Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Jean de Nivelle

Ook bekend onder de naam Cadet Roussel: Gecomponeerd rond 1792 op een "air contredanse" daterend rond 1780-90; lange tijd populair.
Guillaume Roussel wordt in 1743 geboren in Orgelet. In 1792 schrijft Chenu een licht spottend loflied over hem op de melodie van "Jean de Nivelle est un héros".
Een andere versie van Jean de Nivelle ("Jean de Nivelle a trois enfants") staat in het Recueil des plus belles chansons des comédiens français, Caen, 1626. Zowel van Jaen de Nivelle als van Cadet Rous(s)el zijn verschillende tekst- en melodieversies bekend.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAlle die hier tot de Reden / Met benaeutheyt komt [...] Jean de Nivelle, &c.  
Cats, J. | DE VRYSTER MET DE [...] Jean de Nivelle
Cats KM1634b (1633-1634), fc6r [nr. 3]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl sachjes, ROSELIJNE / Laet niet soo vlammig schijnen Jean de Novelle  
Jonctys, D. | LVII Jean de Nivelle
Jonctys RO1639 (1639), fT2v [nr. 16]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMensch' rijst uyt den slaep der sonden / Daer ghy [...] Jan de Nivel  
Lixbona, Joannes de | Liedeken, waer in [...] Jean de Nivelle
Lixbona HN1639 (1639), p1 [nr. 1]
4a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe vremt zijn u ghenaden, / Hoe wonder zijn u daden Jan de Nivel &c.  
Kers-liedeken, hoe MARIA speelt ende spreeckt met [...] Jean de Nivelle
Lixbona HN1644 (1644), p134 [nr. 31]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodts liefde is soo krachtigh, / Haer pijlen zijn [...] Jan de Nivelle &c.  
Liedeken, waer in de ziele verheft de cracht [...] Jean de Nivelle
Lixbona HN1644 (1644), p164 [nr. 37]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie tot Godt recht wilt gheraecken, / Moet al [...] Jan de Nivel &c.  
Een ander Liedeken van ghelijcker inhoudt als het [...] Jean de Nivelle
Lixbona HN1644 (1644), p174 [nr. 40]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO sterven, edel sterven! / Wat goet doet ghy verwerven Jan de Nivel  
Liedeken, waer in de ziele prijst ende verheft de [...] Jean de Nivelle
Lixbona HN1644 (1644), p181 [nr. 42]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe vremt zijn u ghenaeden, / Hoe wonder zijn u daeden Jan de Nivel, &c.  
Bolognino, H. Guil.] Jean de Nivelle
BWBeth1645 (1645), p41 [nr. 26]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO edele creature / Maria Moeder en Maghet puere Jean de Nivelle  
Liedeken, Ter eeren van de Hemel-vaert Marie Jean de Nivelle
BWBeth1645 (1645), p187 [nr. 124]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSint dat ghy mijn ghedachten / Seer vriendelijck [...] Jean de Nivelle  
[Bredero, G.A.] / 't Kan verkeeren [naamspreuk] / [...] Jean de Nivelle
Mommaert BrN1650 (1650), p62 [nr. 20]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt boven al beminnen, / Met hart en all' uw' sinnen Jan de Nivel   muzieknoot 
Swaen, G. de] | De Thien Geboden Godts Jean de Nivelle
Swaen ZZT1655 (1655), p6 [nr. 4]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTiter, wat zyn dit voor Dichten, / Die myn herte [...] Van Jean de Nivelle  
Taelman, Petrus | T'SAEMEN-SPRAEKE [...] Jean de Nivelle
Vleeschoudere RU1660 (1660), f**4r [nr. 4]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLooft nu Sion uwen Heere, / Uwen Herder, doet hem eere Van Jean de Nivelle  
Vleeschoudere, Peeter de | SEQUENTIA, Den [...] Jean de Nivelle
Vleeschoudere RU1660 (1660), p202 [nr. 13]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChriste Koningh, onsen Heere, / U zy glori, lof en eere Van Jean de Nivelle  
Vleeschoudere, Peeter de | Kerckelycken [...] Jean de Nivelle
Vleeschoudere RU1660 (1660), p213 [nr. 19]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp eenen nacht in 't waecken / De Herders [...] Van Jean de Nivelle  
Vleeschoudere, P. | Kerst-nacht-lied. [...] Jean de Nivelle
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p358 [nr. 117]
.3a.3a.3B.3B.3c.3c.3BWif woe, mey in dolle holle / To de Wrâd uwt [...] Jean de Nivelle &c.  
Japix, G. | Tjesck-Moars see-aengste Jean de Nivelle
Japix FR1681 (1681), p78 [nr. 19]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJoannes Christi Dooper, / En yverig Voorlooper Jan de Nivelle   muzieknoot 
Placker, Chr. de | EEN ANDER Jean de Nivelle
Placker EvLeeuwerik(1)1682 (1682), p18 [nr. 5]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanhoopt niet, o Sondaren / Want Jesus sal u sparen Jan de Nivelle   muzieknoot 
Placker, Chr. de | EEN ANDER Jean de Nivelle
Placker EvLeeuwerik(1)1682 (1682), p117 [nr. 82]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie tot Godt recht wildt gheraecken / Moet all' [...] [van Jan van Nivelle]  
Franciscus tracht door een volkomen vernietinghe [...] Jean de Nivelle
SNachtegaal1684 (1684), p38 [nr. 22]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
txtAlle die hier tot de Reden / Met benautheyt komt [...] Jean de Nivelle, &c.  
Cats, J. | De Vryster Met de [...] Jean de Nivelle
Cats AW1712 (1712), p447 [nr. 9]
4a 4a 4B 4c 4c 4B923 [instr.] jean de nivelle   muzieknoot 
923 Jean de Nivelle
HBoerenl Roger(12)1713 ([1713+]), p22 [nr. 70] transcr.O Nimph! zoo hard gelyk een steen, / Om wien ik [...] Jean de Nivelle &c.  
De HEL van de LIEFDE Jean de Nivelle
ApVastenavg1750a ([1750 ca.]), p41 [nr. 34]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMarlotte [instr.] Marlotte   muzieknoot 
Jean de Nivelle (VAR)
HsBalmer1801 (1801), f3v [nr. 9] transcr.SLEGT is 't Dorpje waar en wis, / Daar het nooit [...] Cadrousel est bon Enfant   muzieknoot 
DE KERMIS Jean de Nivelle
Vriendenzangen1801 (1801), p43 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat gebabbel, wat gepraat, / Hoort men niet in [...] Cadet Rensel est bien enfant  
HET BABBELEN Jean de Nivelle
VolksliedjesNut(5)1807c (1807), p37 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Min een jongling kloek en frisch, / Die een [...] Cadet Roussel est bon enfant  
HET VADERLANDSCHE MEISJE Jean de Nivelle
LiVoDoVr1814 (1814), p35 [nr. 15]
4A 4A 4b 4b 3C 4CVreeslijk raakten wij van huis, / Door dat [...] Cadet Roussel est bon enfant  
DE BEDELAARS Jean de Nivelle
LiVoDoVr1814 (1814), p51 [nr. 19]
4A 4A 4b 4b 3C 4C44 [instr.] Madlot   muzieknoot 
44 Jean de Nivelle (VAR)
HsVisser(1)1819 (1817-1821 (1832)), p25 [nr. 44] transcr.Haarlem, aller steden roem! / Haarlem, Hollands [...] Cad'roussel est bon enfant  
HAARLEMS LOF OP KOSTERS-FEEST Jean de Nivelle
TwaalfVoLie1823 (1823), p16] [nr. 6]
4A 4A 4b 4b 3C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelkom, vrienden! aan deez' disch, / Onzer aller [...] Cadrousel, enz.  
No. 36. WELKOMSTGROET Jean de Nivelle
GslEV(4)1830 (1830), p60 [nr. 32]


tabelbreedte