   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XVII. Liedeken Ik wil mij gaan verheugen
Fruytiers EWS1565 (1565), p42 [nr. 17] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Broeders, Susters ghemeene / Hebbende Christus aert Den tijt van onsen Jaren  
Ik wil mij gaan verheugen
VhL1569a (1569), f40r [nr. 15]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.2B.3cCompt van Libano schoone / Myn lyefste bruyt voorwaer de fyere naghteghale synct zoe soeten &c.  
Gommersz, Job | Jesus zynghende [...] Ik wil mij gaan verheugen !
HsDHKB 132F7 (1573 of iets later), f37v [nr. 6]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3B.3cHoe lustich ende schoone / is ons Palays ontdaen De fyere nachtegale,, synct &c.  
Gommersz, Job | menich metten [...] Ik wil mij gaan verheugen !
HsDHKB 132F7 (1573 of iets later), f63r [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3B.3cIch wil mich gahnn verhoegenn, / verbleyden [...] [geen wijsaanduiding]  
Ik wil mij gaan verheugen
HsBeSPK mgq612 (1574-1591), f76v [nr. 41]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.2B.3cIch wyl mych ghaen verhoghen / en verblyden mynen [...] [geen wijsaanduiding]  
Eeyn neiu lidekin Ik wil mij gaan verheugen
HsBsKB II144 (2e helft 16e eeuw / vroege 17e eeuw), f114v [nr. 55]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.2B.3cDie tijt van onsen Jaren, / Is weynich kort unde kleyn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] Ik wil mij gaan verheugen !
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f22r [nr. 10]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.2B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wil mij gaen verheugen / Verblyden mynen moet [...] Die fieren nachtegale, hy sanc soo soeten sanck  
Ik wil mij gaan verheugen !
Hofken1577 (1577), p139 [nr. 69]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.2B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDroevich mach ick wel clagen / Aen Godt ons Prince reyn Ten sal niet eewich dueren  
Ik wil mij gaan verheugen
SchrL1580 (1580), f77r [nr. 74]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Tot troost is die schriftuere / Ghegheven dit aensiet Ick wil my gaen verheughen En verblyden in [...]  
Ries, Hans de] | Dat iij. Cruysliedt Ik wil mij gaan verheugen
De Ries LSV1582 (1582), f98r [nr. 55]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen nieuwe liet wilt hooren / In desen benauden tijt Ick wil my gaen verhuegen  
Gerrits, Soetken | Dat 15. [!] Liedeken Ik wil mij gaan verheugen
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fE1v [nr. 17]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.2B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJemingers al te saemen / Broeders en Susters vroedt  
Clock, Leendert Ik wil mij gaan verheugen ?
Clock VhSNL1593 (1593), p296 [nr. 96]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.2B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte