Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Aan watervlieten Babylon

Zie ook Liedboek voor de kerken 67.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMyn siele loeft den Heere dyn, / En voecht dy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Het Argument des [...] Aan watervlieten Babylon
Utenhove 25Ps1557 (1557), p37 [nr. 16]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn God u willick prijsen seer / Ghy Coninck [...] Am water vloeden Babylon  
Aan watervlieten Babylon
VhGL1558 (1558), fS7r [nr. 151]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn siele looft den Heere dyn, / End vough dy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Benedic anima mea. [...] Aan watervlieten Babylon
Utenhove 100Ps1561b (1561), f86r [nr. 57]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAen de wateren van Babylon / Daer saten wy met smerten Van den C.xxxvii. Psalm, Aen waterflete Babylon  
Dachstein, Wolfgang] Aan watervlieten Babylon
NiLB1562 (1562), f46v [nr. 42]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dNiet ons, niet ons O Heere goet / En koemt ons [...] des 137. Psalms Am water flete Babylon  
God werckt den wille, Ende tvolbrenghen [naamspreuk] Aan watervlieten Babylon
VhGL1563 (1563), f189r [nr. 200]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dDe goede Ezechias vroom / Stercte sijn stadt int [...] Mijn siele looft den Heere dijn   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het CVIII. Liedeken Aan watervlieten Babylon
Fruytiers EWS1565 (1565), p201 [nr. 108] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.De Heer is mijn salicheyt, en licht, / Voor wien [...] An wasserflussen Babylon, da  
Psalm. XXVII. Dominus illuminatio mea Aan watervlieten Babylon
Hantboecxken1565 (1565), f49r [nr. 29]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck verbeyde den Heere, want hy, / Neycht hem, om [...] An wasserflussen Babylon, da  
Psalm. XL. Expectans expectavi Dominum, & Aan watervlieten Babylon
Hantboecxken1565 (1565), f67v [nr. 43]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaeckt jolijdt den Heere alle landt, / En [...] An wasser flussen Babylon, da  
Psalm. LXVI. Iubilate Deo omnis terra Aan watervlieten Babylon
Hantboecxken1565 (1565), f91r [nr. 69]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer waerom verstoot ghy ons, in ons leedt? / En [...] An wasser flussen Babylon, da  
Psalm. LXXIIII. Ut quid Deus repulisti in Aan watervlieten Babylon
Hantboecxken1565 (1565), f104v [nr. 77]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAen die wateren van Babilon, / Daer saten wy met [...] op den naevolghenden thoon   muzieknoot 
Dachstein, Wolfgang] | Psalm. CXXXVII. [...] Aan watervlieten Babylon
Hantboecxken1565 (1565), f176v [nr. 142]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer Godt ghy die ondersoeckt my, / Ghy kendt [...] vanden. Cxxxvii. Psalm   muzieknoot 
Psalm. CXXXIX. Domine probasti me Aan watervlieten Babylon
Hantboecxken1565 (1565), f179r [nr. 144]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn Siele prijst den Heere fier, / En mijnen [...] vanden Cxxxvii. Psalm   muzieknoot 
Pollio, Symphorianus] | Den Lofsanck ofte [...] Aan watervlieten Babylon
Hantboecxken1565 (1565), 2f16r [nr. 168]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat doch die Heer sy gemaeckt groot, / Israels [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. | DEN LOFSANGH [...] Aan watervlieten Babylon !
Datheen Ps1566a (1566), fL1v [nr. 152] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Dat doch die Heer si ghemaect groo[t] / Israhels [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P. | Den lofsang [...] Aan watervlieten Babylon
SomPsG1566 (1566), fC2r [nr. 11]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.4d.4E.4E.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn siele looft den Heere dyn, / End voegh dy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Benedic anima mea. [...] Aan watervlieten Babylon
Utenhove Ps1566a (1566), f163r [nr. 103]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn siel nu love den Heeren dijn, / Het schickt [...] des Clxxvj. Psal. Aen water  
Dachser, Jacob] | Een ander [...] Aan watervlieten Babylon
GehSout1567 (1567), f129v [nr. 119]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dMijn Siel verheft den Heere mijn / Mijnen geest [...] vanden Cxxxvij. Psalm   muzieknoot 
Pollio, Symphorianus] | Den lofsanck oft [...] Aan watervlieten Babylon
GehSout1567 (1567), f208v [nr. 191]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3d.2E.2E.3dHertelijck lief hebb' ick u Heer', / Mijn [...] Am Wasser fleussen Babilon   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 18. PSALM Aan watervlieten Babylon
Haecht Ps1579 (1579), p44 [nr. 18]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dIck hebbe ghenomen voor my, / End' ick wil my behoeden An wasser flussen Babylon   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 39. PSALM Aan watervlieten Babylon
Haecht Ps1579 (1579), p119 [nr. 39]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dAen de Wateren Babylon / Daer saten wy end' weenden op de oude wijse   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 137. PSALM Aan watervlieten Babylon
Haecht Ps1579 (1579), p407 [nr. 137]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dHeer', ghy ondersoect, end' kent my, / T'is wel [...] Aen t'Water vlieten Babylon   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 139. PSALM Aan watervlieten Babylon
Haecht Ps1579 (1579), p411 [nr. 139]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dAen Watervlieten Babylon / Daer saten wy met smertten [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | DEN 137. PSALM Aan watervlieten Babylon
Haecht Ps1579 (1579), 2p37 [nr. 167]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Doen gesondicht had' Israel / Tegen den God [...] Aen waetervloeten Babylon, Daer saten wy met [...]  
Aan watervlieten Babylon
SchrL1580 (1580), f72r [nr. 70]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Zee baren groot, tempeest en noot / Comt hier den [...] Vanden Lofsanck Zacharie  
Aan watervlieten Babylon
SchrL1580 (1580), f334r [nr. 327]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Vanden Tyrannen boes end quaet / Wilt my befryen [...] Am Watervlyeten Babylon  
Sannes, J.P. | Die 140 Psalm Aan watervlieten Babylon
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f149r [nr. 66]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dDe Heer de God van Ysrael / [sij] gesegend [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hubert, A. de | Zacharijas Lof-sang [...] Aan watervlieten Babylon
Hubert Psalmen1624 (1624), p345 [nr. 154]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heer is mijn Licht end' mijn Heyl / Voor wien [...] An Water vlieten Babilon, Also hier nae volcht   muzieknoot 
Ligarius | Psalm XXVII. Dominus illu Aan watervlieten Babylon
Ligarius Psalmen1625 (1625), f28v [nr. 28]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Heer verbeyde ick altijt, / Hy Neycht hem my [...] Aen Water vlieten Babilon   muzieknoot 
Ligarius | Psalm XL. Expectans [...] Aan watervlieten Babylon
Ligarius Psalmen1625 (1625), f46v [nr. 41]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelijck een Hert van Dorstes Pijn, / Schreyt nae [...] Aen Water vlieten Babylon   muzieknoot 
Ligarius | Psalm XLII. [...] Aan watervlieten Babylon
Ligarius Psalmen1625 (1625), f49v [nr. 43]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte