Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Aanhoor geklaag o bloeiende jeugdfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAenhoert geclach o bloyende juecht / Die u [...] [geen wijsaanduiding]  
Een lydijcken Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
HsArRA WN2118 (1580-1639), f182v [nr. 8]
.4A.4A.2B.2B.2AAenhoert gheclach o bloeiende jeucht / Die u [...] [geen wijsaanduiding]  
Een neue Liedt Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
HsDHHRA Sp87b (1583-1587), f67v [nr. 23]
.4A.4A.2B.2B.2AAenhoort t'geclach o bloeyende jeucht / Die u [...] Ick vint mijn eylaes gheheel in noot  
Een nieu Liedeken Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
AALb1589 (1589), p7 [nr. 7]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck vint eylaes my nu in noot, / Ghelijck als [...] Aenhoort gheclach, o bloeyende juecht  
Een nieu Liedeken Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
AALb1589 (1589), [p95] [nr. 70]
,4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhooret geclach, O bloeyende jeucht / Die u [...] Ick vind eylaes my gheheel in noot  
Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
NiALb1591 (1591), p44 [nr. 50]
,4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck vind' my eylaes gheheel in noot / Ghelijck [...] Aenhoort gheclach, etc.  
Claghe ende antwoort, tusschen Vrijster en Vryer Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
NiALb1591 (1591), p79 [nr. 85]
,4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck spraeck u gaern schoone Robijn, / Die dus u [...] Ick vind' eylaes my nu in noot  
Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
NiALb1591 (1591), p82 [nr. 88]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort myn geclach u bloeyende jeucht / die [...] [geen wijsaanduiding]  
Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f152r [nr. 63]
.4A.4A.2B.2B.2ADraecht u doch vroem O bloeyende Jeucht / En [...] Aenhoort mijn gheclach O bloeyende Juecht  
Clock, Leendert Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Clock VhSNL1593 (1593), p107 [nr. 36]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick roep tot u mijn Godt en Schepper jendt, / U [...] Aenhoort mijn gheclach O bloeyende Jeucht  
Clock, Leendert Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Clock VhSNL1593 (1593), p256 [nr. 84]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Aenhoort mijn geclach o bloeijen jeucht [instr.] Aenhoort mijn geclach o bloeijen jeucht   muzieknoot 
Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
HsThysius (1595-1630), f332v [nr. 532]Aensiet schoon lieff myn pyne swaer / en t'gheen [...] anhoort t'geclach  
Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f10v [nr. 8]
.4A.4A.2B.2B.2A
txtOch weerelt, ghy singt, speelt ende lacht, / Maer [...] Aenhooret gheclach, o bloeyende jeucht  
Mander, Karel van / Een is noodich [naamspreuk] Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Mander Harp1599 (1599), p205 [nr. 78]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAen hoordt mijn geclach / O bloeijnde juecht [geen wijsaanduiding]  
Een Schoon Liedeken Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
HsBeSPK En3536 ([einde 16e eeuw]), [f2v] [nr. 2]
.4A.4A.2B.2B.2AGeeft toch gehoor doet myn be-geert / eerwaerdich [...] ic vind eylaes my [...]  
Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
HsUtUB 10B13 ([16e-17e eeuw]), f161v [nr. 60]
.4A.4A.2B.2B.2AHelaes ick vind my heel in noot / Gelijc als Dido [...] Aenhoort tgheclach:  
Claghe en antwoort, tusschen Vrijster en Vryer Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
NiGrAL1605 (1605), p48 [nr. 62]
,4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAen hoort geclach,,O bloeyende jeucht / Die u [...] Ick vind'eylaes my gheheel in noot  
Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
NiGrAL1605 (1605), p106 [nr. 105]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck sprack sprack u gaeren schoon Robijn / Die [...] Ick vind' eylaes myn heel in noodt  
Nieu Liedeken, met de Responce Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
NiGrAL1605 (1605), p128 [nr. 123]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO liefde ghy valt my seer rebel / Om een die ick [...] Aenhoort gheclach O bloeyende Jeucht  
Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
PrinsesseLb1605 (1605), p153 [nr. 121]
.4A.4A 3B 3B 3AWat riept ghy met u wijse stem Aenhoort t' gheclach, o bloeyende jeught  
Scheyd-Liedt Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Bloemhof1608 (1608), p101 [=110] [nr. 65]
.4A.4A 3B 3B 3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort tgeclach o bloeyende jeucht / Die [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Ander Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
HsVerhee1608 (1608[-1609]), p175 [nr. 29]Ghelijck een purpur roose muyckt, / Alst [...] Aenhoort 'tgeclach o bloeyende jeucht &c.  
Cobbault, A. | Liedeken Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Cobbault PL1609 (1609), fD2v [nr. 1]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat nevel met haer laeuwe bron, / Beswalckt, o [...] Aenhoort gheklach o bloeyende jeucht  
Hooft, P.C. | LIEDT Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Hooft EA1611 (1611), p134 [nr. 31]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNietisser dat Godt geschapen heeft, / Al wat hy [...] Aenhoort mijn geclach o bloyende jeucht  
EUTERPE. Het vierde Liedt Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Vebrudi1611 (1611), fD4v [nr. 5]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch mijn vyandelijck vriendin! / Ach mijn [...] Aenhoor't gheclach, O bloeyende Jeught  
Lanck-moedich in [...] | Een ander Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Wellens VJ1612 (1612), p112 [nr. 68]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVliet van ons, ghy helsche ghespuys / Wy eeren [...] Aenhoort mijn geclach O bloeyende juecht. etc.  
Batavus, Rumoldus | Een liedeken vande [...] Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Batavus NLB1614 (1614), p50 [nr. 14]
.4A.4A.2B.2B,3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort dit gheclach vrou, ende man / Van [...] Aenhoort mijn gheclach, o bloeyende jeucht  
Batavus, Rumoldus | Een Liedeken van [...] Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Batavus NLB1614 (1614), p136 [nr. 50]
.4A.4A.3B.3B.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest hier van herten doch eens verblijt / Godt [...] Aenhoort 'tgheclagh  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
GLB1616a (1616), fF2r [nr. 39]
.4A.4A.2A.2A.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan herten als noch heb ick begeert, / Hier reyn [...] Aenhoort 'tgeclagh o bloeyende Jeught  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
GLB1616a (1616), fG5v [nr. 53]
.4A.4A.2B.2B.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStaet op, staet op, o soete Jeugt / Niet langher [...] Aenhoort 't gheclagh, o bloeyende jeugt  
Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
LofVrouwen(2)1619 (1619), p132 [nr. 132]


1-30 of 49

first
next 19
last

tabelbreedte