Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

La princesseEr zijn verschillende melodieën met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAltoos is het weeraan, trouwt, / Dus in't lange [...] La nouelle Princesse  
Questiers, D. | Verlooren Arbeidt La princesse
AmMengelmoes1658 (1658), p94 [nr. 32]
4A 4b 4A,3C,3C.4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Hemel, hoe kan 't zijn! / Dat een Juffer door [...] la Princesse  
La princesse
ApSnaren1664 (1664), p3 [nr. 2]
.3A 4b 4A.3C 4C 4b 4CSoete Nimphe die mijn hert / Hout gekluystert [...] La Princesse  
MINNE-SUCHT La princesse
ApSnaren1664 (1664), p182 [nr. 48]
4A 4b 4A 4C.3C 4b 4CGeest-rijcke jeught hoort met vlijt / Hoe de [...] Si javois les Cheveuz blond, &c.  
GHESANGH La princesse
Bie GK1662 (1661-1662), p31 [nr. 2]
4A 4b 4A.3C 4C 4D 4DWel hoe dus mijn waarste lief? / Wat bejeegent [...] Princesse Nouvelle  
Blasius, J. | Jaloesy La princesse
Blasius FK1663 (1663), p166 [nr. 56]
4A 4b 4A 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEylaes ick moet beweenen, / Mijn druck en tegenspoet Sa Princesse  
Een Nieuw Amoreus Minne Liedt, La princesse
Botschuitje1681 (1681), p27 [nr. 15]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoen dey goen dey Laen Vrouw, / Hier bring ik yo [...] La Princes  
T'Samen-Spraak La princesse
Brongersma BrSw1686 (1686), p156 [nr. 34]
4A 4b 4A 4C 4C 4D 4DWeest ghegroet Maria reyn, / Niemant en can u vol [...] La Princesse  
Liedeken op den Ave Maria La princesse
ChrDoolhof1663 (1663), p86 [nr. 24]
4A 4b 4A.3C.4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenErmgaart wuft en dartel dier, / Die door bossen, [...] La Princesse nouvelle  
Dullaert, J. La princesse
ClioCiter1669 (1669), p39 [nr. 14]
4A 4b 4A 4C 4C 4b 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDianier, mijn tweede ziel, / Open toch u boesems koffer La Princesse de Nouvelle  
Oort, F. van] La princesse
Elzevier LA1667 (1667), p82 [nr. 11]
4A 4b 4A 4C 4C 4b 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPhillis! quand j'aimois vos jeux / Vos appas, & [...] La Princesse  
à la Meme La princesse
Focquenbroch AW(2)1766 (1766), p238 [nr. 60]
4A 4b 4A 4C 4C 4D 4DO Maria weerde Maeght, / Siet ick kom u hier begroeten Silvia roem weerder Maeght hoe behaeght ghy [...]  
Gavre, Johanna de | Een nieuw [...] La princesse
Gavre GM1678 (1678), p162 [nr. 47]
4A 4b 4A 4C 4b 4C.3d 4E 4d 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBroeders laet ons verblyden, / Nu wy dit weten klaer Eylaes ick moet beweenen, &c.  
Het ses-en-veertichste Liedt, Van de hope der [...] La princesse
GKruidhofken1631 (1631), p123 [nr. 46]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEylaes! ick mach beclaghen / Mijn druck, mijn [...] Eylaes ick mach bewenen  
Aenspraeck ons Heeren Jesu Christ hanghende aen [...] La princesse
GLusthof1632 (1632), p92 [nr. 37]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPhilida mijn troost en leven / Ik heb u mijn hert [...] La Princesse  
La princesse
HaNachtegaal1659 (1659), p247 [nr. 90]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWEL op mijn Luyt wilt singen, / Laet door de [...] La Princesse  
Heemskerck, Johan van] | LIEDEKEN La princesse
Heemskerck MK1622 (1622), [p208] [nr. 4]
.3a.3a.3B.4B.4C.4C.2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenS'j'avoit les cheveux Blond / Plus de poudre et [...] La Princesse  
Chanson La princesse
HsChansAmour1650 ([1650 ca.]), f8r [nr. 4]
.3A 4b.4A 3C.3C.3D.3DObjet charmant et doux / Je vous jure par vous mesme La Princesse  
La princesse
HsChansAmour1650 ([1650 ca.]), f14v [nr. 9]
.3A 4b,5A.3C.3C 4D 4DAdieux Philis ick gae / U onvolmaeckte weelde La Princesse  
Chanson nouvelle La princesse
HsChansAmour1650 ([1650 ca.]), f35v [nr. 26]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3DEylaes! ick mach beclaghen / Mijn druck, mijn [...] Eylaes ick mach bewenen  
IV. Aen-spraeck ons Heeren Jesu Christi hanghende [...] La princesse
LBloemenhof1660 (1660), p132 [nr. 67]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.2D 4DPhilis als gy eens besiet / Uw volmaaktheyt in [...] La Princesse  
Schoonheyts spiegel La princesse
Lentebloem1682 (1682), p53 [nr. 18]
4A 4b 4A.3C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeet ghy hoe ick my vondt, / Daer ick ghetoghen stondt La Princesse  
Mechelen, Lucas van] | De [...] La princesse
Mechelen CGV1639 (1639), p23 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet hongherigh ghemoedt / Eertijds naer t' [...] La Princesse  
Mechelen, Lucas van] | De [...] La princesse
Mechelen CGV1639 (1639), p143 [nr. 59]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAensiet, mijn Godt, mijn hert', nemt acht op [...] La Princesse   muzieknoot 
[Mechelen, Lucas [...] | Die Begheerighe: [...] La princesse
MechelenBrussel BRGU1631 (1631), p41 [nr. 17]
.3A.3A.3B.3B.4C.4C.2D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel op mijn Luyt, wilt singen, / Laet door de [...] La Princesse &c  
[Heemskerck, J. van] La princesse
MRozenknop1667 (1667), p101 [nr. 54]
.3a.3a.3B.4B.4C.4C.2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVriendinne zijt ghegroet / Wy zijn hier op den voet Aensiet mijn Godt mijn hert  
Mys, Joannes | De begeerighe met [...] La princesse
Mys GP1675 (1675), p186 [nr. 58]
.3A.3A.3B.3B.4C.4C.2D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Min: o wreede Minne / Wat zijt ghy stuurs van aert La Princesse  
Colevelt, J.J.] | Amoureus-Liedt La princesse
NedDoelenvreugd1627 (1627), p16 [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe soo dertel, ydel Jeught. / Hoe is 't herte, [...] La Princesse  
Placker, Chr. de | Van de [...] La princesse
Placker EvLeeuwerik(2)1682 (1682), p258 [nr. 205]
4A 2b 2b 4A.3C 4C 4D 4DKon Raphels zoon de mommery / In 's menschen [...] Waar allezints d' eenvoudigheid  
Vander Christenen schijn-heiligheid, dienende tot [...] La princesse
Stapel LusthofZ1681 (1681), p318 [nr. 136]
.4A.4A.2b.2b.3A.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSilvia Roemwaerde Maeght,, Hoe behaeght / Ghy my [...] La Princersse  
Wolsschaten, [...] | Pastorel. Tusschen [...] La princesse
Wolsschaten AL1661 (1661), p113 [nr. 31]
4A 2A.2b.2b.3C 4C 4D 4D
txt


tabelbreedte