Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Jeugd en deugdEr zijn verschillende melodieën met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
sorteer op volgnummer van de melodie

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanOntwaect nu tsamen over al / Erm, rijck, groot [...] Coekelecoeck soo seet mijn haen  
Gherartss., Jan] / [...] | Een nieu Liedeken Jeugd en deugd ?
BergenOpZoom NiLiedekenCSSH1561 (1561), plano [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4C.4C
txtOntwaect tsamen nu over al / Arm, rijck, groot en [...] [geen wijsaanduiding]  
Der vreuchden [...] | Een nieu liedeken Jeugd en deugd ?
SpvSAntw(1)1562 (1562), fDd1v [nr. 5]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4C.4CVruecht en duecht mijn hert verhuecht / nochtans [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Episcopius, Ludovicus Jeugd en deugd (1 Polyfoon)
P-PhalèseDM 1572/11 ([1572]), f5v [nr. 6]
txtVreucht en deucht mijn hert verheucht [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Florii, Jacobus Jeugd en deugd (1 Polyfoon)
P-FloriiMA 1573 (1573), p18 [nr. 7]
txtAls ickx aensien tot alder tijt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Florii, Jacobus Jeugd en deugd (1 Polyfoon)
P-FloriiMA 1573 (1573), p20 [nr. 8]
txtVreucht ende deucht mijn herte verheucht, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Jeugd en deugd
HsDeBacker (1574), 367 [nr. 1]
1A.1A.2A.3b.4A.3b.4C 4C 4C.4C 4D 4D 4E 4EIch weiß mir noch ein Jungkfraw fein, / Die hat [...] [geen wijsaanduiding]  
Jeugd en deugd
HsBeSPK mgq612 (1574-1591), f83v [nr. 45]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4DInwendige wee / therdt breckt ontwee Veel liever te blyven die ick ben / dan een [...]  
Een nyeu liedeken Jeugd en deugd
HsDelHT 897 (1576-1577), f5r [nr. 1]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b.4C.4C.4D.4DBranle duecht en juecht [instr.] Branle duecht en juecht   muzieknoot 
Jeugd en deugd (3)
I-Phalèse HoCi1582-5 (1582), f83r [nr. 10]Ick wete noch een juffrouwe fijn / Sij heft mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Jeugd en deugd
HsDHHRA Sp87b (1583-1587), f30-2v [nr. 9]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4DJuecht en duecht, mijn hert verhuecht / Alene so [...] ic breng mijn naeste gebuer een dronck  
Een dans Liedeken Jeugd en deugd
AALb1589 (1589), [p94] [nr. 69]
4A.3b 4A.3b.3C.3C 4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc breng mijn naeste gebuer en dronc / Ick hoop [...] Jeucht en deucht  
Een Tafel Liedeken Jeugd en deugd
AALb1589 (1589), p100 [nr. 72]
.4A.3b.4A.3b.1C.2C 4C 4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIch bring mei'm bruder ein guten trunk [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Faignient, Noé Jeugd en deugd (1 Polyfoon) ?
P-BrechtelNK 1590/27 (1590) [nr. 1]Ick brengt myn naeste nabuir een krans / Ick hoep [...] [geen wijsaanduiding]  
Jeugd en deugd
HsDHHRA Sp87c (1590-1609), f25r [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b 1C 1C.2C 4C 4C.3bWeest voerblit hier nae den tijt / en laet ons [...] Wilt u allegaer voer blijden  
Jeugd en deugd
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f21r [nr. 19]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b 4C,4C,4D.4D
txtMet woerden goedt spraeken sij soet / Doen werden [...] alst begint  
Jeugd en deugd
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f89r [nr. 76]
.2A.2A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4D
txtIck breng mijn naeste gebeur een dronc, / Ick [...] Jeucht en deucht  
Jeugd en deugd
NiALb1591 (1591), p33 [nr. 36]
.4A.3b.4A.3b 1C 1C.2C 4C 4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck brengh mijn naeste ghebuer een dronck [instr.] Ick brengh mijn naeste ghebuer een dronck   muzieknoot 
Jeugd en deugd (2)
HsThysius (1595-1630), f337v [nr. 546]Ghy bottaerts meest,, coomt nu ter Feest / En al [...] [geen wijsaanduiding]  
In lieft accoort | Een Liedeken [...] Jeugd en deugd
Mersch CVVP1596 (1596), fB2v [nr. 3]
.2A.2A.3b.2A.2A.3c.2D.2D 3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVriendekens soet, courtois en fier / die hier [...] [geen wijsaanduiding]  
Een taeffeliedeken Jeugd en deugd
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f187r [nr. 11]
4A.3b,4A.3b.4C.4C 4D 4DGhij die hier alte samen sijt / mijn vrinden [...] Jeucht en deucht, mijn herte verheucht  
Janssens van [...] | Een nieu [...] Jeugd en deugd
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f18v [nr. 9]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4DAls God vermaart,, hemel end' aardt Deught en vreught, &c.  
Vlack, M.] / N.S.V. [...] | Bruylofts Tafel-lied Jeugd en deugd
NLusthof1602 (1602), 2p7 [nr. 68]
.2A.2A.3b.2C.2C.3b.4D.4D.4E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy die hier altesamen zijt, / Mijn vrienden [...] Jeucht en deucht mijn hert verheucht daer in [...]  
Janssens van [...] | Een nieu [...] Jeugd en deugd
Janssens NDGL1605 (1605), p85 [nr. 41]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesu maecker der bloemen reyn, / Schepper van [...] Jeucht en deucht  
Janssens van [...] | Noch een ander nieu [...] Jeugd en deugd
Janssens NDGL1605 (1605), p89 [nr. 43]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe ghy Adams kinderen fier, / Weest Godts [...] Jeucht en deucht mijn hert verheucht  
Janssens van [...] | Een nieu [...] Jeugd en deugd
Janssens NDGL1605 (1605), p133 [nr. 69]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc breng myn naeste gebuer een dronc / Ick hoop [...] Jeucht en deucht  
Jeugd en deugd
NiGrAL1605 (1605), p11 [nr. 14]
.4A.3b.4A.3b 1C 1C.2C.4C 4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy geestkens jent, die hier ontrent / [...] Jeucht en deucht, myn hert verheucht  
Een amoureus tafel liet Jeugd en deugd
PrinsesseLb1605 (1605), p62 [nr. 48]
.2A.2A,4B.2A.2A,4B,4C,4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedrijft nu vreucht, en maect gheneucht / die [...] Ick weet noch een Jouffrou fijn  
Te vreden, is Rijckdom / Tevreden is rijkdom Jeugd en deugd
PrinsesseLb1605 (1605), p110] [nr. 81]
.2A.2A.3b.2C.2C.3b 4D.4D.4E.4EFy boos gheslacht, die nu veracht / My die [...] Op die veorgaende [!] wyse  
Een ander Jeugd en deugd
PrinsesseLb1605 (1605), p112] [nr. 82]
.2A.2A.3b.2C.2C.3b 4D 4D.4E.4EIck brengh mijn naeste gebuer een dronck / Ick [...] Jeught en deught  
Een oudt Liedeken Jeugd en deugd
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p92 [nr. 56]
.4A.3b.4A.3b 1C 1C 1C.2C 4C.4C 3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte