Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

La Durette

De oudste vindplaats van deze Franse air de cour is in Bataille (1609) bij een lied voor zangstem en luit. Een jaar later wordt de melodie toegeschreven aan Pierre Guedron die in 1614 een vierstemmige zetting op de melodie publiceerde. Direct daarop treffen we in Nederlandse liedboeken de eerste contrafacten op deze melodie aan, die zeker tot halverwege de 17e eeuw een grote mate van populariteit geniet.

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanBelle qui m'avez blessé d'un trait si doux / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Guédron, Pierre] La Durette
Bataille Airs(2)1609 (1609), f69v [nr. 71]
6A.4A.5B.3BNymphe, die my wont met eenen schicht seer soet / [...] Och mocht ick een sien, Het eynde van mijn smert  
Liet La Durette
Wellens VJ1612 (1612), p93 [nr. 54]
6A.4A.5B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mijn toeverlaet, troost u: claeght niet so seer [...] Op de selve voys  
RESPONCE La Durette
Wellens VJ1612 (1612), p93 [nr. 55]
6A.4A.5B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoone die mijn hert en ziele heeft ghewont, / [...] Belle qui m'avez blessé, &c.  
La Durette
Apollo1615 (1615), p31 [nr. 25]
6A.4A 5B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn hert laet vryheyt varen, / 'T beschermen is te laet La Durette  
La Durette
Apollo1615 (1615), p32 [nr. 27]
.3a.3B 4B.3a.3C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Hemel hooch verheven / Met sijn klaerheden schoon Belle qui m'ave blessé, &c.  
(...) dit volghende Liedeken (...) haer daer naer [...] La Durette
Ruisenberg Flora1615 (1615), p22 [nr. 6]
.3a.3B.4B.3a.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet hoe het gesicht van u lieflyck aenschijn / [...] Belle que m'avez blessé  
Amoureus Lied La Durette
Colevelt Lh1619 (1619), 31 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaestmael lach ick in dromen, / Aldaer ick lach [...] Van Courante la Durette  
La Durette
Jeugdspiegel1620 ([1620 ca.]), p135 [nr. 48]
.3a.3B.4B.3a.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeny Dieu, o mon ame / Beny ton Creäteur la Durette:   muzieknoot 
De la confiance, qu'a l'ame vertüeuse en la [...] La Durette
Alouette(2)1621 (1621), p366 [nr. 156]
.3a.3B.4B.3a.3C 4CNu Bruygom schilt [schalt?] vry uyt / U [...] La Durette (laatste strofe)  
Starter, J.J. | Bruydt-lofs Gesangh [...] La Durette
Starter FL1621 (1621), p91 [nr. 29]
.3A.5A.2B.2B.4B.1c.1c.1D.1D.2D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Parl! en puyck der vrouwen! / En bloem van onse tijd! Belle qui m'ave blesse d'un traict, Ce doux. &c  
Bredero, G.A. | LIEDT La Durette
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p124 [nr. 26]
.3a.3B.4B 3a.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer een storm met eeren, / Met voordeel en [...] La Durette  
Bruylofts-Liedeken La Durette
Starter FL1623 ([1623 ca.]), p193 [nr. 62]
.3a.3B.4B.3a.3C.3CWat cierdt ghy, Christen-vrouwen, 't geen doch [...] La Durette   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Cieraedt der Vrouwen La Durette
Camphuysen SR1624 (1624), p166 [nr. 88] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Oorlogh, oorlogh blaesen, / D'ooghen vol van gloedt Belle qui m'avez blessé. &c  
Hooft, P.C.] La Durette
Minneplicht1625 (1625[-1626]), fI7r [nr. 16]
3a 3B.4B.2a.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat gedruis, wat drockheidt woelt 'er door het [...] [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | Rei van Joffren La Durette
Hooft Baeto1626 (1626), fE3v [nr. 4]
6A.4B 6A.4B 5C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Bitter droeve klachten, / Ysselijck geween, Ballet La durette   muzieknoot 
Valerius, A. La Durette
Valerius NGK1968(1626) (1626), p20 [nr. 3] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Al wat den mensch bejegent / Ist ongeval of druck, Courante durette   muzieknoot 
Valerius, A. La Durette
Valerius NGK1968(1626) (1626), p118 [nr. 34] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Waer streckt, Laura, Goddinne, / U spoedige gangh [...] La Durette  
Robbertsen, J. La Durette
AmPegasus1627 (1627), p130 [nr. 91]
.3a.3B.4B.3a.3C,4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer een storm met eeren / Met voordeel en met kleen La Durette  
La Durette
HartenJacht1627 (1627), p30 [nr. 38]
.3a.3B.4B.3a.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch waer ick noeyt gheboren, / Soo sou dit groot [...] Courante Ladurette  
Ysermans, J. | LIEDEKEN. Tyter [...] La Durette
Ysermans TC1628 (1628), p114 [nr. 24]
.3a.3B.4B.3a.3B.4B.3a.3a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu schaepkens wilt u spoeijen / voort voort mijn [...] La durette  
La Durette
HsPaFC CFL_OBL-261 ([1628+][1634+?][1731]), fD2r [nr. 11]
.3a.3B.4B.3c.3D 4DBelle quy m'aves blesse dung trait sy doux / [...] [geen wijsaanduiding]  
La Durette La Durette
HsDHKB 74H19 ([16xx?][c. 1630?]), f23r [nr. 8]Met dat den claren morghen / In haren gheest op ghinck La durette   muzieknoot 
[Mechelen, Lucas [...] | Die Innighe: Hoe [...] La Durette
MechelenBrussel BRGU1631 (1631), p60 [nr. 25]
.3a.3B.4B.3a.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIndien den Echten zegen, / Des Chrisdoms werd bekend Fier ed'le Schoon Goddinne   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CXI. Dosis. DE PLEISTER La Durette
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p355 [nr. 113]
.3a.3B.4B.3a.3C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEy laet toch niet verdwijnen / Den aenghenamen dagh Fier edel schoon Goddin   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE CHRISTINA, [...] La Durette
Stalpart GJF1635 (1635), p705 [nr. 287]
.3a.3B.4B.3a.3C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnder wellusten alle / Een Beddeken vol vreught La Durette  
Mechelen, Lucas van] | De Godt- [...] La Durette
Mechelen CGV1639 (1639), p50 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat wilt ghy Slempers quisten: en teeren op u [...] La Durette   muzieknoot 
Pers, D.P. | Tegen de goed-verquisters La Durette
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p137 [nr. 66]
.6A.4A.6B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen nieuw sterr' is verschenen / Op 't Chaldeen Rijck Bel qui m'avez blessée   muzieknoot 
Bolognino, H. Guil. | Van de selve [...] La Durette
Bolognino GL1645 (1645), p72 [nr. 35]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn dien gy door gebeden / Noch te bewegen zijt La Durette  
Nooseman, J. La Durette
AmVrolijkheid1647 (1647), p168 [nr. 56]
.3a.3B.4B.3a.3C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe maet, die in de kleeden te houden is, bestaet [...] Gy wreede Harderinne   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Kleeds- Ghebruyck La Durette
Leeuw CPR1648 (1648), p249 [nr. 79]
6A.4A.5B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 46

first
next 16
last

tabelbreedte