Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Och lig dij nu en slaapt Mijn uitverkoren bloem

Een minnaar wil zijn geliefde de 'mei' (= een bloeiende tak als symbool voor zijn liefde) aanbieden. Zij wijst hem echter in ironische bewoordingen af omdat er al een ander in haar bed ligt.
In een versie uit ca. 1565 (Brussels handschrift) van dit lied begint strofe 4 met de regel "O fiere nachtegale". Deze aanhef vinden we een aantal malen terug als wijsaanduiding.
Oudste optekening in de Nederlanden van "Och ligdy nu en slaept" in het Antwerps Liedboek (1544). Daarnaast komt het lied in een vijftal 16e en begin 17e-eeuwse bronnen voor. Alleen al uit de 16e eeuw zijn 12 contrafacten bewaard, meest uit de devote hoek en uit rederijkerskringen.
tekst

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanIc zei [!] den claren dach / al door de woolken [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik zie de klare dag (Polyfoon)
P-ParisBNL 16664 (1474-1484), f95v [nr. 3]
txtOch ligdy nu en slaept. / Mijn uutvercoren bloeme [geen wijsaanduiding]  
Een liedeken vanden mey Och lig dij nu en slaapt
AntwLb1544 (1544), f73v [nr. 132]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch lichdij nu en slaept / myn liefste roseblome [geen wijsaanduiding]  
Een ander liedeken Och lig dij nu en slaapt
HsBsKB 16910 (midden 16e eeuw (1565?)), f253r [nr. 2]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3dOech ligdy nu en slaept / myn uutvercoren bloeme [geen wijsaanduiding]  
Eyn ander Och lig dij nu en slaapt
HsBsKB II144 (2e helft 16e eeuw / vroege 17e eeuw), f93v [nr. 48]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3dOch legdy nu en slaept, / Mijn uutvercoren bloeme alzoot beghint  
Een nieu Liedt vanden Mey Och lig dij nu en slaapt
AALb1589 (1589), p129 [nr. 98]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch leghdy nu en slaept, / Mijn uytvercooren bloeme [geen wijsaanduiding]  
Een oudt Liedeken Och lig dij nu en slaapt
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p111 [nr. 72]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'Och lichdi nu en slaept, / mijn uitvercoren bloeme? [geen wijsaanduiding]  
Nr. 84. Pflanz deinen Mai da drau├čen!
HoraeBelgicae NVl1856 (1856), p185 [nr. 87]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch lichdij nu en slaept, / Mijn liefste roseblome?  
TNTL (1881-...), 020: p69 [nr. 69]Och ligdy nu en slaept / mijn uutvercoren bloeme [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
76. Och ligdy nu en slaept. A. Och lig dij nu en slaapt (1)
Van Duyse (1903-1908), I, p348 [nr. 152]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch lichdij nu en slaept / mijn liefste roseblome  
76. B.
Van Duyse (1903-1908), I, p350 [nr. 153]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch ligdy nu en slaept, / Mijn utvercoren bloeme! [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
68. EEN LIEDEKEN VAN DEN MEY
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p112 [nr. 68]Ic zie den claren dach]   muzieknoot 
Coussemaker SMMA (1931), 004: 465 [nr. 465]Ic zie den claren dach / al door de woolken dringhen  
136.
Lenaerts NPL1933 (1933), 1p98 [nr. 137]Och lichdij nu en slaept / Mijn liefste roseblome? [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
53. O bloeyende juecht notabel wijs van sinnen
Mincoff DV1939(1550) (1939), p115 [nr. 57]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch ligdi nu en slaapt? / Mijn uitverkoren bloeme [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
98. Och ligdi nu en slaapt
Smijers Volksldb1952 ([1952]), p216 [nr. 98]


15 results

tabelbreedte