Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

La marine

De melodie "La marine" komt onder meer voor met de benamingen "Franse mars", "Trompet marin" en "Sa trompen en trompette". In Playford (1657) vinden we onderhavige melodie als "The duke of Lorrain's March".

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAch Casandere uytverkooren, / Zedenrijke zoete maagd Trommen en Trompetten  
Vryagie tusschen Polines en Casandre La marine
HaLapmantje1666 ([1665+]), p53 [nr. 24]
4a 4B 4B.4a 4a 3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl zijt ghy dwaes ontvloghen, / Des werelts [...] Trompet maryn  
Teghen den Duyvel La marine
SpeelhofLG1666 (1666), p8 [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.2d 1C 1C 1C.2d 1CGodt sprack, 't en zy ghy aen kinders wort [...] Trompet maryn  
Van 't Verstandt, ende eyghen goet duncken, [...] La marine
SpeelhofLG1666 (1666), p13 [nr. 11]
.5A.5A.4B.4BSoo ghy wilt in ruste leven, / Ende sussen al 't [...] Trompet maryn  
Vanden derden inwendighen strydt der Zielen, [...] La marine
SpeelhofLG1666 (1666), p14 [nr. 12]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 1E 1E 1E.3DEy desen dicken, vetten vos, al schijnt hy plomp, [...] Trompet maryn  
Vanden Vos der Gulsigheyt La marine
SpeelhofLG1666 (1666), p18 [nr. 16]
.4A.3B.4A.3B.3C.3C 2d 2d 2CLieve kindt ghy moet leeren, altijdt op alle [...] Trompet maryn  
Den Enghel leert synen Discipel, hoe hy in't [...] La marine
SpeelhofLG1666 (1666), p30 [nr. 28]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3DEylaes! den dagh is verkeert nu in den nacht, / [...] Trompet Maryn  
Den Discipel hem vindende in dorrigheyt, inde [...] La marine
SpeelhofLG1666 (1666), p35 [nr. 32]
.5A.5A.4B.4BGodt haet altijt seer de sonden, / Want men [...] Trompet maryn  
Den goeden Enghel, verclaert hebbende het [...] La marine
SpeelhofLG1666 (1666), p61 [nr. 50]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DAbr'am door Godt hoogh verheven, / Om een vrucht [...] Trompet maryn  
Den thiensten Vleughel is, van't Ghebedt, t'welck [...] La marine
SpeelhofLG1666 (1666), p70 [nr. 59]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 1E 1E 1E.3D 1E 1E 1E,3DO Godt van Godt ghecomen, o Hooghste Majesteyt, / [...] Trompet Maryn  
De suyver Engelen, en d'onnoosele kleene [...] La marine
SpeelhofLG1666 (1666), [p77] [nr. 65]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.1d 2C 1C 1C.1d 2CO Edel Heeren weest ghegroet, willecom moet gh'al [...] Trompet maryn  
De herders wel ghemoet zynde, ende hebbende voor [...] La marine
SpeelhofLG1666 (1666), [p83] [nr. 70]
.7A.7A.3B.3B 2c 2c 2BLieve kinders siet ick buyghe, / Om te dwaen u [...] Trompet maryn  
Vanden Adieu, en het Scheyden der Apostelen, in't [...] La marine
SpeelhofLG1666 (1666), [p89] [nr. 74]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 1E 1E 1E.3D 1E 1E 1E.3DAdieu mijn Engelinne, / Adieu mijn toe-verlaet Troppe Triumphante  
La marine
MRozenknop1667 (1667), p46 [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D 2c 2c 2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiefste van mijn herte / Voor wie dat ick lij Troppe Triumphante  
La marine
MRozenknop1667 (1667), p69 [nr. 37]
3a 3B 3a.3B 3c,3D 2c 2c 2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons gaen aen-bidden 't Heyligh SACRAMENT, / [...] Troupe Triumphante  
Bellemans, Daniël La marine
Bellemans CJ1670 (1670), p1 [nr. 1]
6A 6A 6B 2c 2c 2BWat een' groote blydtschap, wat een' vreught is [...] Troupe Triumphante  
Bellemans, Daniël | TRIUMPH-LIEDT La marine
Bellemans CJ1670 (1670), p16 [nr. 6]
6A 6A 6B 2c 2c 2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Soo-men den Verwinnaer oyt met een nieuw Liedt / [...] Troupe Triumphante  
Bellemans, Daniël | TRIUMPH-LIEDT, [...] La marine
Bellemans CJ1670 (1670), p148 [nr. 61]
6A 6A 6B 2c 2c 2BHeel Londen was in roeren, / Den Koningh seer ontstelt Sa Trompen en Trompetten, &c.  
Victory-Liedt, By de Vloot der Heeren Staten, [...] La marine
NiRommelzootje1670 (1670), p1 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C 2D 2D 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSa, trompen en trompetten! / Blaest op een goude Toon De Franse Mars  
Vande Heer Tromp La marine
NiRommelzootje1670 (1670), p8 [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C 2d 2d 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat een groote vreugde siet men in het lant / Nu [...] Trompet Marin  
Van de Vrede La marine
NiRommelzootje1670 (1670), p24 [nr. 6]
6A 6A 3B 3B 2c 2c 2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat voor groote blijdschap, onder al de liên / [...] Trompet Marin  
Op de Huldigingh van Carel de tweede, Coning van [...] La marine
NiRommelzootje1670 (1670), p88 [nr. 17]
6A 6A 6B 2c 2c 2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenYemandt te gast ontbooden / Op Maeltijt, bruylofs-Feest Sa Trompen en Trompetten  
noch vreest, noch [...] | Vochts-Gesangh La marine
NiRommelzootje1670 (1670), p110 [nr. 21]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C 2d 2d.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTwe liefkens t'samen minnen / By Godt geacht wert groot Sa Trompen en Trompetten  
[Drie-voysig Bruylofts-Liedt] TWEEDE La marine
NiRommelzootje1670 (1670), p125 [nr. 24b]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C 2d 2d 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSa, Trompen en Trompetten! / Blaes op een goude Toon Fransche Mars  
Bruylofs-Liedeken van d'Heer Tromp La marine
NeptZeewagen1671 (1671), p41 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.4C.3C 2d.2d 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenYemant te gast ontbooden / Op Maeltijt, Bruylofs-Feest Sa Trompen en Trompetten, &c.  
Vochts-Gesangh La marine
NeptZeewagen1671 (1671), p72 [nr. 49]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C 2d 2d 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTwee Liefkens t'samen minnen / By Godt geacht [...] Sa Trompen en Trompetten  
Noch vreest noch [...] | Drie-Voysig [...] La marine
NeptZeewagen1671 (1671), p77 [nr. 51b]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C 2d 2d 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDronckaerts Lichtmissen / Sta wat by malkaer Trompen en Trompetten  
Van 't Schip Reyn uyt La marine
NeptZeewagen1671 (1671), p80 [nr. 53]
3a 3B 3a 3B 3C.3C 2d 2d 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeel Londen was in roeren, / Den Koningh seer ontstelt Sa Trompen en Trompetten  
Victory-Liedt, Op de Vloot der Heeren Staten [...] La marine
NeptZeewagen1671 (1671), p87 [nr. 56]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C 2d 2d 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat een groote vreughde, / Siet men in het landt Trompet Marin  
Van de VREEDE La marine
NeptZeewagen1671 (1671), p89 [nr. 57]
3a 3B 3a 3B 3C 3C 2d 2d 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeel Londen was in roeren / Den Coningh seer ontstelt Sa Trompen en Trompetten.  
La marine
HlLeeuwerikje1672 (1672), p95 [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C 2d 2d 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 174

first
next 30
last

tabelbreedte