Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Als ik uit wandelen ga

Zeer populaire melodie gedurende de 17e en 18e eeuw, die ook in de 19e en 20e eeuw (dankzij Valerius) in verschillende volksliedbundels, op liedbladen en in het mondelinge circuit terechtkwam. Het oudste contrafact dateert van het begin van de 17e eeuw , maar de oorspronkelijke tekst is niet teruggevonden. Hoewel de wijsaanduiding "De Engelse min" naar onderhavige melodie verwijst, is een Engelse oorsprong nog nooit aangetoond.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanNu leef ick int verdriet / In swaer doleur en pijn Vande Engelsche Min  
Een nieu Liedeken Als ik uit wandelen ga
NiLiedeken VEM1600 ([1600 ca.]), plano [nr. 1]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.1E.1E.1E.3D
scanO groot vermoghen Min! / U dertel siecke lust Als ick uyt wandlen gae, door menich schoon prieel  
Als ik uit wandelen ga
Apollo1615 (1615), p67 [nr. 58]
.3A.3B.3A.3B.6C.1D.1D.1D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOverschoone vrou, cieraed van onse tijd! / Ick [...] Nu leef ick in't verdriet, enz.  
Als ik uit wandelen ga
Wellens VJ1617 (1616-1617), p163 [nr. 96]Wat isset of al schoon in 't uyterlijck ghelaet / [...] Als ick uyt wandelen gae, &c.  
Terpsichore. Snaren-dans Als ik uit wandelen ga
GezMuzenLK1618 (1618), p5 [nr. 8]O mensch o edel mensch, opent eens u verstant, / [...]  
Van d ydelheydt des werelts Als ik uit wandelen ga (ZIE OOK)
Pretere GPW(6)1619 (1619), p39 [nr. 20]O Venus verweckt schoon,, doch myns Liefs Hert, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Nieu Liedeken Als ik uit wandelen ga
Jeugdspiegel1620 ([1620 ca.]), p25 [nr. 3]
3A 3B.3A.3B.5C.1D.1D.1D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPanilurus seer vroom / Piloot op Oceaen Als ick uut wandelen gaen, &c.  
Niet sonder Godt [...] | NIEUW LIEDEKEN Als ik uit wandelen ga
Schatkist1621 (1621), 1p76 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCupido groot van cracht, / Schamt u de schande seer Nu leef ick in 't verdriet  
Mint de [...] | NIEUW LIEDEKEN Als ik uit wandelen ga
Schatkist1621 (1621), 1p114 [nr. 35]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is Borias quaet, / Die met sijn felle daet Nu leef ick in't verdriet  
Verwint u selven [...] | NIEUW LIEDEKEN Als ik uit wandelen ga
Schatkist1621 (1621), 1p129 [nr. 40]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO overschoone vrou, cieraed van onse tijd, / Ick [...] Nu leef ick in 't verdriet, in swaer doleur [...]  
Starter, J.J. Als ik uit wandelen ga
Starter FL1621 (1621), p29 [nr. 8]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.1E.1E.1E.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn twijffel en met schreumt soo hef ick op dit [...] O Keyserlijcke vrouw! verheven en ontsien, &c  
Bredero, G.A. | NIEUW LIEDT Als ik uit wandelen ga
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p217 [nr. 53]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc hadde noyt gevoelt in mijn voorleden wylen / [...] Als ick uyt wandelen gae, &c  
Bredero, G.A. | CUPIDOOS LIEDT Als ik uit wandelen ga
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p241 [nr. 59]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Keyserlijcke Vrouw, verheven en ontsien / [...] Als ick uyt wandelen gae, &c.  
Bredero, G.A. | AMOUREUS NIEU LIEDTJEN Als ik uit wandelen ga
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p297 [nr. 77]
.3A.3B.3A.3B.6C.1D.1D.1D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat baat u de voochdy van Landen en van Steen? / [...] Als ick uyt wandele gae, &c  
Bredero, G.A. | EENICHEYDT IS ARMOEDT Als ik uit wandelen ga
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p385 [nr. 105]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoddin o Venus schoon verwect in mijns Liefs hert [...] Nu leef ick in't verdriet  
Bredero, G.A. | EEN LIEDT Als ik uit wandelen ga
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p442 [nr. 125]
.3A.3B.3A.3B.6C.6C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoddinne die de naam van 'tschip-rijck Eylant [...] Als ick uyt wandelen gae, &c  
Bredero, G.A. | LIEDEKEN Als ik uit wandelen ga
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p463 [nr. 128]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl waer ick soo bemint als d'algoedighe Goon / [...] Als ick uyt wandelen gae  
Bredero, G.A.] / 't [...] | Dochters Liefdens Liedt Als ik uit wandelen ga
VMinneg1622 ([1622]), f14r [nr. 27]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO ghy heyloose schyn,, vol vuyle quaet / Hoe [...] Nu leef ick int verdriet  
Voskuyl, M.P.] / t'Verkeert haest [naamspreuk] Als ik uit wandelen ga
VMinneg1622 ([1622]), f27v [nr. 54]
.3A.3B.3A.3B.6C.6C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Mensch, o edel mensch, opent eens u verstant, / [...]  
A.I. | Een gheestelijck [...] Als ik uit wandelen ga (ZIE OOK)
Parnassus1623 (1623), p15 [nr. 7]
.6A.3B.3A.3A.3A.3C.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDit lang (door zieckt vertraeght) rijm werckjen [...] Nu leef ick in verdriet in, &c  
Camphuysen, D.R. | d'Autheur aen N.N. Als ik uit wandelen ga
Camphuysen SR1624 (1624), p31 [nr. 19]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie 't al, met reden, eyscht, dien moet m' oock [...] [ELDERS (1):] Als ick uyt wand'len gae  
Camphuysen, D.R. | [De Wijze Coopman] V Als ik uit wandelen ga
Camphuysen SR1624 (1624), p54 [nr. 33]
.6a.6B.6a.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't En is niet alletijdt van vreuchde, datmen [...] [ELDERS (1):] Dit langh door zieckt [...]  
Camphuysen, D.R. | Christelijcke [...] Als ik uit wandelen ga
Camphuysen SR1624 (1624), p147 [nr. 82]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn vriendt, die van my eyscht dat ick mijn [...] Nu leef ick in etc   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Wel-Rymens Wet. I. [...] Als ik uit wandelen ga
Camphuysen SR1624 (1624), p170 [nr. 91] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Imagineert en denckt, / Ghy om verheught te zijn vande Engelsche Min  
Het een en vijftighste Liedeken Als ik uit wandelen ga
RijperLb1624 (1624), p114 [nr. 51]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPeynsen gheeft my verlanck / Naer U mijn lieve vrient O jonghe domme jeucht  
1. Als ik uit wandelen ga
Clock Lb1625 (1625), fFff6r [nr. 422]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGebakeloerd nu is myn lieve popje kleen, / Myn [...] Wat baet u de voochdy van &c  
Hemert, B. van / [...] | Wiech-liedt Als ik uit wandelen ga
Minneplicht1625 (1625[-1626]), fN1v [nr. 38]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mensch o edel mensch / Opent eens u verstant  
Een ander Als ik uit wandelen ga
KlPrieelGM1625 ([1625?][voor 1643]), p172 [nr. 79]
.3A.3B.3C.3B.3B.3B.3B.3BGeluckig is het Land,, / Dat God den Heer beschermt,, Op de Engelsche min   muzieknoot 
Valerius, A. Als ik uit wandelen ga
Valerius NGK1968(1626) (1626), p157 [nr. 43] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Al waer ick soo bemindt als d'algoedighe Goon, / [...] Als ick uyt wandelen gae  
Bredero, G.A.] / 'tKan verkeeren Als ik uit wandelen ga
AmDoelenvreugd1627 (1627), p6 [nr. 4]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest welkom Harderin / Van uwen Harder nuw Als ick uyt wand'len gae  
Campanus, M. | Pastorale [...] Als ik uit wandelen ga
AmPegasus1627 (1627), p22 [nr. 16]
.3A.3B.3A.3B.6C.1D.1D.1D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte