Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scan



Doet u Intrey, gy geesten exsoelent, / By [...] Op de wise alst begint  
Camerata Trajectina [...] | Doet u Intrey, gy [...] Zoet Robbertje audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 1
txt



Bemuert prieel, / Daer god was in ontfanghen, Ick segghe adieu  
Anna Bijns (tekst); [...] | Bemuert prieel Ik zeg adieu audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 2
txt



Comt Rethorijckers, wilt ontdecken, / Ons (u) [...] Brande S. Job  
Camerata Trajectina [...] | Comt Rhetorijckers [...] In Babylon met onverstand audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 3
txt



Hier zijn drie lichte geladen, / Wi brenghen u den mey, [geen wijsaanduiding]  
Nico van der Meel [...] | Hier zijn drie [...] Hier zijn drie licht geladen audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 4
txt



Wy moghen wel loven en dancken den tijt, / Die [...] [geen wijsaanduiding]  
Camerata Trajectina [...] | Wy moghen wel loven [...] Helaas ik arm ellendig wijf audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 5
txt



Ick weet een vrouken amoureus, / Die ic met [...] [geen wijsaanduiding]  
Louis Peter Grijp [...] | Ick weet een [...] Ik weet een vrouwtje amoureus audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 6
txt



Ic weet een vrouken amoreus, / Die ic van herten [...] [geen wijsaanduiding]  
G. Forster [...] | Ic weet een vrouken [...] Ik weet een vrouwtje amoureus audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 7
txt



Den winter comt aen, den mey is uut, / Die [...] [geen wijsaanduiding]  
Camerata Trajectina [...] | Den winter comt [...] Ik heb de wereld zeer bemind audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 8
txt



Rijc God hoe moet ick treuren, / Vol drux en vol [...] [geen wijsaanduiding]  
Matthijs de [...] | Rijc God hoe moet [...] Rijke God hoe moet ik treuren audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 9
txt



Ick vrijdd' een vraukin alsoo fijn / En droech [...] [geen wijsaanduiding]  
Matthijs de [...] | Ick vrijdd' een [...] Ik vrijde een vrouwtje audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 10
txt



Tant que vivray, / zo bem ick noch niet doodt, [geen wijsaanduiding]  
Eduard de Dene [...] | Tant que vivray, zo [...] Tant que vivrai audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 11
txt



Brande Angloise [instr.] Brande Angloise  
Camerata Trajectina [...] | Brande Angloise Branle anglais audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 12



Galiaerde brave [instr.] Galiaerde brave  
Camerata Trajectina [...] | Galiaerde brave Belle qui me vas martirant audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 13



Alemande Terrouan [instr.] Alemande Terouan  
Camerata Trajectina [...] | Alemande Terrouan Allemande Terwaan audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 14



Weerdinneke ontsteict ons een vul vat, / En [...] [geen wijsaanduiding]  
Eduard de Dene [...] | Weerdinneken [...] J'ai vu le cerf du bois saillir audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 15
txt



Rijst uit den slape die sijt beswaert, / Verblijt [...] [geen wijsaanduiding]  
Camerata Trajectina [...] | Rijst uit den slape [...] Rijs uit de slaap die zijt bezwaard audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 16
txt



Ghelijc den dach hem baert, / Diet al verclaert [geen wijsaanduiding]  
W. van Haecht? [...] | Ghelijc den dach [...] Gelijk de dag hem baart audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 17
txt



Weest al verblijt,, tot vre u paert / Eel [...] [geen wijsaanduiding]  
Nico van der Meel [...] | De wesp int hoot Noble Fransoos audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 18
txt



Aerdighe gheesten, die ter feesten, / hier sijt [...] [geen wijsaanduiding]  
Louis Peter Grijp [...] | Aerdighe gheesten, [...] Aardige geesten die ter feest audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 19
txt



Allemande Havere, met tripla [instr.] [geen wijsaanduiding]  
Camerata Trajectina [...] | Allemande Havere, [...] Allemande du court audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 20



Mocht ick geluck verwerven [instr.] Mocht ick geluck verwerven  
Camerata Trajectina [...] | Mocht ick geluck [...] Mocht ik geluk verwerven audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 21



Ick peyns om een persoone [instr.] Ick peyns om een persoone  
Camerata Trajectina [...] | Ick peyns om een persoone Ik peins om een persoon audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 22



Aerdigh vrymoedigh,, vat, / Vroomste divyne,, mijne, Cupido Heere fel  
Pieter Leenaerts [...] | Aerdigh vrymoedigh,, vat Allemande de Spiers audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 23
txt



Poisoenich strael, Dootlick fenijn,, / Gepijn, [...] [geen wijsaanduiding]  
Pieter Leenaerts [...] | Poisoenich strael, [...] Minzame grond audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 24
txt



Cederboom jeughdich groen,, plantsoen, / [...] Go fro my window  
Pieter Leenaerts [...] | Cederboom jeughdich [...] Go from my window audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 25
txt


25 resultaten

tabelbreedte