Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Malle Sijmen

Van dit lied is geen precieze oorsprong bekend, maar een feit is dat het gedurende een groot deel van de 17e eeuw populair was, zowel in Engeland als in de Nederlanden. Mogelijk heeft het zich als instrumentale melodie, vanuit Engeland, met rondreizende theatergezelschappen verbreid over de Nederlanden. De oudste Engelse zetting dateert uit 1609 (Consort Lessons van Rosseter), en de oudste Nederlandse van 1612, in Van Hoves Delitiae Musicae. In liedboeken wordt de melodie vaak gebruikt voor dialogen tussen een man en een vrouw, waarvoor de octaaf-echo zich bijzonder goed leent. Het personage "Malle Sijmen" komt voor in een gedicht van Q. Lys uit 1629 (De Hollandische Lys, p107).

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWerwaert dus haestich uwen ganc / Schoon [...] van Malle Simon  
(...) een nieu Liedeken (...) hoe dat Galathee na [...] Malle Sijmen
Ruisenberg Flora1615 (1615), p14 [nr. 4]
.4A.5A.2b.2b.5A.4C.5C.2d.2d.5C.5e.5e 4F 4F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'tHert is my benout, / Benout (helaes!) tot inder doodt Engelsche Echo   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Aenvechtings [...] Malle Sijmen
Camphuysen SR1624 (1624), p10] [nr. 7] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ay hoor eens buerman lieve kaer. / Wat brengt [...] 'tEngels Malsims   muzieknoot 
Valerius, A. Malle Sijmen
Valerius NGK1968(1626) (1626), p206 [nr. 56] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.SILVIA, mijn Lief, mijn soete Engel hoort, / Hoe [...] Malle Symen  
Colevelt, J.J. | Amoureuse [...] Malle Sijmen
AmPegasus1627 (1627), p55 [nr. 42]
.5A.5A 3b 3b.5A.5C.5C 3d 3d.5C 2E 2E 3f 2G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBent gy daer Lijsje mijn eyghen kaer? / Jae: Wat [...] Van Malesymi  
Tis al Bot [naamspreuk] | Clucht Tusschen [...] Malle Sijmen
HartenJacht1627 (1627), p7 [nr. 5]
.4A.5A.2b 3b.5A.4C.5C.2d 3d.5C 2E 2E 3f 2G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSILVIA, mijn Lief, mijn soete Enghel hoort, / Hoe [...] Malle Symen  
Colevelt, J.J.] | Amoureuse [...] Malle Sijmen
NedDoelenvreugd1627 (1627), p22 [nr. 19]
.5A.5A 3b 3b.5A.5C.5C 3d 3d.5C 2E 2E 3f 2G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNeerlander! eert en singt den dagh / Van huyden, [...] Malle Symentjen  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE AUGUSTYN, [...] Malle Sijmen
Stalpart GJF1635 (1635), p511 [nr. 203]
.4A.4A 3b 3b.2C.3C.4D.4D 3e [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO maeght, mijn Bruyt, seght wat lust u te gaen / [...] Waer treckt dus haestigh henen uwen ganck  
Lixbona, Joannes de | Liedeken oft [...] Malle Sijmen
Lixbona HN1639 (1639), p8 [nr. 3]
.5A.5A.2b 3b.5A.5C.5C.2d 3d.5C 2E 2E 3f 2G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *XVIII [instr.] Malsimmes   muzieknoot 
XVIII Malle Sijmen
Vallet ASL1642 (1642), f42r [nr. 126]Ach! benauwt ghemoedt / Waer sal ick henen gaen [...] Engelsche Echo  
Janssen, A. / [...] | Over't verkrijgen [...] Malle Sijmen
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p205 [nr. 51]
3A.4B.2c 2c 3D 3A.4B 2e 2e 3D 2F 2F 3g 2F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenYder voor den Heer / En even-mensch soo wand'ren moet Malsims   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Van goet Exempel Malle Sijmen
Leeuw CPR1648 (1648), p21 [nr. 8]
3A,4B 2c 2c 3D 3A,4B 2e 2e 3D 2F 2F 3g 2F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMalle Symen [instr.] Malle Symen   muzieknoot 
Eyck, Jacob van Malle Sijmen
Eyck FL(1)1649 (1649), f8v [nr. 5a] transcr.Modo 2 [instr.] Modo 2   muzieknoot 
Eyck, Jacob van Malle Sijmen (VAR)
Eyck FL(1)1649 (1649), f8v [nr. 5b] transcr.Modo 3 [instr.] Modo 3   muzieknoot 
Eyck, Jacob van Malle Sijmen (VAR)
Eyck FL(1)1649 (1649), f9r [nr. 5c] transcr.Malle Symes [instr.] Malle Symes   muzieknoot 
Noort, Jacob van Malle Sijmen
Kabinet(2)1649 (1649), f34v [nr. 101]Waer neemt ghy soo haestigh henen uwen gangh, / [...] Malesimen  
Nieuw Herders-praet, Tusschen TYTER ende GALATHEA Malle Sijmen
Mommaert BrN1650 (1650), p113 [nr. 38]
.5A.5A.2b.2b.4A.5C.5C.2d.2d.5C.1E.1E.2f.1G.1 [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe flik'rende Goude-Dageraad genaakt, / ô [...] Van malle Symen  
Steendam, J.J. | BASUYN DER VREUGDE: [...] Malle Sijmen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p19 [nr. 8]
.5A.5A.2b.2b 5C.5A.5A.2b.2b 5C 2D 2D 3e 2F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSILVIA, mijn Lief, mijn soete Enghel hoort, / Hoe [...] Malle Symen  
Colevelt, J.J.] | Amoreus [...] Malle Sijmen
AmRommelz1651 ([1650+]), p30 [nr. 21]
.5A.5A 3b 3b.5A.5C.5C 3d 3d.5C 2E 2E 3f 2G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMalle Sijmen [instr.] Malle Sijmen   muzieknoot 
Sweelinck, J.P. Malle Sijmen
I-HsLeningrad (1650, na), f29r [nr. 14]Malle Symen [instr.] Malle Symen   muzieknoot 
Eyck, Jacob van Malle Sijmen
Eyck FL(2)1654 (1654), f31v [nr. 25a] transcr.Modo 2. [instr.] Modo 2.   muzieknoot 
Eyck, Jacob van Malle Sijmen (VAR)
Eyck FL(2)1654 (1654), f31v [nr. 25b]M.3. [instr.] M.3.   muzieknoot 
Eyck, Jacob van Malle Sijmen (VAR)
Eyck FL(2)1654 (1654), f32r [nr. 25c]Modo 4. [instr.] Modo 4.   muzieknoot 
Eyck, Jacob van Malle Sijmen (VAR)
Eyck FL(2)1654 (1654), f32v [nr. 25d]D'Hemelsche Glory, is die groote loon, / Die [...] Van malle Symon   muzieknoot 
Swaen, G. de] | [Van de Vier [...] Malle Sijmen
Swaen ZZT1655 (1655), p25 [nr. 13]
.5A.5A.2b 3b.5A.5C.5C.2d 3d.5C 2E 2E 3f 2G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat drommel letten doch myn leen / Dat ick dus [...] Malle Symon  
Dat 's Bon [naamspreuk] / Bon, A.] Malle Sijmen
DCSchichtje(2)1656 (1656), p19 [nr. 8]
.4A.4A.5b.5A 2C 2C 3d 2E 2E 3d 4F 4F 4G 4G.5h.5G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoen Jesus 't ghe-bod syns ouders onder-daen, / [...] Waer nemt ghy soo haest'lyck henen uwen gangh  
Vleeschoudere, P. | Ver-loren Maendagh. [...] Malle Sijmen
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p63 [nr. 21]
.5A.5A.2b.2b.4A.5C.5C.2d.2d.4C 2E 2E 3f 2G [...]Staet vlughs Herders op, zyt wacker op de baen, / [...] Waer nemt ghy soo haest'lyck henen uwen gangh  
Vleeschoudere, P. | Herders [...] Malle Sijmen
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p360 [nr. 118]
.5A.5A.2b.2b.5A.5C.5C.2d.2d.5C 2E 2E 3f 2G [...]Ah! hoe is myn hert, en ziele doorwont! / Kom [...] O! schoon hemels hof  
Harts, Herman | VERLANGEN Naer de [...] Malle Sijmen ?
Harts GB1674 (1674), p7 [nr. 1]
.5A.5A.2b.2b.5A.5C.5C.2d.2d.5C 2E 2E 3f 2G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWonder Godt! wat wonder werck! / Het graf te [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | CHRISTUS VERRESEN, [...] Malle Sijmen
Lodenstein US1676 (1676), p190 [nr. 60] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Hilla! het Famke sjog ick dear? / Iz 't Yntske [...] Fen Mâlle Sijme  
Japix, G. | Liet Malle Sijmen
Japix FR1681 (1681), p6 [nr. 1]
.4A.5A 3b 3b.5A.4C.5C 3d 3d.5C 2E 2E 3f 2E [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte