Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

In Oostenrijk daar staat een huis

Onder deze norm zijn drie beginregels geplaatst:
1. In Oostenrijk daar staat een huis/ Zeer fraai en wel ten tone. Volledige tekst in Van Duyse I, 113, naar een 18e-eeuws blaadje van Scheltema (naar Hoffmann HB II, p84), over een jongeling die de doodstraf ondergaat. Ongetwijfeld een middeleeuwse tekst.
2. In Oostenrijk daar staat een stad/ Zij is zo wel gesierd. Alleen als wijsaanduiding in Souterliedekens1540a.
3. Daar staat een klooster in Oostenrijk/ Het is zo wel gesierd. Volledige tekst in AntwLb1544, over een trouweloze liefde van een soldaat.
De beginstrofen zijn in wezen steeds gelijk, en zo ook de strofevorm. Kennelijk gaat het om een model en een contrafact.
Er zijn twee melodieën beschikbaar: uit Souterliedekens1540a 1540 en Stalpart GJF1635 1635. Van Duyse koppelt de oude melodie aan de tekst uit het AntwLb1544, de nieuwere aan het blaadje van Hoffmann. Daar is niets op tegen: het gaat kennelijk om één melodienorm met verschillende melodieën, een oudere en een nieuwere (zoals zo vaak).

There are more melodies with this name, to be identified by the serial number following the name.
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDaer staet een clooster in oosten[rijc] [!] / Het [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken In Oostenrijk daar staat een huis
AntwLb1544 (1544), f128r [nr. 221]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort ghy lieve broeders mijn / Van een ons [...] O menschen hoe meucht ghy dus sijn verblijt etc.  
Batavus, Rumoldus | Een Liedeken vanden [...] In Oostenrijk daar staat een huis
Batavus NLB1614 (1614), p12 [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b.4C.2C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Adam ghy hebt onse ziele door wont / Wie zal [...] O menschen hoe meucht ghy dus zijn verblijt etc.  
Batavus, Rumoldus | Een liedt vande [...] In Oostenrijk daar staat een huis
Batavus NLB1614 (1614), p122 [nr. 44]
.4A.4b.4A.4b.4C,2C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie met de Wijsen ommegaet, / Magh wijsheyt [...] By adderen  
Mander, Karel van] | Een Schriftuerlijck [...] In Oostenrijk daar staat een huis
BijbHlLz1655 (1655), p55 [nr. 11]
.4A.4b.5A.5b.2c.2D.6c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeen meerder vreucht en can men siet, / [...] O Mensche, hoe meucht ghy zijn verblijt  
In Oostenrijk daar staat een huis
Clock Lb1625 (1625), fM6r [nr. 92]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet zy u jent,, seer wel bekent / Wat vreuchde [...] In Oostenrijck daer staet een Huys]  
In Oostenrijk daar staat een huis
Clock Lb1625 (1625), fO3v [nr. 105]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer Zebaoth,, ghenadich Godt, / Laet op my comen [...] Het zy u jent, zeer wel bekent]  
In Oostenrijk daar staat een huis
Clock Lb1625 (1625), fP1r [nr. 110]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeen meerder vreucht en can men siet / [...] O Mensche hoe meucht ghy zijn verblijdt  
Clock, Leendert | Een ander, [...] In Oostenrijk daar staat een huis
Clock VhSNL1593 (1593), p223 [nr. 73]
.4A.4b.4A.4b.4C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het zy u jendt,, seer wel bekendt / Wat vreuchde [...] In Oostenrijck daer staet een Huys etc.  
Clock, Leendert In Oostenrijk daar staat een huis
Clock VhSNL1593 (1593), p228 [nr. 75]
.2A.2A.4A.2B.2B.2B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Heer Zebaoth,, ghenadich Godt / Laet op my comen [...] het zy u jendt,, seer wel bekendt, etc.  
Clock, Leendert | Een Gebedtliedeken In Oostenrijk daar staat een huis
Clock VhSNL1593 (1593), p243 [nr. 80]
.2A.2A.4A.2B.2B.2B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hem zy alleen lof, prijs en eer / Van ons hier te [...] Wy moeten al in een ander landt  
Clock, Leendert | Het C xvij. Liedeken In Oostenrijk daar staat een huis
Clock VhSNL1598 (1598), p261 [nr. 116]
.4A.4b.4A.4b.4C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn Oostenrijk daer staat een Huys, / Seer fraey [...] Alst begint  
Een nieuw Lied, van een Jongeling in Oostenrijk, [...] In Oostenrijk daar staat een huis
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p680 [nr. 296]
.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Christen leden al te saem, / In dees [...] Wie met den Wijsen omme gaet, mach wijsheydt, &c.  
Schabaelje, Jan Philipsz] | Het tweede Liedt. [...] In Oostenrijk daar staat een huis
GeestBloem1637 (1637), p4 [nr. 2]
.4A.4b.4A.4b.2c.1c.1D.2D.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl die hier nu, te samen,, zyn / Verghadert na 't [...] In Oosten-ryck, daar staat een huys  
H.L. / Zoeckt 't [...] | Een nieu Liedeken In Oostenrijk daar staat een huis
Gherwen Fontein1618 (1618), f140r [nr. 108]
.3a 1B.4c.3a 1B.2B.4cMyn is gheseyd, des my verheught / Wy sullen [...] In Oostenryk, daar staat een Huys  
Dirxzen, A. | Den 122. Psalm In Oostenrijk daar staat een huis
Gherwen Fonteinader1624 (1624), f35v [nr. 26]
.4A.4b.4A.2A.4bDat Jaer is langher als den Dagh / Wie in Godt [...] In Oostenrijck daer leyt een slot  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liedt In Oostenrijk daar staat een huis
GLB1616a (1616), fF7r [nr. 45]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer ick verblijt, ick deed na raet, / Tot Gods [...] In Oostenrijck daer leyt een Slot  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liedt In Oostenrijk daar staat een huis
GLB1616a (1616), fG3v [nr. 50]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeer selden dat men yemant vint / diet [...] Het leyt een slot in Oostenrijck  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt: In Oostenrijk daar staat een huis
GLB1616a (1616), fH2v [nr. 58]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoo wie wel doet als hy vermach, / Sal Gods [...] In Oostenrijck daer leyt een slot  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestlijc [...] In Oostenrijk daar staat een huis
GLB1616a (1616), fH5v [nr. 62]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSo wie wil hooren een nieu Liedt / Hoort wat ick [...] Het leyt een slot in Oosten-rijck  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liedt In Oostenrijk daar staat een huis
GLB1616a (1616), fI2v [nr. 68]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is de Dochter van Syon, / Van Godt reyn [...] In Oostenrijck daer leyt een slot  
Deught wint [naamspreuk] | Een Leysen In Oostenrijk daar staat een huis
GLB1616a (1616), fI8r [nr. 74]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat ick de sond' dus lang heb gedaen, / Dat mach [...] In Oostenrijck daer staet een huys  
Een ander In Oostenrijk daar staat een huis
GLusthof1632 (1632), p121 [nr. 49]
.4A.3b.4C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBloyende jeucht, myn hardt verhuecht / En tot [...] [geen wijsaanduiding]  
In Oostenrijk daar staat een huis
HsDHKB 135J53 (1587-1600), f49r [nr. 11]
.2A.2A.2A.2b.2A.2A.2A.2bAurora claer blinckende eerbaer / U licht [...] Een roosgen goet, van ruecken soet  
Een nieuw Liedeken In Oostenrijk daar staat een huis
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f60v [nr. 44]
.2A.2A.2A.2b.2A.2A.2A.2b
txtLof prys en eer geeft godt ons heer / Dus stelt [...] een roesje soet  
Witte Acoleyen [=kamer van Leiden] In Oostenrijk daar staat een huis
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f11r [nr. 9]
.2A.2A.2A.2b.2A.2A.2A.2b.2C.2C.2C.2C.2b
txtLof prys en eer, geeft godt ons heer / Die stelt [...] een roesje soet van roeke goet  
Witte Acoleyen [=kamer van Leiden]] In Oostenrijk daar staat een huis
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f39v [nr. 34]
.2A.2A.2A.2b.2A.2A.2A.2b.2C.2C.2C.2C.2b
txtEen roesje soet / van roecke goet In oestenrijck daer staet een huis  
In Oostenrijk daar staat een huis
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f123v [nr. 97]
.2A.2A.2A.2b.2A.2A.2A.2b
txtIck bidd' u heer uut shartsen grondt, / Wilt doch [...] O minschen hoe moecht ghy syn verblyt  
Sannes, J.P. | Die 26 Psalm [...] [...] In Oostenrijk daar staat een huis
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f38v [nr. 18]
.4A.3b.4A.3b.4C.4CO menschen hoe meuchdij sijn verblijt / ende [...] [geen wijsaanduiding]  
Een geestelyck liedeken In Oostenrijk daar staat een huis
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f17r [nr. 8]
.4A.3b.4A.3b.4C.4CDat ick de sond' dus heb bemint, / Dat mach my nu [...] In Oostenrijck daer staet een huys  
Een ander In Oostenrijk daar staat een huis
LBloemenhof1660 (1660), p108 [nr. 58]
.4A.4b.4A.2A.4b


1-30 of 56

first
next 26
last

tabelbreedte