Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Mijn God waar zal ik heengaanbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMijn God waer sal ic henen gaen / Wilt my op uwe [...] Waer mach sy sijn, de liefste mijn  
Simons, Menno] Mijn God waar zal ik heengaan
VhL1559 ([1559?] 1598), fO6v [nr. 69]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4CHoe wel swerelts dienaren gelijc / Roemen Gods [...] Mijn Godt mijn God waer sal ick henen gaen  
Mijn God waar zal ik heengaan
VhL1559 ([1559?] 1598), fLl6v [nr. 171]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.4CO Heere nae u verlang ick seer / Mijn hope op u [...] Mijn God waer sal ick henen gaen  
Den xxv. Psalm Mijn God waar zal ik heengaan
NiLB1562 (1562), f52v [nr. 48]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.4CHoort vrienden, ick schinck u een Liet / Weest [...] Mijn God waer sal ick henen gaen  
Mijn God waar zal ik heengaan
NiLB1562 (1562), f333v [nr. 242]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4CHoort vrienden, ic schenck u een liet / Weest [...] Mijn God waer sal ick henen gaen  
Mijn God waar zal ik heengaan
OfferLB1563 (1563), f33r [nr. 12]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Op een morghen lach ick bedroeft / Bekommert in [...] Mijn God waer sal henen gaen?  
Mijn God waar zal ik heengaan
VhGL1563 (1563), f228v [nr. 237]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4CKindt wilt niet staen noch vast cleven / Aen [...] Myn Godt waer sal ick henen gaen   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XI. Liedt Mijn God waar zal ik heengaan
Fruytiers EWS1565 (1565), p29 [nr. 11] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Groot ende cleyn,, wilt hooren ghemeyn / Die des [...] Mijn Godt waer sal ick henen gaen, wilt my op, &c.  
Mijn God waar zal ik heengaan
VhL1566 (1566), f100r [nr. 81]
.2A.2A.4b.2A.2A.4b.4C.4C.4CO Heere Godt wilt ons bystaen / Wilt ons met uwen [...] Mijn Godt waer sal ick henen gaen  
Mijn God waar zal ik heengaan
VhL1566 (1566), f264v [nr. 232]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.4CDe werelt gelegen int quaet / Is seer geneycht [...] Mijn Godt waer sal ick henen gaen  
De Historie van Daniel Mijn God waar zal ik heengaan
VhL1569a (1569), f62r [nr. 25]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.5CTot lof des vaders, soons, heyligen geest / O [...] Mijn God waer sal ick henen ghaen  
Een Liedeken van vijf vrome Christenen, de welcke [...] Mijn God waar zal ik heengaan
OfferB1570 (1570), f89v [nr. 9]
.5A.4b.5A.4b.4C.4C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Christen Gheesten wilt hier op achten, / Die [...] ELDERS: Mijn God waer sal ick heenen gaen   muzieknoot 
Joris, David] Mijn God waar zal ik heengaan
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f41r [nr. 16]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn God waer sal ick henen gaen / Wilt my op uwe [...] Waer machse zijn, die liefste mijn  
Simons, Menno] Mijn God waar zal ik heengaan
SchrL1580 (1580), f209r [nr. 207]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och vrienden al ghy cleen ghetal / Die Gods [...] Mijn Godt waer sal ick henen gaen, wilt my [...]  
Ries, Hans de] | Dat vj. Cruysliet Mijn God waar zal ik heengaan
De Ries LSV1582 (1582), f103v [nr. 58]
.4A 4b 5A 4b.4C 5C 5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntfanckt een nieu liedeken soet / Maechdeken [...] Mijn God waer sal ick henen gaen  
Gerrits, Soetken] Mijn God waar zal ik heengaan
TwLB1583 (1583), f235v [nr. 190]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4CGeen wijs huys-heer op aerden woont, / Die zijn [...] Mijn Godt waer sal ick henen gaen  
Honich, T.C. Mijn God waar zal ik heengaan
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f5v [nr. 5]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.5COntfangt een nieu liedeken soet / Maechdekens [...] Mijn Godt waer sal ic heenen gaen  
Gerrits, Soetken | Dat 78. Liedeken Mijn God waar zal ik heengaan
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fS6v [nr. 78]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGrypt eenen moedt nae t'Hemelrijck, / Mijn [...] Mijn Godt waer sal ick henen gaen  
Clock, Leendert | Het xcviij. Liedeken Mijn God waar zal ik heengaan
Clock VhSNL1598 (1598), p219 [nr. 97]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO ghy valsche Werelt vol van bedroch, / Ghy [...] O Heer mijn Godt waer sal ik henen gaen  
Janssens van [...] | Een nieu [...] Mijn God waar zal ik heengaan
Janssens NDGL1605 (1605), p81 [nr. 39]
4A 4b 4A 4b 4C 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn God waer sal ick henen gaen, / Wilt wy op uwe [...] Waer mach sy zijn,, die liefste mijn  
Mijn God waar zal ik heengaan
SomLGL1609 (1609), p269 [nr. 83]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPriesterlijck gheslacht aenhoort, / Wilt uwen [...] Mijn God waer sal ick henen gaen, wilt my, &c  
P.W. / Willemsz, Pieter] Mijn God waar zal ik heengaan
ENGL1612 (1612), f49r [nr. 21]
4A.3b.4A.3b.4C.4C.4CO valsche wereldt, vol bedroch, / Ghy hebt-der [...] Mijn Godt, waer sal ick henen gaen?  
Janssens van [...] | LXVIII Mijn God waar zal ik heengaan
Paradijs GV1617 (1617), p137 [nr. 68]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.4CO valsche wereldt vol bedroch / Ghy hebter veel [...] alsoo't beghint   muzieknoot 
Janssens van [...] | Van't bedroch des Werelts Mijn God waar zal ik heengaan
Prieel1617 (1617), p204 [nr. 105]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer helpt mijn gheloove snoot / Mijn God o Vader [...] Rijck God waer sal ick henen gaen, wilt my [...]  
Een gheestelijck Liedeken, vant Heylighe [...] Mijn God waar zal ik heengaan
NGheestLb1618 (1618), fA6r [nr. 3]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGrypt eenen moedt nae 'tHemelrijck, / Mijn [...] Mijn Godt waer sal ick henen gaen  
Mijn God waar zal ik heengaan
Clock Lb1625 (1625), fN4r [nr. 98]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNeemt doch wel acht op Gods ghebodt, / En wilt [...] Myn Godt waer sal ick heenen gaen  
Fortuijn, Sijmen [...] | Liedeken, ghemaeckt [...] Mijn God waar zal ik heengaan
Fortuijn GLb1626 (1626), p199 [nr. 32]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer wanneer ick met aendacht / De groote [...] O Godt waer sal ick henen gaen  
Mander, Karel van / Een is noodigh [naamspreuk] Mijn God waar zal ik heengaan
Mander GH1627 (1627), p474 [nr. 203]
.4A.4b.4A.4b.3c 1D.3c 1D.4c 1D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeylich is de Echte staet / Soo wy d'Echte niet [...] [geen wijsaanduiding]  
Rodenburg, Theod. | Zij Spint en Singht. Mijn God waar zal ik heengaan ?
Rodenburg HCa1628 (1628), fC4v [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.4CO valsche wereldt vol bedrogh, / Ghy hebter veel [...] Alsoo't beghint  
Janssens van [...] | De Waerheyt [...] Mijn God waar zal ik heengaan
KSpiegel1630 (1630), p68 [nr. 34]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Valsche werelt vol bedroch, / Ghy hebter veel [...] [geen wijsaanduiding]  
Janssens van Roosendael, Nicolaes] Mijn God waar zal ik heengaan
GHarmonie1637 (1637), p144 [nr. 104]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte