Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

La foule d'Angleterre

Melodie bekend in Engeland onder namen als The Queen's Pantofle; Muscadin; Kempes moris; The Cherping of the Larke (instrumentale bronnen volgens concordantielijst van facs. van luitmanuscript te Yale, Beinecke Library, sign. Osborn fb7; ca 1630); Robin Hood and Guy of Gisborne (zie Chappell, Popular Music of the Olden Time, 1965, II p396). In Nederlandse liedbundels gebruikt als wijsaanduiding van 1610-1666, meestal als "Het vrijde een Waals Walinneken" of "De Engelse Fool", waaronder in Valerius1626 (waarin beide wijzen als alternatief worden genoemd) en Bredero GrLb1622 (waar "Het vrijde een Wals Walinneken" en "Van de Furiliere" kennelijk synoniem zijn). Zie ook Matter 1979, p126. Andere melodieën met een naam die doet denken aan "Engelse fool" staan in het luitboek van Thysius (HsThysius f396) en in HBoerenl(6)1700.

Internationale instrumentale bronnen volgens de genoemde concordantielijst:
Basel, p. 291: Chorea Anglica
Dd.9.33, f. 83v: [untitled]
Danzig, f. 26v: Englische Toy
Königsberg, f. 57v: Comedien Tantz
Leipzig II.6.15, p. 369: Klapper Tantz
Montbuysson, f. 2v: [untitled]
Nauclerus, f. 46r: Tantz / Proportio
Yale, Beinecke Library, sign. Osborn fb7, f. 89v. The Queenes Pantophle.
Valerius, p.33: Op de Engelsche Foulle. Of: Walsch Wallinneken.
cf. Dallis, p. 71: passemezo d'angleterre
Euing, f. 29v: [untitled]
Westminster 105, f. 1v: [untitled]
Phalèse, Theatrum Musicum 1563, f. 64r: Passemezo
Robinson 1603, sig. Iiir: A Toy
Cognate for cittern: Dd.4.23, f. 6v, Mr Phs toy. For keyboard: Eysbock, f. 31r, En[g]lender dans; FVB, p. 37, Muscadin; FVB, p. 410, Muscadin Giles Farnaby; Lynar, pp. 268-70, Kempes moris mr Geilles Farnabi Backeler in de Musick. For violin: Playford 1651, p. 26, The Cherping of the Larke. Instrumental ensemble a 2: Playford 1662, p. 206.

Er zijn verschillende melodieën met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
sorteer op volgnummer van de melodie

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanLa Foule d'Engleterre [instr.] La Foule d'Engleterre   muzieknoot 
La foule d'Angleterre (3)
HsThysius (1595-1630), f396r [nr. 716][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
La foule d'Angleterre (3)
HsThysius (1595-1630), f396r [nr. 717]Ritslent haeghien, melt ick bidt / Wanneer mijn [...] T'wals Waelinneken  
La foule d'Angleterre
Bloemhof1610 (1610), p86 [nr. 57]
a b a b c c a bIck moet mijnen lust wat blusschen / Te loven u [...] Van de Enghelsche Foille  
Sendt Godt u troost van boven, Wilt hem met dit [...] La foule d'Angleterre
Spoelberch GD1610 (1610), p50 [nr. 31]Ick moet mijnen lust wat blussen / Te loven u, [...] Van d'Enghelsche foule  
Spoelberch, Willem van] | LXXIII La foule d'Angleterre
Paradijs GV1617 (1617), p144 [nr. 73]
.4a.4B.3a.3B.2B.2B.3BHelpt my nu componeren, / Rethorica divijn De Enghelsche Foille   muzieknoot 
Een nieu liedeken [...] Ter eeren van de H. [...] La foule d'Angleterre (5)
Pretere GPW(4)1619 (1619), p8 [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B 3c 3c.3BHoe lustigh is 't te spreken / Met verstandighe Lie'n! Ick kan nu niet bedwinghen mijn uytgelaten [...]  
Bredero, G.A. La foule d'Angleterre
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p270 [nr. 69]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie sou hem niet verblyen / In u aenschijn verheught Van de Furiliere  
Bredero, G.A. | AMOUREUS-NIEU-LIEDT La foule d'Angleterre
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p358 [nr. 95]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenK'en kan u niet bedwinghen / Mijn uytghelaten vreucht Het vryde een Wals Walinneken  
Bredero, G.A. | EEN NIEU LIEDEKEN La foule d'Angleterre
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p493 [nr. 138]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet hoe het wicht syn Sluyertje / Mijn voor de [...] Het was een Wals Walinnetgen  
La foule d'Angleterre
VMinneg1622 ([1622]), f48r [nr. 88]
.4A.3B.4A.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet sang en spel, tambour en fluyt, / Nu [...] Op de Engelse Foulle   muzieknoot 
Valerius, A. La foule d'Angleterre (1)
Valerius NGK1968(1626) (1626), p33 [nr. 8] txt transcr.Mijn hert' wenscht op te breken! o Liefde [...] Van d' Enghelsche fouelle   muzieknoot 
[Mechelen, Lucas [...] | Die Begheerighe: [...] La foule d'Angleterre
MechelenBrussel BRGU1631 (1631), p108 [nr. 45]
.3a.3B.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet hoe het wicht sijn Sluijertje / Mijn voor de [...] Het was een Wals Waellinnetjen  
La foule d'Angleterre
AmRommelz1651 ([1650+]), p76 [nr. 52]
.4A.3B.4A.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenThe Cherping of the Larke [instr.] The Cherping of the Larke   muzieknoot 
La foule d'Angleterre (1)
Playford EDM1651 (1651), p26 [nr. 26]Vader wilt hun 't quaet vergheven, / Dats' hebben [...] Myn herte wenscht om te breken  
Ander Liedeken, vande Seven Woorden, die onsen [...] La foule d'Angleterre
SpeelhofLG1666 (1666), [p94] [nr. 78]
4a.3B.3a.3B.3a.3C.3C471 [instr.] Engelsche foly   muzieknoot 
471 La foule d'Angleterre (2)
HBoerenl Roger(6)1711 ([1711 ca.]), p24 [nr. 85] transcr.58 [instr.] Engelse foelie   muzieknoot 
58 La foule d'Angleterre (4)
HsVäxjöSB ([begin 18e eeuw]), f150v [nr. 58] transcr.12 [instr.] De Engelse Follie   muzieknoot 
12 La foule d'Angleterre (4)
ContraDansen1735 ([1735 ca. ?]), p10 [nr. 12] transcr.D' Engelsche folie [instr.] D' Engelsche folie   muzieknoot 
La foule d'Angleterre (1)
HsLeuvUB P206D ([17xx]), f30r [nr. 95]No305 [instr.] de Engelse Foeli   muzieknoot 
No305 La foule d'Angleterre (4)
HsVolksmelodieën (1755-1773), [p126] [nr. 302] transcr.249 [instr.] De Engelsche Foeli   muzieknoot 
249 La foule d'Angleterre (4)
NiHSchouwburg(5)1760 ([1760]), p10 [nr. 37] transcr.Laet sang en spel, tambour en fluyt, / Nu [...] Op de Engelsche Foulle   muzieknoot 
Petri, W.] / [...] | Laet sang en spel La foule d'Angleterre (1)
Coers Lb(4)1901 ([1901/1902 ca.]), p100 [nr. 64]Laet sang en spel, tambour en fluyt / nu klincken [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, a.] | 439. Laet sang en [...] La foule d'Angleterre (1)
Van Duyse (1903-1908), II, p1686 [nr. 987]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet sang en spel, tambour en fluyt, / Nu [...] Op de Engelsche Foulle   muzieknoot 
Valerius, A.] / [...] | Laet sang en spel La foule d'Angleterre (1)
Coers LGN1920 ([1904?-1936?]), 015: p11Laet sang en spel, tambour en fluijt / Nu [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A.] | 33. LAET SANG EN [...] La foule d'Angleterre (1)
Lange NeVolksldb(2)1913 (1913), p71 [nr. 33]Laet sang en spel, tambour en fluyt, / Nu [...] Op de Engelsche Foulle  
Valerius, A.] La foule d'Angleterre (1)
Scheurleer VV(1)1914 (1914), p1 [nr. 1]Laat zang en spel, tamboer en fluit / nu klinken [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A.] | LAAT ZANG EN SPEL [...] La foule d'Angleterre (1)
Wolsey JanPierewiet1936 ([1933-1939]), p156 [nr. 117]Laet sang en spel, tambour en fluyt / Nu klincken [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A.] | 112. Laet sang en spel La foule d'Angleterre (1)
VeldkampBoer Kun1938 (1938), p156 [nr. 113]XIX [instr.] Muscadin   muzieknoot 
XIX La foule d'Angleterre (1)
HsFitzwilliam VB1963(1609) (1963 en 1899 [1609-1619 ca.]), 1p74 [nr. 19][CCXCIII.] [instr.] Muscadin   muzieknoot 
Farnaby, Giles | [CCXCIII.] La foule d'Angleterre (1)
HsFitzwilliam VB1963(1609) (1963 en 1899 [1609-1619 ca.]), 2p481 [nr. 184]


tabelbreedte