Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Amaryllis je renonce à vos charmes

Voor meer informatie over deze melodie zie Andreas Schlegel e.a. op http://www.accordsnouveaux.ch/de/DownloadD/files/CH-A_Zurlaubiana_AH_70-157.pdf

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAmarillis je renonce a vos charmes / Vous me [...] [geen wijsaanduiding]  
Chanson Amaryllis je renonce à vos charmes
HsChansAmour1650 ([1650 ca.]), f4v [nr. 2]
.5a.5B.5a.5B.3c.3D.3c.3DJeune Beaute qui blavez les coquetes / Treve [...] Amarilis  
Chanson Amaryllis je renonce à vos charmes
HsChansAmour1650 ([1650 ca.]), f19r [nr. 12]
.5a.5B.5a.5B.5c.5cAenlocksel van de jeught, Goddin vol weerden, / [...] Amarillis je renonce à vos charme  
Suetmans, Petrus Amaryllis je renonce à vos charmes
BMoeselken1659 (1659), p65 [nr. 21]
.5a.5B.5a.5B.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck doen mijn clachten over u beminde, / Hebt [...] Amarillis je renonce à vos charmes  
Liedeken bethoonende dat de opprechte [!] liefde [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
ChrDoolhof1663 (1663), p32 [nr. 9]
.5a.5B.5a.5B.3C.3d.3C.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck staen verstelt mijn hert is schier besweken? [...] Amarillis je renonçe à voz charmes  
Omazur, Nicolaus | Sangh Amaryllis je renonce à vos charmes
Omazur LC1663 (1663), p80 [nr. 36]
.5a.5B.5a.5B.3C.2d.3C.2d
txtT'is wel verdritich nu een maeght te wesen, / Het [...] Amarillis je renons à vos charmes, &c.  
Omazur, Nicolaus | Cloris en Philis [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
Omazur LC1663 (1663), p107 [nr. 49]
.5a.5B.5a.5B.3C.2d.3C.2d
txtNu zyn van 't kinder-bed de viertigh daghen / [...] Amarillis je renonc' à vos charmes  
Liedeken van Licht-misse, oft Suyveringhe van Maria Amaryllis je renonce à vos charmes
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p80 [nr. 25]
.5a.5B.5a.5B.3C.3d.3C.2dGod mynen Vader, die my hier siet hanghen / Aen [...] Amarillis je renonc' à vos charmes  
Jesus hanghende aen het Kruys, offert syn Lyden [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p191 [nr. 55]
.5a.5B.5a.5B.3C.3d.3C.2dAls Anna neghen maenden hadt ghedraghen / Haer [...] Myn huys, mijn ouders, en mijn vrinden  
Liedeken van de Gheboorte van Maria Amaryllis je renonce à vos charmes
Orgelp1664 (1664), p50 [nr. 16]
.5a.5B.5a.5B.3C.3d.3C.2dSinght en looft Godt, laet ons tot vreught [...] Adieu mijn huys, mijn ouders, en mijn vrinden  
Gheestelijck Jubilé-Liedeken Amaryllis je renonce à vos charmes
Orgelp1664 (1664), p77 [nr. 24]
.5a.5B.5a.5B.3B.3c.3B.2cO JESU mynen alder-soetsten Vader / Ghy opent my [...] Sarabande: Amarillis je renonç' à vos charmes  
Bellemans, Daniël | ALDER-GROOTSTE GAVE Amaryllis je renonce à vos charmes
Bellemans CJ1670 (1670), p133 [nr. 54]
.5a.5B.5a.5B.6c.5cAdieu myn Huys, myn' Ouders, en myn Vrinden, / [...] Sarabande Amarillis  
ADIEU DES WERELDTS Amaryllis je renonce à vos charmes
Bellemans LP1674 (1674), p44 [nr. 22]
.5a.5B.5a.5B.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEgidius geboren van Athenen, / Geteelt daer uyt [...] Amarillis je renonce  
Wolsschaten, [...] | I. SEPTEMBER. HET [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
Wolsschaten TH1674 (1674), [p81] [nr. 27]
.5a.5B.5a.5B.3C.2d.3C.2dWie hadt verwacht, ô Heere der genaden / Soo [...] O sol amoris  
XXI. Overvloedigheyt der Goddelijcke genade Amaryllis je renonce à vos charmes ?
HemParnassus1676 (1676), p125 [nr. 54]
.5a.5B.5a.5B.3C.3d.3C.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Son der liefde, die met soete stralen / [...] O sol amoris  
IX. H. Apolonia Maget, ende Martelaerse Amaryllis je renonce à vos charmes ?
HemParnassus1676 (1676), p223 [nr. 93]
.5a.5B.5a.5B.3C.3d.3C.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat sal ick voor mijn selven gaen verkiesen, / Te [...] adjeu mijn huys, mijn Ouders ende Vrienden  
Gavre, Johanna de | Een nieu [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
Gavre GM1678 (1678), p7 [nr. 1]
.5a.5B.5a.5B.3C.3d.3C.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheluckich is de ziel, die Godt can vinden, / [...] Sarabarde Amarillis, etc.  
Wilant, Petrus | Nieuw Liedeken Amaryllis je renonce à vos charmes
Wilant HL1681 (1681), p137 [nr. 49]
.5a.5B.5a.5B.5c.5cComt nu ô Menschen! die syt afgheweecken, / Den [...] Sarabande Amarillis  
Wilant, Petrus | Liedeken, [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
Wilant HL1681 (1681), p206 [nr. 72]
.5a.5B.5a.5B.5c.5cLof zy u, vrient van Godt, Bonaventure, / Lof zy [...] Adieu mijn Huys, mijn Ouders en mijn vrienden  
Placker, Chr. de | XIV. JULII. Van S. [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
Placker EvLeeuwerik(2)1682 (1682), p85 [nr. 64]
.5a.5B.5a.5B.3C.3d.3C.2dSingt lof ter eer sint' Albert eel gebooren; / [...] Prince du ciel  
Placker, Chr. de | VII AUGUSTI. Van S. [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
Placker EvLeeuwerik(2)1682 (1682), p110 [nr. 84]
.5a.5B.5a.5B.3C.3d.3C.2dDat u genaed' Schijnt boven d'andre Wercken, / [...] Adieu mijn huys   muzieknoot 
Placker, Chr. de | XXI. SEPTEMBER. Van [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
Placker EvLeeuwerik(2)1682 (1682), p138 [nr. 107]
.2A.3b.5C.2A.3b.5C.3D.3e.3D.2eMaria roept, komt nu over my weenen / Ghy [...] Adieu mijn Ouders, en adieu mijn vrienden  
Cauwe, Pieter | Van de Seven Weën [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
Cauwe GO1684 (1684), p25 [nr. 11]
.5a.5B.5a.5B.3C.2d.3C.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Godt heeft van Adam eens een Ribb' ghenomen, / En [...] Sarabande Amarillis  
Minnen, Livinus vander | D'EEN' HELFT SOECKT [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
Minnen EP1684 (1684), p69 [nr. 28]
.5a.5B.5a.5B.3C.3d.3C.2dO menschen! wilt hier dickwils overpeysen / De [...] Adieu mijn buys, mijn ouders en mijn vrinden  
Meulen, Catharina van der | Liedeken, om den [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
Meulen AR1707 (1707), p92 [nr. 36]
.5a.5B.5a.5B.6c.5cO eenzaamheid wat wekt ge een zalig leven / Daar [...] Daar wierd van Adam eens een Rib genomen &c.  
Hoogstraten, Jan van | LXXI. GEZANG. [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
Hoogstraten ZeStiLi1708 (1708), p105 [nr. 75]
.5a.5B.5a.5B.3C.3d.3C.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZagt Judas! zagt. Wat zult gy u vermeten! / [...] Daar wierd van Adam &c.  
Hoogstraten, Jan van | Judas de [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
Hoogstraten ZeStiLi1708 (1708), p137 [nr. 96]
.5a.5B.5a.5B.3C.3d.3C.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer Herodes hadt voor hem genomen, / Dat hy [...] Adieu mijn huys mijn ouders en mijn vrinden  
Van de Vlucht van Maria naer Egypten Amaryllis je renonce à vos charmes
Wouwe GM1708 (1708), p37 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat maakt de mens, ô God! zoo hoog verheven, / [...] Daar wierd van Adam eens een Rib genomen  
XIX. Gezang Amaryllis je renonce à vos charmes
Hoogstraten ZegGoLi1709 (1709), p75 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Eenzaamheyt! wat wekt ge een zalig leven, / [...] Daar wierd van Adam eens een Ribb' genomen  
XXXV. Gezang Amaryllis je renonce à vos charmes
Hoogstraten ZegGoLi1709 (1709), p139 [nr. 36]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe schoon het schynd, het is zoo haast [...] Daar wiert van Adam eens een Rib genomen  
Zang [comm: Evanescet. / Wie ziet dog in dit [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
Hoogstraten ZegGoLi1709 (1709), p207 [nr. 51]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte