Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Mijnheer Lalandefirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanSi je souspire / c'est de n'avoir point du vin  
Chanson Mijnheer Lalande (ZIE OOK)
HsLdUB BPL2838 ([1600-1620]), f80r [nr. 39]
.2a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4CWanneer ick suchte, / 'tIs maer door ghebreck van wyn  
Suetmans, Petrus Mijnheer Lalande (ZIE OOK)
BMoeselken1659 (1659), p185 [nr. 61]
.2a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO minne pyne, / Van waer komt die strenghe wet Jenno myn schoone. &c.  
Meyer, Eustachius de Mijnheer Lalande
BMoeselken1659 (1659), p235 [nr. 68]
.2a 4B 4a 4B 4C 4C 4a 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck bid u vrinden , / Dat ghy my een bé vergont Jenno myn schoone  
Meyer, Eustachius de Mijnheer Lalande
BMoeselken1659 (1659), p364 [nr. 100]
.2a 4B 4a 4B 4C 4C 4a 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren[geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Mijnheer Lalande (VAR)
HsEnkhuizen ([1659, na][voor 1703 ca.?]), f34v [nr. 10] transcr.Myn Heer Lalande, / Ick beklaegh wel 't ongeluck Als 't begint  
Labbekack, C. [...] | Een Nieu Liedje van [...] Mijnheer Lalande
SVrijagie1661 (1661), p60 [nr. 6]
.2a 4B 4a 4B 4C 4C 4a 4CLieven Godt wat tijt: / Yder een die vrijt Van Valencijn  
Wolsschaten, [...] | Cupidos Heerschappy Mijnheer Lalande ?
Wolsschaten AL1661 (1661), p84 [nr. 23]
3A 3A 4B 3C 3C 4B 3D 3D 2E 2E 2F 3G 3G 4F
txtSoete Nimph waerom ghy vluchten gaet / Keert u [...] Van Valencijn  
Wolsschaten, [...] | Troost-Liedt Mijnheer Lalande ?
Wolsschaten AL1661 (1661), p98 [nr. 26]
5A 4B 5A 4B 3C 3C 4D 3E 3E.4D
txtWaerom schoonste oogen, / Quelt gy myn rampzalig hert Van de Koks Bruyloft  
Nieuw Lied Mijnheer Lalande
LVreugdenhof1662 ([1662 ca.]), p34 [nr. 14]
3a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4CEer ik ô CELESTYN / Uwen drempel had betreen Altesse Imperiale  
Blasius, J. | Om Weer-Liefde Mijnheer Lalande !
Blasius FK1663 (1663), p63 [nr. 5]
.3A 4B 4c 4B 4A 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon gy beminde Maagd, / Die ik eer als mijn Godin Valencienne  
Blasius, J. | Met twee Arrem-banden Mijnheer Lalande
Blasius FK1663 (1663), p189 [nr. 68]
.3A 4B 4c 4B 4A 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Zangh-Godinne / Helpt my weder aen de zangh Lalande  
Feest-gezangh Mijnheer Lalande
HnTrekschuitje(1)1663 (1663), p6 [nr. 2]
.2a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn Ziels Beminde / Stoockster van mijn Minne-brandt Mijn Heer Lalande  
Op het scheyden van een soet Juffertje Mijnheer Lalande
HnTrekschuitje(1)1663 (1663), p95 [nr. 30]
2a 4B 4a 4B 4C 4C 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGaat heen mijn Briefje / Na mijn soete Rosemondt Mijn Heer Lalande  
Brief aan deselve Mijnheer Lalande
HnTrekschuitje(1)1663 (1663), p97 [nr. 31]
2a 4B 4a 4B 4C 4C 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiefste Amarinthe / Waerom ly ick sulcken pijn? Lalande  
Een nieuw Lied, ter eeren van de Schoone Amarinthe Mijnheer Lalande
HnTrekschuitje(1)1663 (1663), p131 [nr. 42]
3a 4B 4c 4B 4D 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck mach 't my wel beklaegen / Dat ick soo vroegh [...] Mijn Heer Lalande  
Van Jan de Wasscher Mijnheer Lalande
HnTrekschuitje(1)1663 (1663), p142 [nr. 46]
3a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen trotse Juffer / Fray van reên, en wel besneên Lalande  
Mijnheer Lalande
HnTrekschuitje(1)1663 (1663), p152 [nr. 48]
2a 4B 3c 4B 4D 4D 4e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUlisses meisje / Uw gezelschap is zoo zoet Lalande  
Gezang Mijnheer Lalande
HnTrekschuitje(1)1663 (1663), p164 [nr. 51]
2a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO zoete Diertjes! / Die den Heemel met den egt Lalande  
F.P | Bruiloftszang Mijnheer Lalande
HnTrekschuitje(2)1663 (1663), p133 [nr. 36]
.2a 4B 4a 4B 4C 4C 4a 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn den oosten rees een klaere sterr' / D'ander [...] Van Valencyn  
Liedeken van de reyse, be-soeck, voet-val, ende [...] Mijnheer Lalande ?
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p47 [nr. 15]
5A 4B 5A 4B 3C 3C 4D 3E 3E 4DHeft op uw' stemmen, / Uyt de borst een liedje sinckt Si je souspire  
Lof-sangh ende Groetenisse van het heyligh Kruys, [...] Mijnheer Lalande
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p270 [nr. 86]
.2a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DLustigh aen 't smoockn, / T'sa liefhebbers van Toeback Valencienne  
Mijnheer Lalande
ApSnaren1664 (1664), p25 [nr. 10]
.2a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4CNou dan een glaesjen / Om gedroncken in het ront Valencienne  
DRINCKLIEDT Mijnheer Lalande
ApSnaren1664 (1664), p39 [nr. 16]
2a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4CSoete lieve beckjes, / Die door uw' aenminlickhêen Valencienne  
Mijnheer Lalande
ApSnaren1664 (1664), p135 [nr. 39]
3a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4C'k Lagh op de tipjes / Van 'er Melckvaetjens neer La Valencienne  
Bara, Ian / Bara, J.] | Peeckelharingh zingende Mijnheer Lalande
Bara IKJN1664 (1664), fB2r [nr. 1]
.2a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4CNou dan ien Glaesjen, / Om gedroncken in het ront Valencienne, of Lalande  
Elzevier, P. | Singt Mijnheer Lalande
Elzevier GV1664 (1664), fB2v [nr. 2]
.2a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4dLieve Jouffrouwen ghepresen, / Eerst voor al [...] Van Valencyn  
Sluyt-Liedeken Mijnheer Lalande ?
Orgelp1664 (1664), p107 [nr. 32]
4a 4B 4a 4B 3C 3C 4D 3E 3E 4DO sinte ANNA, / Moeder van de waerdste Vrouw Gavotte Italiene   muzieknoot 
Swaen, G. de] | Sinte Anna, Moeder [...] Mijnheer Lalande
Swaen ZZ1664 (1664), p298 [nr. 132]
.2a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO STANISLAE! / Wat zijt Ghy een eed'le Spruyt Gavotte Italiene   muzieknoot 
Swaen, G. de] | Den Saligen [...] Mijnheer Lalande
Swaen ZZ1664 (1664), p321 [nr. 141]
.2a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat hoor ick rasen? / Door het lodd're bosjen heen Lalander  
Mijnheer Lalande
TrouCo1664 (1664), fB2v [nr. 2]
.2a 3B 4a 4B 4C 4C 4d 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 138

first
next 30
last

tabelbreedte