Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Ik zie de morgensterfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scan[M]aria conninginne / mijn troest, mijn to verlaet [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik zie de morgenster !
HsReykjavik (midden 15e eeuw) [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B
txtMaria coninghinne / Mijn troest mijn toeverlaet [geen wijsaanduiding]  
Des woensdaechs Ik zie de morgenster
HsLdUB Ltk2058 (1470-1480), f18v [nr. 6]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria conincinne / mijn troest mijn toeverlaet [geen wijsaanduiding]  
Tgoensdaechs Ik zie de morgenster
HsDHKB 75H42 (1473), f238v [nr. 6]
.3a.3B.3a.3B
txtIc sach die aventsterne, / oeren lichten claren schijn Ic sach die morgensterne  
Ik zie de morgenster
HsWerden (2e helft 15e eeuw), p78 [nr. 14]
.3a.3B.3a.3BMaria coninghinne / mijn troest mijn toeverlaet [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik zie de morgenster
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f103r [nr. 127]
.3a.3B.3a.3B
scanMaria conincghinne. mijn troest mijn toeverlaet / [...] Ic sye des morghens starre  
Ik zie de morgenster
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f136v [nr. 170]
.3a.3B.3a.3B
scanIc sie mijns levens eynde / en sterven dat moet sijn [geen wijsaanduiding]  
Ik zie de morgenster
HsBsKB 3075 ([1480 ca.]), f104v [nr. 1]
.3a.3B.3c.3BMaria Connigynne / myn troest myn toeverlaet Ic sie die mergen steerne myns lieves claer  
Ik zie de morgenster
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p26 [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc sie die mergen steerne / Jhesus claer aenschyn [...] [geen wijsaanduiding]  
Ik zie de morgenster
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p167 [nr. 48]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria coninghinne / Myn troest myn toeverlaet [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik zie de morgenster
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f8v [nr. 6]
.3a.3B.3a.3BSiet wy moeten vervaren / van tijt der ewicheit [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik zie de morgenster
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f61r [nr. 35]
.3a.3B.3a.3BIck sie de morgen sterre / her jhesus claer [...] Alst begint  
Ik zie de morgenster
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f166v [nr. 94]
.3a.3B.3a.3BIch sien den morgens sterren / ons heren clair [...] [geen wijsaanduiding]  
Ik zie de morgenster
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f48v [nr. 33]
.3a.3B.3a.3B[I]ch sach den aventz sterre / Ons heren claren [...] [geen wijsaanduiding]  
Ik zie de morgenster
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f163r [nr. 76]
.3a.3B.3a.3BAlle creatueren willic ave gaen / Ende mijn herte [...] [geen wijsaanduiding]  
Ik zie de morgenster ?
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f1r [nr. 1]
.3A.3b.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Maria coninghinne / Mijn troost ende toeverlaet [geen wijsaanduiding]  
Hier na volcht een claghe van die mensch Ende een [...] Ik zie de morgenster
HsUtCC BMH98 ([1500 ca.]), f201r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3BIc sie die morghen sterre / heer jhesus claer [...] alst beghint  
Dit liedeken gaet ... Ik zie de morgenster
SuB1508 (1508), ff6v [nr. 29]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu wel heen ende dat moet sijn / Vander werelt [...] Ic sie die morgen sterre  
Dese vier navolghende lyedekens machmen sijnghen [...] Ik zie de morgenster
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f29r [nr. 12]
.4A.3b.4A.3b.4A.3b
txtCoemt jhesus lief int herte mijn / Leert my daer [...]  
Op die selven wijse Een suverlijc lyedekijn Ik zie de morgenster
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f29v [nr. 13]
.4A.4B.4A.4B.4A.4B
txtEen enich een Een een alleen / Sel dat eenicheit [...]  
Noch op die selve wijse Een suverlijc lyedekijn [...] Ik zie de morgenster
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f30r [nr. 15]
.4A.3b.4A.3b.4A.3b
txtTusschen se berch hoghe / Daer leit een water vijt [!] Ic sie die morghe sterre  
Dit lyedekijn gaet op die wijse [...] Ende is van [...] Ik zie de morgenster
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f39v [nr. 33]
.3a.3B.3c.3B.3c.3B
txtIn alder werelt en is ghen troest / Daer is [...] Ic sie die morghe sterre Mijn liefkijns [...]  
Dit lyedekijn gaet op die wijse [...] Ik zie de morgenster
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f45r [nr. 42]
.4A.3b.4A.3b.4A.3b
txtIck sie die morghen sterre / Heer Jesus claer [...] ghelijck alst beghint   muzieknoot 
Ik zie de morgenster
DEPB1539 (1539), f213r [nr. 204]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick sie mijns levens eynde / Ende metter werelt schijn Op die selve wise  
Ik zie de morgenster
DEPB1539 (1539), f213v [nr. 205]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Maria coninghinne / Mijn troost mijn toeverlaet Op die selve wise  
Ik zie de morgenster
DEPB1539 (1539), f114r [nr. 206]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick ligghe in desen dale / Met sonden seer bevaen Op die selve wise  
Ik zie de morgenster
DEPB1539 (1539), f115r [nr. 207]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick wil mi gaen bekeeren / Ende volghen minen roep Op die selve wise  
Ik zie de morgenster
DEPB1539 (1539), f115r [nr. 208]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick drage dat liden verborghen / Besloten in [...] Op de selve wise  
Ik zie de morgenster
DEPB1539 (1539), f115v [nr. 209]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Tis recht dat wi die maget eeren / Die ons [...] Op de selve wise  
Ik zie de morgenster ?
DEPB1539 (1539), f115v [nr. 210]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick sie die morghensterre / Heer God u claer [...] Op die selve wise  
Ik zie de morgenster
DEPB1539 (1539), f116r [nr. 211]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


1-30 of 51

first
next 21
last

tabelbreedte