Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Met lusten willen wij zingen en loven dat Roomse rijkbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIck riep tot minen Heere / Met mijnder stemmen claer Met lusten willen wij singhen, ende loven [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .C.xij. [!] [...] Met lusten willen wij zingen en loven dat [...] audio
Souterliedekens1540a (1540), fV8v [nr. 141] transcr.Met luste willen wi singhen / Ende loven dat [...] [geen wijsaanduiding]  
Van Keyser Maximiliaen Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
AntwLb1544 (1544), f64v [nr. 115]
.3a.3B.3c.3B.4D.3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZu Eren wyl wyr syngen / und loben das ruymssche rich [geen wijsaanduiding]  
Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
HsDarfeld (1546-1565), f79v [nr. 73]
.3a.3B.3c.3B.4D.3e.3DHoort toe ghy menschen op der eerden / Die van [...] Met lusten willen wi singen en loven dat [...]  
78 Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
VhL1552 ([1552-1554]), fK2v [nr. 78]
,4a,4B,4a,4B,4C,4d,4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe ghy menschen op der eerden / Want God [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander. 88 Met lusten willen wij zingen en loven dat [...] ?
VhL1552 ([1552-1554]), fL2v [nr. 88]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.3D.4c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck riep tot minen Heere / Met mynder stemmen claer Met lusten willen wi singhen, ende loven dat [...]   muzieknoot 
Den C.xli. psalm Voce mea ad dominum Met lusten willen wij zingen en loven dat [...] (POLYFOON)
P-Clemens SoutIV1557 (1557), fC4r [nr. 141]Hoort toe ghy menschen op der eerden / Die van [...] Met lusten willen wy singen en loven dat [...]  
Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
VhGL1558 (1558), fM6r [nr. 99]
,4a,4B,4a,4B,4C,4d,4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck riep tot minen Heere / Met mynder stemmen claer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
C.xli. psalm Voce mea ad dominum Met lusten willen wij zingen en loven dat [...] (POLYFOON)
P-Mes SoutVIII1561 (1561), fC2r [nr. 141]O weerde vrienden inden Heere / Broeders en [...] Hoort ghy menschen opter aerden  
Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
NiLB1562 (1562), f342r [nr. 250]
.3a.3B.3a.3B.4C.4d.4CAl meyt geweldige seer crachtich / en twist neyt [...] Hoort toe ghy menschen op des aerden   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XVI. Liedeken Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
Fruytiers EWS1565 (1565), p40 [nr. 16] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O weerde vrienden inden Heere / Broeders en [...] Hoort ghy menschen opter aerden  
Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
VhL1569a (1569), f168v [nr. 81]
.3a.3B.3a.3B.4C.4d.4CVerhoort mijn bitter claghen / O minnelijcke Vader goet Van den Keyser Maximiliaen  
Een liet gemaect van eenen gevangen Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
VhL1569a (1569), f220r [nr. 108]
.3a.4B.3a.4B.4C.3d.4CVerheucht u ghy Nederlanden / Verheucht u tis [...] van Keyser Maximiliaen  
Sterlinx, P.] / [...] | Een nieu Liedeken, [...] Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
NiGeuLb1576 ([1576?]), f138r [nr. 87]
.3a.3B.3a.4B.4B.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy mogen alle Godt wel louen / Die Heere ghebenedijt Met lusten willen wy singhen, ende loven dat [...]  
Scaliger, J. | Een nieu [...] Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
Scaliger NCLW1576 ([1576?]), fA2r [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4C.4d.4CO Leeuwen jonck en theere / smijt alle vreugt [...] [geen wijsaanduiding]  
Een liedeken vanden Grave van Egmont Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
HsLdUB Ltk2156 (1584), f1v [nr. 1]
,4a,4B,4a,4B.4B.4a.4BMet lusten willen wij singhen / En loven ons [...] alst beghint  
Honich, T.C. Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f19v [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3CGhenade vrede te samen / wensch ick u mijn suster hoort Met lusten willen wy singhen  
Gerrits, Soetken | Dat 46. Liedeken Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fL4v [nr. 46]
.3a.3B.3a.3B.4C.4a.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO leeuwen jongh en teere / Smyt alle vruecht [...] [geen wijsaanduiding]  
Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
HsUtCC Warm93H34 ([1594?]), f1r [nr. 1]
,4a,4B,4a,4B.4B.4a.4BTer eeren Gods almachtich / Laet ons t'samen [...] Ghy leeuwen jonck en teere  
Liet Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
HsGeUB 583 (laatste kwart 16e eeuw (na 1584)), f186r [nr. 14]
.3a.4B.3a.4B 4B.3a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ghy Leeuwen jonck en teere, / Smijt alle vreucht [...] hoort toe ghy menschen op der aerden  
Een beclaech Liedeken van de Edele Graven van [...] Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
BeclLiedekenEGEH1600 ([1600 ca.?]), plano [nr. 1]
,4a,4B,4a,4B.4B.4a.4BAenhoort doch al te zamen / Ghy mans en vrouwen ghemeen Met lusten willen wy zinghen  
Een Gheestelijc Liet, van de vijf Wijse, en de [...] Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
GeLiet VWVDM1600 ([1600 ca.?]), plano [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.4B.3c.4B
scanHoort toe ghy menschen op der aerden / Die van [...] Met vreuchden willen wy singen, en loven dat [...]  
Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
SomLGL1609 (1609), p54 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet lusten willen wy singen aen, / Ende loven dat [...] [geen wijsaanduiding]  
Vanden Keyser Maximiliaen Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p101 [nr. 64]
.4A.3B.4A.3B.4C.3d.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe ghy menschen op der aerden, / Die van [...] Met vreughden willen wy singhen, en loven [...]  
Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
KlHoornsLb1644 (1644), p219 [nr. 89]
,4a,4B,4a.4B.4C.4d.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe ghy menschen op ter eerden / Die van [...] Met vreuchden willen wy singhen, en loven [...]  
Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
NiSb1650 (1650), 2p72 [nr. 84]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort dogh al te samen / Gy Mans en Vrouwen gemeen Met lusten willen wy singen, &c.  
Een Geestelijck Liedt van de vyf wyse, en vyf [...] Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
BijbHlLz1655 (1655), p59 [nr. 12]
.3a.3B.3a.3B.4B.3c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe twee Evangelisten / Matthaeus ende Marcus Hoort toe ghy Menschen op der aerden  
Speybroeck, M. van] [...] | 't [...] Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
Speybroeck SW1670 (1670), p164 [nr. 33]
.3a.3B.4a.4B.4C.4a.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe ghy menschen op der eerden / Die van [...] Met lusten willen wy singen en loven dat [...]  
Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
JanSentsLb1679 (1679), 157 [nr. 157]Een die, zijns pligts vergéten, / Van mis-slag [...] Gy leeuwen Jonk en teere [over de dood van [...]  
Eeke, Cornelis van | Het lI Harp-lied Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
Eeke KHL1698 (1698), p174 [nr. 51]
a b a b b a b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerheucht u ghy Nederlanden, / Verheucht u, 't is [...] Van Keyzer Maximiliaen  
Castijt sonder [...] | CXVIII. EEN [...] Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
Lummel NGLb1874(1600) (1874), p269 [nr. 111]


tabelbreedte