Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Lofzang van Maria

Onder de norm "Lofzang van Maria" is gebracht de wijsaanduiding "Het was een jonge held". Matter 1979, 206, noemt deze identiteit waarschijnlijk en de versie van de Amoreuse Liedekens (na 1613), p 72, bevestigt zijn vermoedens andermaal: "Het was een jonge held" gaat op de wijs van "Mijn ziel maakt groot de Heer", zijnde het incipit van de Lofzang van Maria. Bovendien worden de twee wijzen vaak als alternatief genoemd (begin 17e eeuw).
Het is echter opvallend dat latere contrafacten op alleen "Het was een jonge held" vaak wereldlijke teksten betreffen en die alleen op "Lofzang Maria" uitsluitend geestelijke. Toeval?

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanSiet hoe vroeylick en goet / In der vromer ghemoedt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Het argument des [...] Lofzang van Maria
Utenhove 25Ps1557 (1557), [p54] [nr. 24]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSie, hoe vroeylick en goed, / In der vroomen ghemoed [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Ecce quam bonum. [...] Lofzang van Maria
Utenhove 100Ps1561b (1561), f134v [nr. 85]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO broeders my aenhoort / En gaet doch niet meer voort Siet hoe vrolick en goet  
Lofzang van Maria
VhGL1563 (1563), f222r [nr. 231]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bMyn siel' maeckt groot den Heer, / Myn gheest [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. | EEN LOFSANGH DER [...] Lofzang van Maria
Datheen Ps1566a (1566), fL3r [nr. 153] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Myn siel maect groot den Heer / Mijn geest [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P. | Den Lofsang der [...] Lofzang van Maria
SomPsG1566 (1566), fC2v [nr. 12]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSie, hoe vroeylick end goed / Inder vromen ghemoedt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Ecce quam bonum. [...] Lofzang van Maria
Utenhove Ps1566a (1566), f215v [nr. 133]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn siel maeckt groot den Heer / Myn geest [...] den Lofsangh MARIÆ  
LOFSANGH VAN A.D.L. Palma, trauwende met Me I.V.H. Beke Lofzang van Maria
HsGeUB 2465 (16e eeuw, 4e kwart), f178r [nr. 5]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenT'Cruys moet ghedraghen zyn, / In droefheyd of in pyn Myn ziel loof nu den Heer  
Coornhert, D.V. | xliii Lofzang van Maria
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fE6v [nr. 42]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu holdt aen wel, / Want ick voor-singghen sel [ELDERS:] Mijn ziel maeckt groot den Heer   muzieknoot 
Joris, David] Lofzang van Maria
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f14v [nr. 7]
.3A.3A.3b.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOcch [!] my jammert also seer / Vande moort van [...] Mijn siel maeckt groot den Heer  
Staet na t' beste [...] | Na de afwijckinge [...] Lofzang van Maria
NiGeuLb1578 ([1578?]), f90r [nr. 63]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
txtMijn siel maeckt groot den Heer, / Mijn geest [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den Lofsang Marie. [...] Lofzang van Maria
Marnix Ps1580 (1580), fCC3v [nr. 157]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhij Christen schaepkens al / die in goeds eenen stal Myn siel maeckt groet den heer  
Lofzang van Maria
HsUtUB 1338 (1582), p271 [nr. 185]
.4A.4A.3b.4C.4C.3bMyn Siele maeckt groot den Heer / Mijn gheest [...] Alsoot beghint  
Wybo, Joris | Een nieu Liedeken Lofzang van Maria
Wybo GL1582 (1582), fC5v [nr. 19]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn Ziel' maeckt groot den Heer, / Mijn gheest [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P.] | Den Lofsanck Marie, [...] Lofzang van Maria
CatOI1590 (1590), f162v [nr. 5]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bOp u betrouw ick heer / Helpt my tot uwer eer Myn syel maeckt groot den heer  
Sannes, J.P. | Die soevende Psalm [...] Lofzang van Maria (FOUTIEF) ?
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f20v [nr. 6]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3eEylaes hoe mennichfoldt / Verdwynt dat costle [?] goldt Myn Siel maeckt groet den heer  
Sannes, J.P. | Het Vyerde Capit Lofzang van Maria
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f181r [nr. 78]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bMyn hert is my verheugt: / Mijns horens cracht en jeugt des Lofsancx Marie de Moeder Chisti des Heeren   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Het lofsang van [...] Lofzang van Maria
Marnix Ps1591 (1591), fb5v [nr. 154]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn siel maect groot den Heer, / Den geest [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Het Lofsang Marie. [...] Lofzang van Maria
Marnix Ps1591 (1591), fd6v [nr. 165]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeen hert in vreucht meer leeft / En droefheyt [...] Mijn siel maect groot den Heer, ect. [!]  
Honich, T.C. Lofzang van Maria
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f4r [nr. 4]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bGhy blint gheboren lien, / Die nu door Christo sien Mijn siel maeckt groot, &c.  
Honich, T.C. Lofzang van Maria
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f28r [nr. 33]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bAen u Vriendinne,, goedt / Ick nu beghinne,, soet Mijn Ziel maeckt groot den Heer  
Clock, Leendert Lofzang van Maria
Clock VhSNL1593 (1593), p49 [nr. 18]
.3A.3A.3b.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Rust soeck ick Heer by u, / Wilt mijn ghemoedt doch nu van de Lofsanck Marie: Mijn Ziel maeckt [...]  
Clock, Leendert Lofzang van Maria
Clock VhSNL1593 (1593), p445 [nr. 144]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *De Loffsang Mariae [instr.] De Loffsang Mariae   muzieknoot 
Lofzang van Maria
HsThysius (1595-1630), f311r [nr. 506]Een vriendelicke groet / Wensch ick van herten goet Vanden Lofsang Marie  
Een nieu Liedeken Lofzang van Maria
SomALGLP1597 (1597), f14v [nr. 9]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bRust soeck ick Heer by u, / Wilt mijn ghemoet doch nu Van den Lofsanck Marie: Mijn Ziel maeckt [...]  
Clock, Leendert] Lofzang van Maria
SomALGLP1597 (1597), f80v [nr. 61]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bMijn siel maect groot den Heer / Mijn geest [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P. | Den Lofsanck der [...] Lofzang van Maria
SomALGLP1597 (1597), f132v [nr. 114]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bMyn ziel maeckt groot den Heer, / Looft hem toch [...] Vanden Lof-sanck Marie: Mijn siel maeckt [...]  
Lofzang van Maria
SomALGLP1597 (1597), f134r [nr. 116]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bElck Christen let aen't lijf / Staet int gheloove stijf Mijn Ziel maeckt groot den Heer  
Mander, Karel van / [...] | Een nieu Liedt Lofzang van Maria
Mander Harp1599 (1599), p202 [nr. 76]
.3A.3A.3b.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus die waerheyt reyn, / Ons Verlosser ghemeyn Mijn Ziel maeckt groot den Heer  
[Jan Theunisz.] / [...] | 3. Een nieu Liedt, [...] Lofzang van Maria
Vijf GL1600 (1600), fC4r [nr. 15]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bIck schouw de werelt aen / En nae gewoonte gaen alst begint  
Hooft, P.C.] | Liedeken Lofzang van Maria
HsDHKB 392K14 ([1602+]), 3p84 [nr. 3]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b


tabelbreedte