Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Laatstmaal ging ik spanserenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanLaest mael ginck Ick spaenseere / Twas op een [...] Alst begint  
Laatstmaal ging ik spanseren
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f53r [nr. 46]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
txtOe schoene maecht gepreesen / Gij sit mijn [...] lest mael ginck Ick spanseere twas op een [...]  
Laatstmaal ging ik spanseren
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f77v [nr. 65]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
txtMet veenes straelen fel ben Ick duerwont / Altoos [...] alst begint  
Laatstmaal ging ik spanseren
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f118v [nr. 92]
.3A.2B.3A.2B.2C.2C.3D.2C.2C.3D
txtMascarade Englesa [instr.] Mascarade Englesa   muzieknoot 
Laatstmaal ging ik spanseren
HsThysius (1595-1630), f398v [nr. 724]Als ick scheyden moet / En van u zyn absent engelschen mascerade  
Een nieuw Liedeken Laatstmaal ging ik spanseren
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f59v [nr. 43]
3A.3B.3A.3B.2C.2C.3B
txtMinsaem soete natuere, / Die my contrarieert Laestmael ginck ick spasseren   muzieknoot 
Lenaerts vander [...] | Een ander Laatstmaal ging ik spanseren
LenaertsvanderGoes Druiventros1602 (1602), p128 [nr. 66]
.3a.3B.3a.3B.1c 1D.1c 1D.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDiana reyn, die gingh om baden haer van maskoraed' angloys,, niet boys  
Elck kan falen [...] | Een nieu lied op de [...] Laatstmaal ging ik spanseren
NLusthof1602 (1602), 1p41 [nr. 31]
.2A.3B.2A.3B.2C.2C.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon kint u lieflijck wesen,, soet d'Enghelsche Mascurad'  
Mathysz, H.] / Wie [...] | Nieuw Liedeken Laatstmaal ging ik spanseren
NLusthof1602 (1602), 1p71 [nr. 57]
.3a 1B.3C.3a 1B.3C.2D.2D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMen siet uytspruyten / Al in des Meys voorspoet vande Engelsche Masekerade  
Een Liedeken Laatstmaal ging ik spanseren
PrinsesseLb1605 (1605), p124 [=132] [nr. 100]
.2a.3B.2a.3B,2c,2c.3BAls ick scheyen moet / En van u zijn absent Op de voorgaende Voyse  
Een Amoureus Liedeken Laatstmaal ging ik spanseren
PrinsesseLb1605 (1605), p125 [=133] [nr. 101]
3A.3B.3A.3B.2C.2C.3B
txtEen bloemke schoon / Uut liefdd ick minne,, seer Diana reyn, Die ginck om baden haer  
Wellens, B.J.] / [...] | SANGH Laatstmaal ging ik spanseren
Wellens VJ1612 (1612), p32 [nr. 18]
.2A.2b 1C.2A.2b.1C.2D.2D.3E.2D.2D.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck bemin een soo soeten,, dier, / Soo vraeyen [...] Van d'Engelsche Mascurade  
Wellens, B.J.] / [...] | Mascurade, Van een [...] Laatstmaal ging ik spanseren
Wellens VJ1612 (1612), p94 [nr. 56]
.3a 1B.3C.3a 1B.3C.2D.2D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNajaden al, / Waerom vliet ghy soo licht Diana reyn, ect.  
Hoop saelgeert [...] | Bruylofts-Liet Laatstmaal ging ik spanseren
Wellens VJ1612 (1612), p129 [nr. 77]
.2A.3B.2A.3B.2C.2C.3D.2C.2C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Blomke schoon / Uut Liefd' ick minne,, seer Diana reyn, Die ghinc om baden haer  
Wellens, B.J.] / Verkiest 't Beste [naamspreuk] Laatstmaal ging ik spanseren
Jeugdspiegel1620 ([1620 ca.]), p91 [nr. 31]
.2A.2b.1C.2A.2b.1C.2D.2D.3C.2D.2D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRoem-waerde Bruyt, O lieffelijcke Maecht! Diana reyn die gingh om baden haer  
Starter, J.J.] / [...] | Bruylofts-liedeken Laatstmaal ging ik spanseren
Starter LH1620 ([1621, kort voor]), f62v [nr. 62]Deughdrijcke Bruyd, o alroem-waerde maeghd, / Ick [...] Diana reyn die gingh om baden haer  
Starter, J.J. | Trouw-Lieden, Ter [...] Laatstmaal ging ik spanseren
Starter FL1621 (1621), p118 [nr. 43]
.5A.5A.2B.2B.3C.2D.2D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenD'erf-zonde, na dat leeren,, / De scholen van Calvijn Daer ik eens ging spanseren   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CXXXVI. Dosis. [...] Laatstmaal ging ik spanseren !
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p427 [nr. 138]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Maegt, die van Goods segen / En gratia was genaemt Daer ick eens gingh spanceren   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE ENGRATIA, [...] Laatstmaal ging ik spanseren
Stalpart GJF1635 (1635), p375 [nr. 146]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat d'edele memory / Des Magets Agrippijn Lestmael gingh ick spanceren  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE AGRIPPINA. [...] Laatstmaal ging ik spanseren
Stalpart GJF1635 (1635), p600 [nr. 244]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDeught-rijcke Bruydt, o! al-roem-waerde Maeght, / [...] Diana reyn die gingh om, &c  
Starter J.J | WENSCH-LIEDT, Aen [...] Laatstmaal ging ik spanseren
Zoeteboom KL1649 (1649), p347 [nr. 93]
.5A.5A.2B.2B.3C.2D.2D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMARIA schoon, veel schoonder als de Maen, / [...] Diana reyn, die gingh om baden haer   muzieknoot 
Swaen, G. de] | Opdraginge sijns [...] Laatstmaal ging ik spanseren
Swaen ZZT1655 (1655), p57 [nr. 30]
.5A.5A.2B.2B.3C.2D.2D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGehoude Lie'n, komt tot my allegae'r; / Ick [...] Diana reyn,, die gingh om &c   muzieknoot 
Swaen, G. de] | Nieuw-Jaers-Gift, [...] Laatstmaal ging ik spanseren
Swaen ZZT1655 (1655), p98 [nr. 54]
.5A.5A.2B.2B.3C.2D.2D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe woeste Zee, monsters machtigh rijck, / Noch 't [...] Diana reyn &c  
Maertsz, C. | 't Grootste [...] Laatstmaal ging ik spanseren
Maertsz SG1661 (1661), p281 [nr. 141]
.5A.5A.2B.2B.3C.2D.2D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGehoude Lie'n, komt tot my allegaer; / Ick wensch [...] Diana reyn,, die gingh om &c.   muzieknoot 
Swaen, G. de] | Aen de Gehoude Lieden Laatstmaal ging ik spanseren
Swaen ZZ1664 (1664), p20 [nr. 13]
.5A.5A.2B.2B.3C.2D.2D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch, ach mijn uytverkooren, / hoort eens u Dienaer aen Lestmael ging ick spanceeren  
Een t' Samen-spraeck tusschen een Jongman en een [...] Laatstmaal ging ik spanseren
HaJonker1717 (1717), p48 [nr. 29]
.3a.3B.3a.3B.3c,4c 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRas op mijn vrindinne, / en schoone Herderinne Lestmael ging ik Spanceeren  
Herders Minnelyk Mey-liedeken Laatstmaal ging ik spanseren
VrSpeelpop1730 (1730), p71 [nr. 50]Ach, ach! mijn Uytverkooren, / Hoord eens uw [...] Lestmaal gink ik spansseren  
Laatstmaal ging ik spanseren
Gaarkeuken1746 (1746-1747), 3p85 [nr. 123]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGehoude Lien, komt tot mij allegaer / Ik wens u [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Swaen, G. de] | VII. Op de [...] Laatstmaal ging ik spanseren
HsAengwarda1757 (1757), p208 [nr. 214]
.5A.5A.2B.2B.3C.2D.2D.3C


28 resultaten

tabelbreedte