Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Joan's placket is torn

In Playford (1687), en in Feuillet (1706).

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanJoannis Plackets [instr.] Joannis Plackets   muzieknoot 
Joan's placket is torn
HsBkJGHML Ms890 ([1686 ca.]), f71v [nr. 255] transcr.Conterdans Giga [instr.] Conterdans Giga   muzieknoot 
Joan's placket is torn (VAR)
HsHanekuijk1703 ([1703 ca & 1730 ca]), 57 [nr. 115] transcr.22 [instr.] d. Lustige Boer   muzieknoot 
22 Joan's placket is torn
HsHanekuijk1703 ([1703 ca & 1730 ca]), p93 [nr. 153] transcr.Jeanne qui saute [instr.] Jeanne qui saute   muzieknoot 
Joan's placket is torn
Feuillet RC1968(1706) (1706), p65 [nr. 13]305 [instr.] De lustige Boer   muzieknoot 
305 Joan's placket is torn
HBoerenl Mortier(4)1709 ([1709]), p16 [nr. 50]287 [instr.] De lustighe Boer   muzieknoot 
287 Joan's placket is torn
HBoerenl Roger(4)1709 ([1709]), p16 [nr. 50] transcr.Jan Kooptmen een Kermis, / Moy Meysje ik heb 'er [...] Op een Aengename Voys  
KERMIS LIED, Of de Begeerige en Vermakelyke [...] Joan's placket is torn
UtVrede1718 (1718), p35 [nr. 19]
3a.4B.4c.4c.3a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren46 [instr.] Joannis placketts   muzieknoot 
46 Joan's placket is torn
HsVäxjöSB ([begin 18e eeuw]), f149r [nr. 46] transcr.31 [instr.] Ian Plackee   muzieknoot 
31 Joan's placket is torn
ContraDansen1735 ([1735 ca. ?]), p23 [nr. 31] transcr.37 [instr.] Jan Koopme een Kermis   muzieknoot 
37 Joan's placket is torn
NiHSchouwburg(1)1751 ([1751]), p18 [nr. 37] transcr.Komt hier gy Jonge Meysjes, / En luystert na dit Lied  
Klugt van JANTJE en TRYNTJE Joan's placket is torn ?
Marsdrager1754 (1754), p10 [nr. 5]
.3a.3B.3c.3c.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNo201 [instr.] Jan koop mij een kermis   muzieknoot 
No201 Joan's placket is torn
HsVolksmelodieën (1755-1773), [p86] [nr. 199] transcr.No514 [instr.] De Engelsche Voet   muzieknoot 
No514 Joan's placket is torn
HsVolksmelodieën (1755-1773), [p209] [nr. 511] transcr.Joris, kom reis by me, / Och Huipje! dat wil ik [...] Jan koop men een kerremis  
JORISJE en zyn HUIPJE Krygen stuip op stuipje Joan's placket is torn
HernhNachtegaaltje(1)1757 (1757), p54 [nr. 28]
3a.3B 4c 4c 3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom Mietje geeft me een zoen. / Wel Jantje dat [...] Jan koopt me een Kermis  
Een Minne Lietje Voor Jantje en Mietje Joan's placket is torn
AZangburg(1)1761 (1761), p100 [nr. 50]
3a.3B.2a 4B 4a 4a 3a.3BDen jageman [instr.] Den jageman   muzieknoot 
Joan's placket is torn
HsBsKB I19561 ([1775 na]), f11v [nr. 25] transcr.Jan koop mijn een kermis [instr.] Jan koop mijn een kermis   muzieknoot 
Joan's placket is torn
HsUtUB MSo14 ([1780 ca.]), p17 [nr. 39] transcr.Jan kop meij en kermes [instr.] Jan kop meij en kermes   muzieknoot 
Joan's placket is torn
HsDHNMI 4G86 ([1783+?][1800?]), p5 [nr. 12] transcr.Hoor toch naar reden! / [DIDO]: Ik hoor geen [...] Jan, koop me een kermis, enz.  
Lynslager, Philip [...] | ENEAS Joan's placket is torn
Lynslager VluEn1785 (1785), p12 [nr. 18]
.2a.3B.2a.3B.4c.4c.2a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren53 [instr.] Jan Koop mij Kermis   muzieknoot 
53 Joan's placket is torn
HsVisser(1)1819 (1817-1821 (1832)), p29 [nr. 53] transcr.Jan koop m'een kermis [instr.] Jan koop m'een kermis   muzieknoot 
Joan's placket is torn
HsDHNMI 4G95 ([1820?]), p3 [nr. 10] transcr.No84 [instr.] Jan koopt men een kermis   muzieknoot 
No84 Joan's placket is torn
HsDHNMI 4G85 ([1830 voor] ), p36 [nr. 84] transcr.Klaas koop me een Kermis, / Mooi Mietje! ik heb [...] [geen wijsaanduiding]  
ARIA Joan's placket is torn
Kermisliederen1835 ([1835 ca.]), p16] [nr. 8]
3a.3B.4c.4c 3a.3B3 [instr.] Jan koop mij een kermis   muzieknoot 
3 Joan's placket is torn
WilmsZangwijzen ([1845]), p5 [nr. 3]N 3 [instr.] Jan koop mij een Kermis   muzieknoot 
N 3 Joan's placket is torn
HsDHNMI 4N41 ([1850?]), [p3] [nr. 3]
scanJan Kooptmen een Kermis, / Moy Meysje ik heb 'er [...] op een aengename voys]   muzieknoot 
Joan's placket is torn
Coers LGN1920 ([1904?-1936?]), 118: p5Jan koop me een kermis / Mooi meisje ik heb er [...] [geen wijsaanduiding]  
Joan's placket is torn
Coll Boekenoogen ([1891-1930])Jan, koop me een kermis! / Mooi meisje, ik heb er [...] [geen wijsaanduiding]  
Joan's placket is torn
Coll Boekenoogen ([1891-1930])Jan. Koop m' een kermis / Mooi meisje! ik heb geen geld [geen wijsaanduiding]  
Joan's placket is torn
Coll Boekenoogen ([1891-1930])Jan, koop me een kermis / Mooi meisje ik heb er [...] [geen wijsaanduiding]  
Joan's placket is torn
Coll Boekenoogen ([1891-1930])


30 results

tabelbreedte