Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Amarylletje mijn vriendin

Onderhavige melodie, ook wel aangeduid met "Dat men eens van drinken sprak" of "Engelse Woddecot" heeft inderdaad een Engelse oorsprong. Waarschijnlijk gaat de melodie terug op een 16e eeuwse Engelse morrisdans, "Woodycock" aldus Simpson 1966, 797. De oudste bron is mogelijk een klavierbewerking van Farnaby. Toch schijnt de melodie in Nederland bekender te zijn geweest dan in Engeland, mede dankzij de populair geworden tekst van Starter (Dat men eens van drinken sprak) waarop vele contrafacten zijn geschreven.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWaar dat kleyne Guytje blint,, g'lijckmen't [...] [geen wijsaanduiding]  
Bredero, G.A. | Elisabeth Amarylletje mijn vriendin
Bredero RA1616 (1616), p95 [nr. 2]
,4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDatmen eens van drincken spraeck Ick heb so men'gen droevigen tre, &c.  
Liedeken Amarylletje mijn vriendin
Starter LH1620 ([1621, kort voor]), f66v [nr. 66]Datmen eens van drinken spraeck, / Sou dat syn so [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Starter, J.J. | Drinck-Liedeken Amarylletje mijn vriendin
Starter FL1621 (1621), p99 [nr. 35]
,4A,4A,4B,4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu Jongelingen syt ghy kranck, / Dat ghy niet [...] Datmen eens van drincken spraeck  
Starter, J.J. | Op de selfde. Een [...] Amarylletje mijn vriendin
Starter FL1621 (1621), p121 [nr. 45]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer dat cleyne guytje blint / G'lijckmen 't [...] Datmen een reys van drincken spraeck, &c  
Bredero, G.A. | LIEDT Amarylletje mijn vriendin
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p145 [nr. 33]
,4A,4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJan Saly, Jan Saly, hoe dus verby / Wel Luytrust, [...] Ammerilletje myn vriendin  
Hooft, W.D. | Twee-spraeck [...] Amarylletje mijn vriendin
VMinneg1622 ([1622]), f10v [nr. 20]
4A 4A 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeght Venus minnelijcke Minnaers mijn / Waer dat [...] Ammerilletjen mijn vriendin  
Een voor al [naamspreuk] Amarylletje mijn vriendin
VMinneg1622 ([1622]), f18v [nr. 38]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeminde,, Larinde,, waer vind ick uw / Mijn [...] Als 't begint  
Amarylletje mijn vriendin ?
VMinneg1622 ([1622]), f22v [nr. 45]
.1a.1a.2B.1c.1c.2B.1D.1D.2E.1F.1F.2E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Moertjen ick bender soo sieck, so sieck / Dat [...] Ammerilletjen mijn vriendin  
Amarylletje mijn vriendin
VMinneg1622 ([1622]), f26v [nr. 52]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe kroon is niet zoo waerdt en zoet / Waer aen [...] ELDERS(3): Dat men eens van drincken sprack   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | [Christelijck [...] Amarylletje mijn vriendin
Camphuysen SR1624 (1624), p28 [nr. 16] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Is 't hoop van aerdtsch gemack of heyl / Dat u de [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | [Lijdzaemheydts [...] Amarylletje mijn vriendin (VAR)
Camphuysen SR1624 (1624), p134 [nr. 75] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Hemel, wat ick ginder sie! / 't Is een brave [...] Eerstmael gingh ick lanx de strand, &c.  
Westerbaan, J. Amarylletje mijn vriendin ?
Westerbaan MD1624 (1624), fB2v [nr. 1]
4A 4A.4B.4BCaartje wat heefter u hartje verlept, / Dat het [...] Amarilitge myn vriendin  
Hooft, P.C. Amarylletje mijn vriendin
Minneplicht1625 (1625[-1626]), fI3v [nr. 12]
4A 4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch schoone Maeght waer gaedy heen, / Datje dus [...] Amarilletje mijn Vriendin  
Pels (de Jonge), E. / Al met der tijt / Al met de tijd Amarylletje mijn vriendin
Pels LofCupido1626 (1626), p35 [nr. 5]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBatavia ghy syt de Bruyd / Daer al de Werelt is om uyt. Engels Woddecot   muzieknoot 
Valerius, A. Amarylletje mijn vriendin
Valerius NGK1968(1626) (1626), p198 [nr. 54] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Dat men nu eens van drincken spraeck / Waer dat [...] Ick heb soo menighen droevighen tree, &c.  
Gunst baerd nijd [naamspreuk] / Starter, J.J.] Amarylletje mijn vriendin
AmDoelenvreugd1627 (1627), p11 [nr. 12]
.4A 4A.4B,4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKlaertge wat heefter u hartge verlept / Dat het [...] Amarilletge mijn Vriendin  
Hooft, P.C.] Amarylletje mijn vriendin
HartenJacht1627 (1627), p20 [nr. 20]
4A 4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu Jonghelingen zijt ghy cranck / Dat ghy niet [...] Dat men nu eens van drincken sprack  
Starter, J.J.] Amarylletje mijn vriendin
HartenJacht1627 (1627), p34 [nr. 42]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoonste nimphien dat hier beneen / oijt des [...] Amarillitje Mijn Vrindin  
Amarylletje mijn vriendin
HsPaFC CFL_OBL-261 ([1628+][1634+?][1731]), fB3v [nr. 5]Ghy Nachtmael-brockers hoord en ziet,, / Hier in [...] Amarilletje mijn vrinden   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | LXXI. Dosis. DE BROCKERS Amarylletje mijn vriendin
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p224 [nr. 73]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIan Saly, Ian Saly, hoe dus verby? / Wel luyt [...] [geen wijsaanduiding]  
Hooft, W.D. | Eerste Uytkomste [...] Amarylletje mijn vriendin
Hooft JS1633 (1633), fA2r [nr. 1]
.4A.4A.4B.4BKom soete Kaer, mijn liefje komt, / Frato lief [...] Amarilletjen mijn vriendin, &c.  
Campanus, M. [...] | Aen Frato Amarylletje mijn vriendin
HZNachtegaal1633 (1633), p11 [nr. 3]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe tongh bedwinght, de ziel bewaerd / Sprack [...] Amarilletje mijn vrinden  
Stalpart v. d. Wiele, J. | Memorie, van B. [...] Amarylletje mijn vriendin
Stalpart GJF1635 (1635), p422 [nr. 165]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelena Maeghd, en Martelars / Gingh dolen alle [...] Amarilleken mijn vriendin  
Stalpart v. d. Wiele, J. | S. HELENA, oft [...] Amarylletje mijn vriendin
Stalpart GJF1635 (1635), p582 [nr. 237]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDonatus, ende Hilarijn / Verdienen wel geheughd te zijn Amarilletje mijn vriendin  
Stalpart v. d. Wiele, J. | S. DONATUS en [...] Amarylletje mijn vriendin
Stalpart GJF1635 (1635), p672 [nr. 274]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHey! soo daer niemandt singen en wil, / Kan ick [...] Nu Jonghelinghen zijt ghy kranck  
Wesbusch, C.P. van | Liedeken tegen de [...] Amarylletje mijn vriendin
Wesbusch HDV1636 (1636), p52 [nr. 35]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn soetje ik moetje dit op sijn Vries / Eens [...] Amarilletje mijn vriendin  
Veen, Jan van der / [...] | Van 't eene kruyt, [...] Amarylletje mijn vriendin
Veen OZB1637 (1637), p140 [nr. 9]
.1a.1a.2B.1c.1c.2B.1d.1d.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeght Rosemonde hoe komt het doch by, / Dat als [...] Amarilletje mijn Vriendin, etc.  
Donselaer, J. / Een doet my hopen [naamspreuk] Amarylletje mijn vriendin
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p210 [nr. 94]
.4A.4A.4B.4BBemint en eert der Maeghden staet, / Want sy soo [...] Amarilla mijn vriendinne,&c.  
Theodotus, S. | Een geestelijck liedeken Amarylletje mijn vriendin
Theodotus GKL1638 (1638), 2p44 [nr. 249]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFloris al eer de Sonne daelt / Soo dient het Vee [...] Datmen nu eens van drincken sprack  
Pers, D.P. | Van de noodige [...] Amarylletje mijn vriendin
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p180 [nr. 91]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte