Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Mijn zinnetjes zijn mij doortogenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMijn sijnn sijnn mijr [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Mijn zinnetjes zijn mij doortogen (Polyfoon)
P-UlmS 237 (1530-1540), f19r [nr. 7]Mijn sijnn sijnt mijr untzoegen [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Mijn zinnetjes zijn mij doortogen (Polyfoon)
P-UlmS 237 (1530-1540), f25r [nr. 13]Mijn sinnekens [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Mijn zinnetjes zijn mij doortogen (Polyfoon)
P-EgenolffLI 1535/14 ([1535]), 2fG7r [nr. 10]Mienn sinnekenns sint mir ontagen / nach eijner [...] [geen wijsaanduiding]  
12. Annders Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f13r [nr. 12]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3D.3c 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Die coninc sal hem verbliden / O Heere God n [!] [...] Mijn sinnekens zyn mi onttoghen   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xx. psalm [...] Mijn zinnetjes zijn mij doortogen audio
Souterliedekens1540a (1540), fC7r [nr. 20] transcr.Mijn sijnnekens sijn mij ontoeghen [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Mijn zinnetjes zijn mij doortogen (Polyfoon)
P-PeterszKL 1540 ([1540 ca.]), fB4r [nr. 7]Mijn sinnekens zijn mi doortoghen / Van een [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
AntwLb1544 (1544), f64r [nr. 114]
.3a.4B.3a.4B.3c.3D.3D.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn senkens synt my tortagen / un tortagen om eyn [...] [geen wijsaanduiding]  
Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
HsDarfeld (1546-1565), f25v [nr. 18]
.3a.4B.3c.4B.3d.3E.3E.3f.2f.2f.4GDie weerelt heeft my bedroghen / Des lijdt mijn [...] Mijn sinnekens zijn my ontoghen  
33 Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
VhL1552 ([1552-1554]), fE1v [nr. 33]
.3a.4B.3a.4B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie coninc sal hem verbliden / O Heere God in uwe [...] Myn sinnekens zyn mi onttoghen   muzieknoot 
Den xx. Psalm hoogh te singhen. Domine in virtute [...] Mijn zinnetjes zijn mij doortogen (POLYFOON)
P-Clemens SoutI1556 (1556), f14r [nr. 20]Die werelt heeft my bedroghen / Des lijdt mijn [...] Mijn sinnekens zijn my ontoghen  
Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
VhGL1558 (1558), fF5r [nr. 43]
.3a.4B.3a.4B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEmanuel die is uutghetogen / Uut zijns Vaders [...] Vanden .xx. psalm Davids  
Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
VhL1559 ([1559?] 1598), fG1r [nr. 24]
.3a.4B.4a.4B.3c.3D.3D 3c.4DDie Coninck sal hem verblyden / O Heere Godt in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Domine in virtute tua. xx. Mijn zinnetjes zijn mij doortogen (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fC3r [nr. 20]Verblydt hu, en loft hem tsaemen / want dheere [...] Myn zinnekens zyn my ontvloghen / Om een die [...]  
Dene, Eduard de | Derde Liedeken Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
HsGeUB 3330 (1561-1562), f69r [nr. 19]
.3a.4B.3a.4B.3c.3D.3D.3c 2c.4D.3e.3F.3e,2e.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Die Cuenyngh zal hem verhueghen / O heere god in [...] Myn zinnekens zyn my onttoghen / Om een die [...]  
Dene, Eduard de | Tweede Liedeken / [...] Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
HsGeUB 3330 (1561-1562), f84r [nr. 25]
.3a.4B.3a.4B.3c.3D.3D.3c 2c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mijn melodie die was my ontoghen / Om de [...] Emanuel is uutghetooghen  
Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
NiLB1562 (1562), f10v [nr. 9]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4D.4c.4DVerblijt u ghy onvruchtbare / Die niet en baert, [...] Emanuel is uutghetoghen  
Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
NiLB1562 (1562), f115v [nr. 105]
.4a.4B.4a.4B.4c.3D.3D.4c.4DLieve broeders ick groet u met sanghen / En mijn [...] Emanuel is uutghetoghen  
Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
NiLB1562 (1562), f303v [nr. 220]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4D.4c.4DWie hem tot de schrift sal gheven / En tot des [...] Mijn sinnekens sijn my ontoghen Psal[m] 20   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het LXXXII. Liedeken Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
Fruytiers EWS1565 (1565), p156 [nr. 82] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.De Werelt sal haer seere verblijden / Maer Gods [...] Emanuel is uutghetoghen  
Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
VhL1566 (1566), f48r [nr. 35]
.4a.4B.4a.4B.3c.3D.3D.4c.4DMeins synnekens seintt mir durchtogenn / von [...] [geen wijsaanduiding]  
Ein annders Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
HsBeSPK mgf752 (1568), f30v [nr. 47]
.3a.4B.3a.4B.3c.3D.3c.4D
txtMein Syn seintt mir enthogenn / mein hertz iß [...] [geen wijsaanduiding]  
Ein annder Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
HsBeSPK mgf752 (1568), f33v [nr. 52]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
txtDie koning sal hem verbliden die koninck die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boscoop, Cornelis | Psalm 20 Mijn zinnetjes zijn mij doortogen (POLYFOON)
P-Buschop Ps1568 (1568), fC4v [nr. 22]In Godts stee zijn gestelt Afgoden / Om die te [...] Emanuel is uutgetoghen  
De Historie van de drie Jongelingen Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
VhL1569a (1569), f124r [nr. 58]
.4a.5B.4a.5B.3c.3D.3D.4c.5DNu is de tydt umkomen, / Volkomen heft Godt syn [...] Myn sinnekens zynt my en entogen  
Niclaes, Hendrick | Idt XXII. Liedt [...] Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
Niclaes CLG1573 (1573), f17v [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3D.3c.4DMijn synnekens synt my dorthagen / all van der [...] [geen wijsaanduiding]  
Aliud Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
HsBsKB II144 (2e helft 16e eeuw / vroege 17e eeuw), f119r [nr. 60]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3D.3c 3DJubileert met vruechden te samen / Singt vry den [...] Mijn sinnekens zijn my ontoghen  
Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
TwLB1583 (1583), f78r [nr. 75]
.3a.4B.3a.4B.3c.3D.3c.3DWilt uut den slaep ontwaken / O menschen al van [...] Emanuel is uutgetogen  
Gerrits, Soetken] Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
TwLB1583 (1583), f79v [nr. 76]
.3a.4B.3a.4B.3c.3D.3D.3c.4DMyn sinnekens zijn my doort toghen / Van een so [...] De Coninc sal hem verblijden  
Een nieu Liedeken Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
AALb1589 (1589), p119 [nr. 87]
.3a.4B.3a.4B.3c.3D.3D.3c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn sinnekens sijn mijn ontoogen [geen wijsaanduiding]  
Trou moet blijcken | Deen singt Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
HsTrouI (1590-1600), f79r [nr. 9]
.4a


tabelbreedte